Żurawina w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego

Czego dotyczy problem?

Żurawina (w postaci soku żurawinowego, tabletek lub kapsułek) jest stosowana od wielu lat w celu zapobiegania infekcjom dróg moczowych (ZUM). Żurawina zawiera proantocyjanidyny (PAC), substancje, które mogą zapobiegać przyleganiu bakterii do ścian pęcherza moczowego. Może to pomóc w zapobieganiu infekcjom i zmniejszyć potrzebę poświęcania czasu na wizyty lekarskie przez osoby pracujące. Jednak obecnie nie ma ustalonego schematu stosowania dawek PAC i nie ma formalnych regulacji dotyczących produktów żurawinowych ustanowionych przez organy ds. zdrowia. W szczególności sugerowana dawka może nie być podana na opakowaniu.

Co zrobiliśmy?

Przeanalizowaliśmy wyniki badań klinicznych z randomizacją (RCT), w których porównano występowanie ZUM u osób przyjmujących preparat z żurawiną z osobami przyjmującymi placebo lub nieotrzymującymi żadnego leczenia. Przeanalizowaliśmy również wyniki badań z randomizacją porównujących produkt żurawinowy z innymi metodami leczenia, takimi jak antybiotyki lub probiotyki.

Czego się dowiedzieliśmy?

Przeanalizowaliśmy 50 RCT obejmujących łącznie 8857 osób. W czterdziestu pięciu RCT porównano żurawinę z placebo lub brakiem leczenia. Przyjmowanie żurawiny w postaci soku, tabletek lub kapsułek zmniejszyło liczbę ZUM u kobiet z nawracającymi ZUM, u dzieci z ZUM i u osób podatnych na ZUM po zabiegach takich jak radioterapia pęcherza moczowego. Zakażenia układu moczowo-płciowego nie wydawały się jednak występować rzadziej u starszych mężczyzn i kobiet przebywających w placówkach opiekuńczych, u osób dorosłych z zaburzeniami czynności pęcherza moczowego i niepełnym opróżnianiem pęcherza moczowego ani u kobiet w ciąży. Niewiele osób zgłosiło jakiekolwiek skutki uboczne, z których najczęstszym był ból brzucha. Nie znaleźliśmy wystarczających informacji, aby określić, czy produkty z żurawiny są bardziej lub mniej skuteczne w porównaniu z antybiotykami lub probiotykami w zapobieganiu kolejnym ZUM.

Wnioski

Produkty z żurawiny mogą pomóc w zapobieganiu ZUM, które powodują objawy u kobiet z częstymi ZUM, u dzieci z ZUM i u osób, które przeszły interwencję w obrębie pęcherza moczowego. jednakże, niezbędne są dalsze dobrze zaprojektowane i prospektywnie zarejestrowane badania randomizowane, aby wyjaśnić, kto z ZUM odniósłby korzyści z produktów żurawinowych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Magdalena Koperny

Tools
Information