Doustne preparaty kwasu 5-aminosalicylowego (5-ASA) w celu utrzymania remisji u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Sulfasalazynę od dziesięcioleci stosuje się w leczeniu chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Sulfasalazyna jest zbudowana z kwasu 5-aminosalicylowego (5-ASA) połączonego z cząsteczką siarki. Nawet u 1/3 pacjentów leczonych sulfasalazyną zgłasza objawy niepożądane, których występowanie wydaje się wynikać z obecności siarkowej części cząsteczki. Powszechnie występujące działania niepożądane obejmują: nudności, niestrawność, ból głowy, wymioty oraz ból brzucha. Aby uniknąć efektów ubocznych związanych ze stosowaniem sulfasalazyny wyprodukowano leki na bazie 5-ASA. Niniejszy przegląd obejmuje 41 badań z randomizacją, do których włączono łącznie 8928 uczestników. Podawanie 5-ASA doustnie okazało się być skuteczniejsze pod względem utrzymania remisji, w porównaniu z placebo (imitacja leku). Pomimo tego, że doustne preparaty 5-ASA są skuteczne w utrzymywaniu remisji u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego, to nie są skuteczniejsze od leczenia sulfasalazyną. Pacjenci, których stan się polepszył, mogą w dalszym ciągu przyjmować którykolwiek z tych leków. Nie ma danych naukowych wskazujących, że działania niepożądane są częstsze w przypadku leczenia któregokolwiek z tych leków. Jednak, częstość występowania objawów niepożądanych może być znacznie mniejsza w przypadku leczenia 5-ASA, w porównaniu z terapią sulfasalazyną. Powszechne objawy niepożądane związane ze stosowaniem 5-ASA to: wzdęcia, ból brzucha, nudności, biegunka, ból głowy, niestrawność oraz zapalenie błony śluzowej nosa i gardła. Do większości badań, w których porównywano stosowanie 5-ASA i sulfasalazyny włączono pacjentów, którzy tolerowali sulfasalazynę. To mogło spowodować mniejszą liczbę działań niepożądanych związanych z leczeniem sulfasalazyną w tych badaniach. Niepłodność męska jest powiązana z leczeniem sulfasalazyną, ale nie z terapią 5-ASA, zatem preparaty 5-ASA mogą być preferowane u pacjentów, dla których ważna jest płodność. Leczenie 5-ASA jest droższe niż terapia sulfasalazyną, dlatego sulfasalazyna wydaje się być preferowaną metodą leczenia w przypadku, gdy koszt jest ważnym czynnikiem. Podawanie 5-ASA doustnie raz dziennie w celu utrzymania remisji u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego jest tak samo skuteczne i bezpieczne jak standardowe dawkowanie (2-3 razy dziennie). Wydaje się, że nie ma różnicy pod względem skuteczności i bezpieczeństwa stosowania 5-ASA w różnych postaciach. Chorzy na rozległą postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub z częstymi nawrotami mogą odnieść korzyść z zastosowania większej dawki podtrzymującej. Stosowanie dużej dawki 5-ASA wydaje się być równie bezpieczne jak podawanie małej dawki i nie wiąże się z większą częstością występowania objawów niepożądanych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Mateusz Świerz Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Bała