شرایط و ضوابط عضویت

این شرایط و ضوابط تعیین می‌کنند که شما چه چیزی را می‌توانید از کاکرین («ما») در قالب خدمات یا مزایایی که به یک عضو («شما») ارائه می‌شود، انتظار داشته باشید. این شرایط و ضوابط همچنین قوانینی را که شما جهت به‌دست‌آوردن عضویت در کاکرین باید با آن‌ها موافقت کنید، تعیین می‌کنند.

اساسنامه کاکرین تعریف قانونی و مشخصات عضویت را مشخص می‌کنند. این شرایط و ضوابط جزئیات عملی دیگری را برای اعضا ارائه می‌دهند، اما جایگزین اساسنامه نمی‌شوند.

کاکرین یک خیریه ثبت‌شده در بریتانیا با شماره ثبت ۱۰۴۵۹۲۱ است و دفتر ثبت‌شده آن در آدرس St Albans House, 11-13 Haymarket, London, W1G 0AN, United Kingdom است.

1. تعریف عضویت

یک «عضو» کاکرین فردی است که واجد شرایط مشخص‌شده در بند دوم این شرایط و ضوابط باشد و قبول این شرایط و ضوابط را تأیید کرده باشد.

۲. شرایط عضویت

ما یک سیستم عضویت بر اساس مشارکت داریم. شما در صورتی که یک مجموعه از فعالیت‌ها را کامل کرده باشید، برای یک مدت زمانی مشخص واجد شرایط عضویت در کاکرین خواهید شد. این فعالیت‌های لازم با جزئیات در صفحه آستانه‌های عضویت نوشته شده‌اند.

عضویت کاکرین برای همه افرادی که به آستانه‌های عضویت لازم رسیده باشند، آزاد است، جز کسانی که در حال حاضر در استخدام موارد زیر باشند:

 • شرکت‌های دارویی، و
 • شرکت‌های تجهیزات پزشکی.

افراد شاغل در این صنایع دارای تعارض منافع بالقوه با کار کاکرین در نظر گرفته می‌شوند، در نتیجه آن‌ها برای عضویت در کاکرین واجد شرایط نیستند. ما حق به‌روزرسانی و گسترش معیارهای واجد شرایط‌بودن در مطابق با بند ۱۲ام از این شرایط و ضوابط را حفظ می‌کنیم.

۳. تعهدات یک عضو

با قبول عضویت شما:

 • تعهد به پیروی از قوانین، اصول، سیاست‌ها و مقررات کاکرین که توسط هیئت مدیره آن تعیین شده است.
 • تأیید می‌کنید که واجد شرایط عضویت بر اساس بند دوم این شرایط و ضوابط هستید، و در صورتی که بعداً این شرایط را از دست دادید، به ما خبر می‌دهید.
 • رضایت خود را اعلام می‌کنید که اطلاعات شخصی خود را در مطابقت با قانون حفظ داده‌های سال ۱۹۹۸ بریتانیا، که در سیاست حفاظت از داده‌های ما آمده است، مدیریت کنید.

۴. عضویت باید کسب شود

عضویت تقدیر از کاری است که برای کاکرین انجام داده‌اید. امکان پرداخت مالی برای کسب عضویت وجود ندارد؛ شما تنها با مشارکت عضویت را به دست می‌آورید.

۵. مزایای عضویت

مزایای کنونی عضویت این مواردند، اما الزاماً محدود به آن نیستند:

 • حق داشتن مقام‌های مدیریتی داخلی.
 • حق رأی در انتخابات کاکرین و مجمع‌های عمومی. هر عضو یک رأی دارد.
 • ارتباطات اعضا

این مزایا قابل انتقال نیستند.

۶. ارتباطات اعضا

به‌عنوان یک عضو، شما یک ایمیل خبرنامه عضویت که اطلاعات لازم در مورد مقام‌های مدیریتی داخلی موجود، رأی‌گیری، مجمع‌های عمومی سالیانه و دیگر اطلاعات مرتبط با عضویت‌ خود را دریافت خواهید کرد.

در صورتی که برای یک دوره عضویت دیگر واجد شرایط باشید یا عضویت شما به پایان رسیده باشد، ما به شما ایمیل‌هایی در مورد عضویت‌تان، برای مثال یادآوری‌های تکمیل مشارکت‌هایتان برای حفظ عضویت، می‌فرستیم.

۷. طول دوره عضویت

عضویت محدودیت زمانی دارد. دوره عضویت بسته به مشارکت‌هایی که در آستانه‌های عضویت با جزئیات به آن اشاره شده، فرق می‌کند. به شما قبل از به‌پایان‌رسیدن عضویت‌تان خبر داده می‌شود، در نتیجه می‌توانید برای نگه‌داشتن عضویت‌تان مشارکت‌های دیگری را انجام دهید. اگر عضویت شما به‌پایان برسد، دیگر از مزایای عضویت که در بند ۵ این شرایط و ضوابط به آن اشاره شده است، برخوردار نخواهید بود.

۸. حق ما برای رد یا تعلیق عضویت

طبق بند ۴ بندهای مشارکت ما، هیئت مدیره حق رد یا تعلیق عضویت یک فرد را دارد.

۹. حق شما برای پایان‌دادن به عضویت‌تان

شما می‌توانید عضویت خود را در هر زمان با ارتباط با membership@cochrane.org لغو کنید. هنگامی که عضویت شما لغو شد، دیگر از مزایای عضویت که در بند ۵ این شرایط و ضوابط به آن اشاره شده است، برخوردار نخواهید بود.

۱۰. قابلیت انتقال

عضویت قابل انتقال نیست.

۱۱. پرسش‌ها، نظرات و شکایات

هدف ما این است که تا پنج (۵) روز کاری به هر پرسش یا شکایتی پاسخ دهیم. این ممکن است تأییدی باشد از این که ما درخواست یا شکایت شما را دریافت کرده‌ایم و همزمان بررسی‌های بیشتر در حال انجام است.

شما می‌توانید از راه‌های زیر با ما تماس بگیرید:

 • با ایمیل: membership@cochrane.org؛
 • با تلفن: ۷۵۰۳ ۱۸۳ ۲۰۷ (۰) ۴۴+ (خطوط از دوشنبه تا جمعه از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر به‌وقت بریتانیا باز هستند) (به استثنای تعطیلات عمومی بریتانیا)؛ یا
 • با پست: Cochrane, 11-13 Cavendish Square, London, W1G 0AN, UK.

12. تغییرات

ما ممکن است این شرایط و ضوابط را در هر زمانی (۱۴ روز قبل از آن با دادن اطلاعیه به شما) تغییر دهیم. پیروی از آخرین نسخه این شرایط و ضوابط برای همه اعضا الزامی است.