Mogu li nagrade dugoročno pomoći pušačima da prestanu pušiti?

Dosadašnje spoznaje

Pušenje je vodeći uzrok bolesti i smrti u svijetu. Većina pušača želi prestati, ali prestanak pušenja može biti veoma izazovan. Prestanak pušenja može uvelike poboljšati zdravlje ljudi. Nagrade, poput novca ili bonova, mogu se koristiti za poticanje pušača da prestanu i za nagradu kada u tome ustraju. Takvi projekti mogu se provoditi na radnom mjestu, u klinikama i ponekad u sklopu javnih programa.

Vrste istraživanja

Zadnje pretraživanje literature provedeno je u lipnju 2018.

Istraživanja na općoj populaciji: Pronašli smo 33 istraživanja koja su uključivala više od 21,600 ljudi, u kojima su testirane različite sheme nagrađivanja kako bi pušačima pomogli da prestanu pušiti. Dva istraživanja uključivala su pušače iz klinika za mentalno zdravlje, dva iz klinika za primarnu zdravstvenu zaštitu, dva iz klinika za liječenje raka glave i vrata, dva sa fakulteta ili sveučilišta i jedno iz tajlandskih sela. Dvadeset i četiri istraživanja provedena su u SAD-u. Sva su istraživanja pratila sudionike najmanje šest mjeseci. Sudionicima su se provjeravali dah ili tjelesne tekućine. Nagrade su bile isplate novca u gotovini, bonovi ili povrat novaca koji su prethodno položili sudionici.

Istraživanja provedena na trudnicama: Istraživanja na trudnicama promatrana su odvojeno. Pronađeno je deset istraživanja, devet provedenih u SAD-u i jedno u Velikoj Britaniji, koja su obuhvatila 2,571 trudnicu koja je pušila. Nagrade bile su bonovi čija se vrijednost ponekad povećavala ovisno o tome koliko dugo bi žena uspjela apstinirati od pušenja.

Ključni rezultati
Istraživanja na općoj populaciji: Šest ili više mjeseci nakon početka istraživanja, nagrađivani sudionici imali su veću vjerojatnost da prestanu pušiti od onih u kontrolnim skupinama. Stope uspjeha održale su se i nakon što je nagrađivanje prestalo. Istraživanja su varirala u ukupnim iznosima isplaćenih nagrada. Nije opažena razlika između istraživanja koja su plaćala manje (manje od 100 američkih dolara) i veće iznose (više od 700 američkih dolara).

Istraživanja provedena na trudnicama: Objedinjeni podaci iz devet istraživanja pokazuju da su nagrađivane žene bile sklonije prestanku pušenja, i na kraju trudnoće i nakon rođenja djeteta, od onih u kontrolnim skupinama.

Kvaliteta istraživanja
Neka istraživanja nisu pružila dovoljno podataka pa njihova kvaliteta nije mogla biti u potpunosti procijenjena. Izdvajanje istraživanja najlošije kvalitete nije promijenilo rezultate analize. Pouzdanost dokaza istraživanja na općoj populaciji je visoka. Pouzdanost dokaza u istraživanjima na trudnicama je umjerena, budući da su neka istraživanja bila niže kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane. Prevela: Ana Akrap. Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information