Zanurzanie w wodzie podczas porodu i narodzin dziecka

Czego dotyczy to zagadnienie?

Celem przeglądu jest ocena wpływu imersji wodnej (poród w wodzie) podczas porodu i/lub narodzin (pierwszy, drugi oraz trzeci etapu porodu) u kobiet i noworodków.

Dlatego jest to takie ważne?

Wiele kobiet decyduje się na urodzenie dziecka w wodzie (imersja wodna). Ta forma porodu staje się coraz bardziej popularna w wielu krajach, szczególnie w oddziałach położniczych. W związku z tym ważne jest, aby lepiej zrozumieć korzyści porodu w wodzie dla kobiet oraz ich nowo narodzonych dzieci, łącznie z idącym za tym ryzykiem.

Ważne jest, aby rozważyć, czy imersja wodna podczas pierwszego i/lub drugiego etapu porodu ma potencjał, aby zmaksymalizować możliwości kobiety do radzenia sobie z bólem porodowym oraz normalnego porodu (siłami natury) bez zwiększenia ryzyka działań niepożądanych. Niepożądane zdarzenia mogą obejmować infekcje u kobiet i/lub noworodków oraz poważne pęknięcie krocza (obszar pomiędzy odbytem a pochwą), co może spowodować trudniejsze oszacowanie utraty krwi w przypadku krwotoku. W ocenie korzyści bierzemy pod uwagę dobre samopoczucie, które obejmuje zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

Jakie dane znaleźliśmy?

Włączyliśmy 15 badań klinicznych (3663 kobiet). Wszystkie badania polegały na porównaniu imersji wodnej i porodu bez zastosowania tej metody: osiem badań obejmowało pierwszy etap porodu, dwa - drugi etap (poród w wodzie), cztery dotyczyły pierwszego i drugiego etapu porodu oraz jeden porównywał wczesne i późne zanurzenie w wodzie podczas pierwszego etapu porodu. Jakość danych naukowych była od bardzo niskiej do średniej. W żadnych badaniach nie porównywano imersji wodnej z innym postępowaniem przeciwbólowym.

Imersja wodna podczas pierwszego etapu porodu prawdopodobnie skutkuje zmniejszeniem liczby kobiet otrzymujących znieczulenie zewnątrzoponowe, ale raczej nie wpływa lub wpływa w minimalnym stopniu na liczbę kobiet z porodem pochwowym lub instrumentalnym (poród przy użyciu wspomagających narzędzi, takich jak próżnociąg lub kleszcze; przyp. tłum.), cięciem cesarskim lub poważnym pęknięciem krocza. Jesteśmy niepewni co do wpływu imersji wodnej na ilość utraty krwi po porodzie, ponieważ jakość danych naukowych była bardzo niska. Rodzenie w wodzie powoduje także niewielką lub żadną różnicę w odniesieniu do ilości dzieci, u których doszło do rozwoju infekcji lub przyjmowanych do oddziału intensywnej terapii noworodka. Nie odnotowano żadnych martwych urodzeń lub nagłego zgonu niemowlęcia.

W dwóch badaniach porównano imersję wodną podczas drugiego etapu porodu z jej brakiem. Okazało się, że zanurzenie w wodzie może powodować niewielką lub żadną różnicę w liczbie kobiet z normalnym porodem pochwowym. Nie jest pewne, czy imersja wodna ma jakikolwiek wpływ na liczbę porodów instrumentalnych lub cięć cesarskich, liczbę dzieci przyjętych do oddziału intensywnej opieki noworodkowej, temperaturę ciała noworodka oraz wystąpienie gorączki w pierwszym tygodniu życia dziecka, ponieważ jakość danych naukowych okazała się bardzo niska dla wszystkich tych wyników. Ocenę wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego nie analizowano w odniesieniu do tego etapu porodu. Nie odnotowano poważnego pęknięcia krocza i utraty krwi po porodzie w żadnym badaniu.

Tylko w jednym badaniu (200 uczestniczek) porównano kobiety, które zanurzyły się w wodzie w różnym czasie porodu (wcześnie i późno). Jednak nie było wystarczających informacji, by wykazać jakiekolwiek wyraźne różnice pomiędzy tymi grupami.

Co to oznacza?

Rodzenie w wodzie może wpłynąć na redukcję liczby kobiet przyjmujących znieczulenie zewnątrzoponowe. Wydaje się, że poród w wodzie nie wpływa na rodzaj porodu lub liczbę kobiet z poważnym pęknięciem krocza. W niniejszym przeglądzie nie znaleziono danych wskazujących na to, że poród w wodzie zwiększa ryzyko niekorzystnych działań u kobiet lub ich nowo narodzonych dzieci. Badania różniły się pod względem jakości dlatego konieczne są dalsze badania, szczególnie takie, które dotyczą porodu w wodzie w warunkach innych niż szpitalne oddziały położnicze zanim będziemy bardziej pewni, co do jego skutków. Potrzebne są również badania dotyczące doświadczeń kobiet i ich opiekunów podczas porodu w wodzie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Anna Szanta Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information