Jakie są korzyści i szkody wynikające ze stosowania antybiotyków w ostrym bakteryjnym zapaleniu spojówek?

Najważniejsze informacje

Antybiotyki stosowane miejscowo mogą łagodzić objawy przedmiotowe i podmiotowe, a także usuwać bakterie u pacjentów z ostrym bakteryjnym zapaleniem spojówek. Jednak niektóre antybiotyki mogą powodować niepożądane skutki dla oczu lub powiek; żadne dane naukowe nie wskazują, że antybiotyki powodują działania niepożądane w innych częściach ciała.

Co to jest ostre bakteryjne zapalenie spojówek?

Ostre bakteryjne zapalenie spojówek to stan, w którym cienka warstwa na białych obszarach i wewnętrznej wyściółce powiek jednego lub obu oczu staje się czerwona i zaogniona z powodu zakażenia bakteryjnego. Ostre bakteryjne zapalenie spojówek jest zwykle zakaźne, dlatego zaleca się, aby dzieci i pracujący dorośli unikali chodzenia do szkoły lub pracy, gdy są dotknięci chorobą. Na szczęście w większości przypadków ustępuje samoistnie.

Jak leczy się ostre bakteryjne zapalenie spojówek?

Osoby z ostrym bakteryjnym zapaleniem spojówek często otrzymują leczenie miejscowe, zwykle w postaci antybiotykowych kropli do oczu lub maści, aby przyspieszyć powrót do zdrowia. Jednak korzyści płynące ze stosowania antybiotyków zostały zakwestionowane, biorąc pod uwagę, że mogą one powodować podrażnienia lub reakcje alergiczne w okolicach oczu lub otaczającej je skóry.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Zbadaliśmy, czy antybiotyki – same lub w połączeniu ze sterydami – mogą poprawić oznaki i objawy zapalenia spojówek lub pomóc w usunięciu związanych z nim bakterii. Oceniliśmy również, czy antybiotyki mogą mieć niepożądany wpływ na oczy.

Co zrobiliśmy?

Przeprowadziliśmy przegląd systematyczny, wyszukując badania, w których porównywano antybiotyki w postaci kropli do oczu, maści lub tabletek z nieaktywnymi kontrolami. Podsumowaliśmy wyniki tych badań i przedstawiliśmy je wraz z naszym poziomem zaufania do nich w oparciu o sposób ich przeprowadzenia.

Czego się dowiedzieliśmy?

Stwierdziliśmy, że antybiotyki prawdopodobnie zwiększają prawdopodobieństwo wyleczenia klinicznego i mikrobiologicznego po zakończeniu leczenia, w porównaniu z placebo. Stosowanie antybiotyków wiąże się również z mniejszą liczbą uczestników przerywających leczenie przed jego zakończeniem. Jednak u niektórych osób (dla porównania z placebo - przyp. tłum.) antybiotyki niebędące fluorochinolonami, ale nie antybiotyki fluorochinolonowe, mogą powodować więcej niepożądanych skutków dla oczu lub powiek niż placebo, chociaż nie mieliśmy pewności co do odpowiednich danych naukowych. Nie było danych wskazujących na to, że stosowanie antybiotyków wiązało się z ogólnoustrojowymi działaniami niepożądanymi, takimi jak ból głowy lub zaburzony zmysł węchu.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Obecna aktualizacja koncentrowała się na dorosłych i dzieciach w wieku jednego miesiąca lub starszych. Dlatego dane naukowe nie odnoszą się do leczenia antybiotykami noworodkowego zapalenia spojówek u noworodków w wieku poniżej jednego miesiąca. Nie znaleźliśmy badań, w których porównywano efekty stosowania tych samych antybiotyków w krótkim i długim okresie czasu. W niniejszym przeglądzie nie jesteśmy więc w stanie zaopiniować okresu leczenia ostrego bakteryjnego zapalenia spojówek.

Aktualność przedstawionych danych naukowych

Dane naukowe są aktualne do kwietnia 2022 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Sekuła Redakcja: Aleksandra Stawiarz, Mariusz Marczak, Karolina Moćko

Tools
Information