چگونه می‌توانیم با افراد و جوامع در مورد اقداماتی که به پیشگیری و کنترل کووید-19 کمک می‌کنند، ارتباط بهتری برقرار کنیم؟

پیام‌های کلیدی

- در طول یک بیماری همه‌گیر، دولت‌ها و دیگر مقامات تصمیم‌گیر و نظارتی باید به‌طور واضح با افراد در مورد اینکه چگونه می‌توانند خود را دور از خطر نگاه دارند، ارتباط برقرار کنند. این ارتباط باید مبتنی بر اعتماد و برنامه‌ریزی دقیق باشد. افراد و جوامع آسیب‌دیده از همه‌گیری می‌بایست در برنامه‌ریزی و ارائه ارتباطات مشارکت داشته باشند. این ارتباط باید در دسترس همه افراد جامعه قرار گیرد، از جمله کسانی که در خواندن و نوشتن مشکل دارند، افرادی که به زبان‌هایی غیر از زبان غالب جامعه صحبت می‌کنند، و افرادی که با انواع دیگر مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ارتباط شفاف می‌تواند میزان توانایی افراد را در پیروی از اقدامات برای دور از خطر نگاه داشتن خود بهبود بخشد.

- این مرور شش موضوع را شناسایی کرد که می‌توانند راهنمایی باشند برای اتخاذ بهترین رویکردها برای ارتباطات سلامت عمومی در طول یک بیماری همه‌گیر. این موضوعات عبارتند از:

1) تقویت اعتماد عمومی و مقابله با اطلاعات نادرست؛

2) برقراری ارتباط دو طرفه شامل جوامع به‌طوری که افراد در مورد چگونگی برقراری ارتباط به بهترین شکل اطلاعاتی داشته باشند؛

3) توسعه و آماده‌سازی ارتباطات عمومی با در نظر گرفتن اینکه چه کسی مخاطب است و چگونه می‌توان نیازهای افراد مختلف را در جامعه برآورده کرد.

4) ویژگی‌های ارتباط عمومی، از جمله نحوه ارائه و زمان ارسال پیام به جوامع؛

5) حمایت از تغییر رفتار در سطوح فردی و جمعیتی؛

6) تقویت و حفظ پذیرش و پاسخ‌گویی به ارتباطات سلامت عمومی در طول زمان.

- یافته‌های این مرور می‌توانند به دولت‌ها و دیگر مقامات تصمیم‌گیر درباره ارتباطات سلامت عمومی در طول یک بیماری همه‌گیر کمک کنند. یافته‌ها مرتبط هستند با کووید-19 و دیگر موارد اضطراری سلامت عمومی در آینده. یافته‌ها را می‌توان در کشورهای مختلف و موقعیت‌های اضطراری متفاوت به کار برد.

- از طریق این مرور، وجود خلأهایی در تحقیق دیده شدند. این موارد عبارت بودند از: ارتباط با افرادی که در معرض خطر ابتلا به بیماری شدید یا مرگ ناشی از کووید-19 هستند؛ برقراری ارتباطات در کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط؛ و برقراری ارتباط در محیط‌هایی که به دلیل نابرابری‌های اجتماعی شناخته شده‌اند. انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه‌ها ممکن است به افزایش دانش و بهبود شیوه‌های مرتبط با ارتباطات در بیماری همه‌گیر کمک کند.

اقدامات فاصله‌گذاری فیزیکی چیست؟

اصطلاح «اقدامات فاصله‌گذاری فیزیکی» روش‌هایی را برای کاهش شیوع بیماری‌هایی مانند کووید-19 از طریق کاهش تماس فیزیکی میان افراد توصیف می‌کند. این اقدامات شامل ردیابی تماس، اجتناب از قرار گیری در اماکن شلوغ، ایزوله کردن، قرنطینه و اقداماتی برای کاهش انتقال در مدارس و محل کار، هستند.

ما به دنبال چه یافته‌ای بودیم؟

ما خواستیم بدانیم کدام راه‌های ارتباط با جوامع در جهت افزایش درک افراد و استفاده از اقدامات فاصله‌گذاری فیزیکی برای محافظت از خود و محدود کردن شیوع کووید-19 و دیگر بیماری‌های مشابه، بهترین است. همچنین خواستیم بدانیم که راه‌هایی برای برقراری ارتباط وجود دارند که برای گروه‌های خاصی در جامعه، از جمله افرادی که در شرایط نامساعدی قرار دارند، بهتر عمل کنند.

ما چه کاری را انجام دادیم؟

این مطالعه یک نسخه به‌روز شده از مروری است که در سال 2020 انجام شد. مرور 2020 شامل مطالعات اولیه (کیفی و کمّی) و منابع ثانویه (مطالعات مروری و دستورالعمل‌ها) بود.

