Tampalan sewarna berbanding tampalan amalgam untuk gigi kekal di bahagian belakang mulut.

Terjemahan ini tidak dikemas kini. Sila klik di sini untuk melihat versi Bahasa Inggeris terbaru Ulasan.

Soalan ulasan

Ulasan yang dibuat oleh Kumpulan Kesihatan Oral Cochrane ini bertujuan menjawab soalan berkesankah tampalan sewarna gigi (resin komposit) berbanding tampalan konvesional amalgam apabila diletak terus ke dalam kaviti gigi kekal di bahagian belakang mulut.

Latar belakang

Terdapat kontroversi tentang bahan yang terbaik untuk digunakan apabila membaiki lubang akibat kerosakan gigi kekal di bahagian belakang mulut. Tampalan amalgam telah diguna dengan jayanya sejak 150 tahun dan ianya adalah efektif dari segi kos. Walau bagaimanapun, penggunaan amalagm telah menurun sejak kebelakangan ini kerana rupanya dan kerana risiko anggapan merkuri yang diguna di dalamnya. Tampalan sewarna gigi (resin komposit) sering diguna pada gigi hadapan dan gigi kekal di bahagian belakang mulut.

Ciri kajian

Bukti yang mana ulasan ini didasarkan adalah terkini sehingga 22 Oktober 2013. Kami mencari pangkalan data saintifik dan mendapati tujuh kajian membandingkan tampalan resin komposit dengan tampalan amalgam untuk dimasukkan ke dalam ulasan ini dan kami memasukkan dua daripada kajian tersebut dalam analisis utama. Terdapat 3265 tampalan komposit dan 1935 tampalan amalgam namun adalah tidak jelas berapa ramai kanak-kanak yang terlibat.  Umur peserta juga tidak jelas di dalam beberapa kajian; kedua-dua kanak-kanak dan orang dewasa dengan gigi kekal di bahagian belakang mulut yang memerlukan tampalan dimasukkan. Pusat kajian terletak di UK, USA, Portugal, Sweden, Netherlands, Belgium dan Jerman.

Keputusan utama

Keputusan utama yang hanya memasukkan dua kajian melibatkan 921 kanak-kanak, mencadangkan tampalan amalgam mempunyai kadar kegagalan yang lebih rendah berbanding tampalan sewarna gigi (resin komposit) yang diguna untuk menampal kerosakan gigi kekal di bahagian belakang mulut. Kekerapan kejadian kerosakan gigi lanjutan (karies sekunder) juga kurang berlaku di bawah tampalan amalgam berbanding tampalan resin komposit. Tiada bukti perbezaan kepecahan di antara kedua-dua jenis tampalan.

Lima lagi kajian hanya melaporkan kadar kegagalan tampalan dan kerosakan gigi lanjutan yang berlaku di sebelah atau di bawah tampalan (karies sekunder) dan kebanyakan keputusan menyokong kedua-dua kajian di atas.

Keputusan-keputusan mencadangkan tampalan sewarna gigi (resin komposit) adalah hampir dua kali ganda berkemungkinan untuk gagal berbanding tampalan amalgam apabila digunakan sebagai tampalan gigi kekal di bahagian belakang mulut.

Kualiti bukti

Kualiti bukti adalah rendah hingga sederhana.Oleh kerana terdapat perbezaan yang nyata bagi warna tampalan, adalah tidak mungkin untuk membuat perbandingan secara membuta tuli, maka risiko berat sebelah adalah tinggi.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Noorliza Mastura Ismail (Kolej Perubatan Melaka-Manipal). Disunting oleh Tuan Hairulnizam Tuan Kamauzaman (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi noorliza.mastura@manipal.edu.my