در طول انجام جست‌وجو برای این به‌روزرسانی، به دنبال دستورالعمل‌ها یا مطالعات مروری بودیم که ارتباطات را درباره اعمال اقدامات فاصله‌گذاری فیزیکی در جهت پیشگیری و/یا کنترل کووید-19 یا دیگر بیماری‌های عفونی انتخاب شده بررسی کردند. نتایج مطالعات و دستورالعمل‌های گنجانده شده را همراه با یافته‌های مرور 2020، مقایسه و خلاصه کردیم.

ما به چه نتایجی رسیدیم؟

این مرور دارای 68 مطالعه است (گایدلاین‌های بالینی، مطالعات مروری و مطالعات اولیه [مطالعات انجام شده توسط محقق(ها) که داده‌های اصلی را جمع‌آوری می‌کنند]). این به‌روزرسانی 17 گایدلاین و 20 مطالعه مروری (که تحقیقات ثانویه محسوب می‌شوند) را به مرور اولیه 2020 افزود.

شش موضوع اصلی مرتبط با برنامه‌ریزی و اجرای ارتباطات را در مورد فاصله‌گذاری فیزیکی در طول یک بیماری همه‌گیر شناسایی کردیم.

این مضامین می‌توانند راهنمایی باشند برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد برقراری ارتباطات حین وضعیت اضطراری سلامت عمومی و بیماری همه‌گیر. این موضوعات عبارتند از: 1) تقویت اعتماد عمومی و مقابله با اطلاعات نادرست؛ 2) ارتباط دو طرفه؛ 3) توسعه و آماده‌سازی ارتباطات عمومی؛ 4) ویژگی‌های ارتباط عمومی؛ 5) حمایت از تغییر رفتار در سطوح فردی و جمعیتی؛ 6) تقویت و حفظ پذیرش و پاسخ‌گویی به ارتباطات سلامت عمومی.

محدودیت‌های شواهد چه هستند؟

این به‌روزرسانی متمرکز بود بر مطالعات مروری و گایدلاین‌های بالینی. به‌طور معمول، این موارد بهترین شواهد موجود را ارائه می‌دهند، اما در این به‌روزرسانی، عمدتا با کیفیت پائین یا متوسط ​​رتبه‌بندی شدند. به دلیل طراحی‌های متفاوت مطالعات، رتبه‌بندی‌های کیفیت آنها به عنوان سلسله مراتب (رتبه‌بندی) شواهد مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

نقطه قوت این مرور آن است که مضامین و یافته‌های اصلی از منابع مختلف، از جمله مطالعات اولیه، مطالعات مروری، و گایدلاین‌های بالینی، به دست آمدند. اغلب، یافته‌های مشابه در انواع مختلف مطالعه، جمعیت‌ها و محیط‌ها، گزارش شدند. یافته‌های این مرور به‌روز شده که بر مبنای یافته‌های مرور سال 2020 است، به یافته‌های اصلی اضافه کرده و شکاف‌های عمده را پر می‌کنند. داشتن یافته‌های مشابه در انواع مختلف مطالعات، و افزودن اطلاعات جدید از طریق این به‌روزرسانی، اعتماد ما را به یافته‌ها افزایش می‌دهد، حتی اگر اکثر مطالعات گنجانده شده کیفیت پائین یا متوسطی داشته باشند. با این حال، از آنجایی که آخرین جست‌وجو برای یافتن شواهد جدید در سال 2021 انجام شد، احتمالا شواهد مرتبط دیگری اکنون وجود دارد.

این شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

شواهد تا آگوست 2021 به‌روز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

کاربردهای عملی

شواهد موجود بر نقش حیاتی ارتباطات در سراسر یک وضعیت اضطراری سلامت عمومی تاکید دارند. مانند هر مداخله‌ای، برقراری ارتباط می‌تواند به خوبی یا ضعیف انجام شود، اما پیامدهای ارتباط ضعیف در طول یک بیماری همه‌گیر ممکن است به معنای تفاوت میان زندگی و مرگ باشد.

رویکردهای شناسایی‌شده در مورد برقراری ارتباط موثر در این مرور، می‌توانند توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان، با همکاری نزدیک با تیم‌های ارتباطی، برای برنامه‌ریزی، اجرا و تنظیم ارتباطات عمومی در طول یک وضعیت اضطراری سلامت عمومی مانند همه‌گیری کووید-19 استفاده شوند.

کاربرد‌های تحقیقاتی

علیرغم رشد گسترده تحقیقات در طول دوره کووید-19، شکاف‌های موجود در شواهد همچنان وجود دارد و به انجام تحقیقاتی با کیفیت بالا و معنادار نیاز است. این امر شامل بررسی تجربیات افرادی است که در معرض خطر ابتلا به کووید-19 قرار داشته، و شناسایی موانع برای اجرای ارتباطات عمومی و اقدامات حفاظتی سلامت به ویژه در کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط، و چگونگی غلبه بر آنها.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این مطالعه، به‌روزرسانی یک مرور سریع است که در سال 2020 برای شناسایی رویکردهای ارتباطی مرتبط، امکان‌پذیر و موثر برای ارتقای پذیرش، جذب و پایبندی به رعایت اقدامات فاصله‌گذاری فیزیکی در جهت پیشگیری و کنترل کووید-19، انجام شد. مرور سریع زمانی منتشر شد که اطلاعات اندکی در مورد انتقال، درمان یا واکسیناسیون آینده وجود داشت، و اعمال فاصله‌گذاری فیزیکی (ایزوله کردن، قرنطینه، ردیابی تماس، اجتناب از قرار گیری در اماکن شلوغ، اقدامات اعمال شده در محیط کار و مدرسه) سنگ بنای پاسخ‌های سلامت عمومی را در سطح جهانی تشکیل می‌داد.

این مرور به‌روز شده شامل شواهد جدیدتری است برای گسترش آنچه در مورد ارتباطات موثر سلامت عمومی در همه‌گیری می‌دانیم. به عبارتی، شامل ملاحظات تغییرات مورد نیاز در طول زمان برای حفظ پاسخ‌گویی به امواج انتقال بیماری همه‌گیر، (عدم)برابری و نیازهای متفاوت گروه‌های مختلف مردمی درون جوامع به دلیل همه‌گیری بوده، و دوباره نقش حیاتی ارتباط موثر را به عنوان عنصر جدایی‌ناپذیر در پاسخ سلامت عمومی برجسته می‌کند.

اهداف: 

برای به‌روزرسانی شواهد در مورد این سوال که «رویکردهای ارتباطی مرتبط، امکان‌پذیر و موثر برای ترویج پذیرش، جذب و پایبندی به رعایت اقدامات فاصله‌گذاری فیزیکی در پیشگیری و کنترل کووید-19 چه هستند؟»، تمرکز اصلی ما عبارت بود از بررسی رویکردهای ارتباطی برای ترویج و حمایت از پذیرش، جذب و رعایت فاصله فیزیکی.

هدف ثانویه: کشف و شناسایی عناصر کلیدی ارتباط موثر برای رعایت اقدامات فاصله‌گذاری فیزیکی برای جمعیت‌ها و گروه‌های مختلف (متنوع).

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی MEDLINE؛ Embase و Cochrane Library را از ابتدا جست‌وجو کردیم، و این به‌روزرسانی شامل بازه زمانی 1 ژانویه 2020 تا 18 آگوست 2021 بود. مخازن مرور سیستماتیک و مطالعات و منابع علمی خاکستری در آگوست 2021 جست‌وجو شده و دستورالعمل‌های شناسایی شده برای eCOVID19 Recommendations Map غربالگری شدند (نوامبر 2021).

معیارهای انتخاب: 

دستورالعمل‌ها یا مطالعات مروری با تمرکز بر ارتباطات (اطلاعات، آموزش، یادآوری، تسهیل در تصمیم‌گیری، کسب مهارت‌ها، حمایت از تغییر رفتار، حمایت، مشارکت در تصمیم‌گیری) مرتبط با رعایت اقدامات فاصله‌گذاری فیزیکی در جهت پیشگیری و/یا کنترل کووید-19 یا دیگر بیماری‌های انتخاب شده (سندرم حاد تنفسی ناگهانی (sudden acute respiratory syndrome; SARS)، سندرم تنفسی خاورمیانه (Middle East respiratory syndrome; MERS)، آنفلوآنزا، بیماری ویروس ابولا (Ebola virus disease; EVD) یا سل (tuberculosis; TB)) گنجانده شدند. شواهد جدیدی به دستورالعمل‌ها، مطالعات مروری و مطالعات اولیه موجود در مرور 2020 اضافه شد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

روش‌ها بر اساس مرور سریع اولیه، با استفاده از روش‌های توسعه‌یافته توسط دانشگاه مک‌مستر (McMaster University) و ارائه شده توسط راهنمای مرور سریع کاکرین، بنا شدند.

غربالگری، استخراج داده‌ها، ارزیابی کیفیت و ترکیب آنها توسط یک نویسنده انجام شده و توسط نویسنده دوم بررسی شدند. سنتز نتایج با استفاده از آنالیز چارچوب اصلاح شده، با مضامین مرور اصلی به عنوان چارچوب اولیه، انجام شد.

نتایج اصلی: 

این به‌روزرسانی شامل 68 مطالعه است، که 17 دستورالعمل و 20 مطالعه مروری به 31 مطالعه اصلی اضافه شدند.

سنتز انجام شده شش موضوع اصلی را شناسایی کرد، که می‌توان از آنها برای اطلاع‌رسانی به سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مرتبط با برنامه‌ریزی و اجرای ارتباطات در مورد یک وضعیت اضطراری سلامت عمومی و اقدامات برای محافظت از جامعه استفاده کرد.

موضوع 1: تقویت اعتماد عمومی و مقابله با اطلاعات نادرست: پایه‌های ضروری برای ارتباطات موثر سلامت عمومی

شناخت نقش کلیدی اعتماد عمومی، ضروری است. تلاش برای ایجاد و حفظ اعتماد در طول زمان، زیربنای موفقیت ارتباطات سلامت عمومی و، بنابراین، اثربخشی اقدامات پیشگیری را در جهت ارتقای سطح سلامت عمومی تشکیل می‌دهد.

موضوع 2: ارتباط دو طرفه (two-way communication): مشارکت جوامع برای بهبود انتشار، در دسترس قرار گرفتن و پذیرش اطلاعات

برقراری ارتباط دو طرفه (تعامل) با عموم افراد در طول یک وضعیت اضطراری سلامت عمومی، مورد نیاز است: در ابتدا، شناسایی یک تهدید سلامت (با وجود عدم قطعیت‌ها)، و به‌طور منظم به عنوان اقدامات سلامت عمومی معرفی یا تعدیل می‌شوند. مشارکت می‌بایست در تمام مراحل پاسخ‌گویی و آگاهی‌رسانی برای مناسب کردن ارتباطات و اجرای اقدامات سلامت عمومی در طول زمان، تعبیه شود.

موضوع 3: توسعه و آماده‌سازی ارتباطات عمومی: مخاطبان هدف، برابری و مناسب‌سازی

ارتباطات و اطلاعات می‌بایست به گونه‌ای تنظیم شوند که به همه گروه‌های مردمی درون جمعیت‌ها دسترسی پیدا کنند، و نابرابری‌های موجود و نیازهای گروه‌های محروم به صراحت در نظر گرفته شوند، از جمله افرادی از قشر ضعیف، آسیب‌پذیر، از گروه‌های فرهنگی یا زبانی متنوع، یا دارای سطح تحصیلات پائین. آگاهی از این که اجرای اقدامات سلامت عمومی ممکن است نابرابری‌های موجود یا در حال ظهور را تشدید کند، نیز باید در برنامه‌ریزی، تصویب و تعدیل واکنش در طول زمان مورد توجه قرار گیرد.

موضوع 4: ویژگی‌های ارتباط عمومی: محتوا، زمان‌بندی و مدت زمان، نحوه ارائه

ارتباطات عمومی می‌بایست بر مبنای اطلاعات روشن، منسجم، قابل اجرا و به موقع (به‌روز) در مورد اقدامات پیشگیرانه، از جمله فواید (چه برای فرد، گروه‌های اجتماعی و چه برای جامعه گسترده‌تر)، آسیب‌ها (به همین ترتیب) و منطق استفاده از آنها بوده؛ و شامل اطلاعاتی در مورد پشتیبانی‌های موجود برای کمک به پیروی از اقدامات توصیه شده باشند. ارتباطات باید از طریق کانال‌ها و/یا قالب‌های متعدد برای ایجاد اعتماد عمومی و دسترسی بیشتر در سطح جامعه صورت گیرند.

موضوع 5: حمایت از تغییر رفتار در سطوح فردی و جمعیتی

حمایت از اجرای اقدامات سلامت عمومی، با حمایت‌ها و خدمات عملی (مانند تدارکات ضروری، حمایت مالی)، حیاتی است. اطلاعات در مورد حمایت‌های موجود باید به‌طور گسترده منتشر شده و به خوبی درک شوند. حمایت‌ها و ارتباطات مرتبط با آنها نیازمند انعطاف‌پذیری و مناسب‌سازی برای در نظر گرفتن نیازهای صریح جامعه، از جمله نیازهای گروه‌های آسیب‌پذیر، هستند. اعمال نظارت فعالانه و مقابله با انگ مربوط به اقدامات پیشگیرانه (مانند قرنطینه) نیز برای حمایت از پایبندی ضروری است.

موضوع 6: تقویت و حفظ پذیرش و پاسخ‌گویی به ارتباطات سلامت عمومی

تلاش برای تقویت و حفظ پذیرش عمومی و پاسخ‌گویی به ارتباطات سلامت عمومی در سراسر یک وضعیت اضطراری سلامت عمومی مورد نیاز است. اعتماد، پذیرش و رفتارها در طول زمان تغییر می‌کنند، و ارتباطات باید سازگار و پاسخ‌گوی این نیازهای در حال تغییر باشند. تلاش‌های مستمر مشارکت افراد جامعه برای اعمال اقدامات ارتباطی و واکنش سلامت عمومی می‌بایست اطلاع‌رسانی شوند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information