عوامل موثر بر ارائه خدمات توان‌بخشی در منزل برای افراد نیازمند دریافت توان‌بخشی: ترکیب شواهد کیفی

هدف از این ترکیب شواهد کیفی کاکرین، کشف عواملی بود که بر خدمات توان‌بخشی که در منازل خود بیماران ارائه می‌شوند، تاثیر می‌گذارند. این سنتز شواهد، خدماتی را بررسی کرد که به صورت حضوری ارائه شده و هم‌چنین خدماتی را که از طریق توان‌بخشی از راه دور ارائه شدند. برای پاسخ به این سوال، 53 مطالعه کیفی را آنالیز کردیم.

پیام‌های کلیدی

توان‌بخشی در منزل، که به صورت حضوری یا از طریق توان‌بخشی از راه دور انجام می‌شود، می‌تواند در دسترس‌تر و راحت‌تر از خدمات ارائه شده در مراکز درمانی باشد. بیماران، ارائه‌دهندگان خدمات و اعضای خانواده همچنین توصیف می‌کنند که چگونه خدمات ارائه شده در منزل می‌توانند ماهیت روابط آنها را تغییر داده و پیامدهای عملی و منابعی داشته باشند که می‌توانند هم مثبت و هم منفی باشند.

چه موضوعی در این سنتز بررسی شد؟

وقوع همه‌گیری کووید-19 منجر به تمرکز بیشتر بر ارائه خدمات مراقبت سلامت در منزل شد. این شامل ارائه خدمات توان‌بخشی در منزل است که به صورت حضوری یا با استفاده از توان‌بخشی از راه دور ارائه می‌شود. خدمات توان‌بخشی در خانه ممکن است به یک گزینه رایج در روند بهبودی بیماران تبدیل شود، چه به جای خدمات ارائه شده در مراکز درمانی یا به عنوان مکمل این خدمات. استفاده از توان‌بخشی از راه دور نیز با افزایش دسترسی مردم به فناوری‌های دیجیتال رایج‌تر می‌شود.

یافته‌های اصلی این سنتز چه هستند؟

تعداد 53 مطالعه کیفی را آنالیز کردیم که در آن بیماران خدمات توان‌بخشی را در منازل خود دریافت کردند. در برخی از مطالعات، ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت سلامت خدمات را شخصا ارائه دادند. در مطالعات دیگر، ارائه‌دهندگان، خدمات را از طریق توان‌بخشی از راه دور با استفاده از فناوری‌های دیجیتال ارائه کردند. این مطالعات دیدگاه‌ها و تجربیات بیماران، خانواده‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت سلامت را بررسی کردند. بیشتر مطالعات مربوط به کشورهایی با درآمد بالا بودند.

یافته‌های ما چندین عامل را نشان می‌دهند که می‌توانند بر سازماندهی و ارائه توان‌بخشی در منزل تاثیر بگذارند. ما به یافته‌های زیر اطمینان متوسط ​​تا زیاد داریم.

خدمات توان‌بخشی در منزل که به صورت حضوری یا از طریق توان‌بخشی از راه دور ارائه می‌شوند

بیماران، دریافت خدمات را در منزل به صورت راحت و با اختلال کمتر در فعالیت‌های روزمره خود توصیف می‌کنند. بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات هم‌چنین پیشنهاد می‌کنند که این خدمات می‌توانند خود-مدیریتی بیماران را تشویق کرده و باعث شوند در مورد فرآیند توان‌بخشی احساس قدرت کنند. اما بیماران، اعضای خانواده، و ارائه‌دهندگان خدمات، مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی و محرمانگی را، هنگامی که خدمات در منزل ارائه می‌شوند، ذکر می‌کنند. اینها شامل افزایش حریم خصوصی برای ورزش کردن در منزل و هم‌چنین از دست دادن حریم خصوصی زمانی است که زندگی شخصی در منزل برای دیگران قابل مشاهده باشد.

بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات هم‌چنین عوامل دیگری را توصیف می‌کنند که می‌توانند بر موفقیت ارائه خدمات توان‌بخشی در منزل تاثیر بگذارند. این موارد شامل حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات و اعضای خانواده، برقراری ارتباط خوب با ارائه‌دهندگان خدمات، الزامات ایجاد شده از بیماران و محیط اطراف آنها، و انتقال از بیمارستان به خدمات در منزل هستند.

توان‌بخشی از راه دور به طور مشخص

بیماران، اعضای خانواده و ارائه‌دهندگان خدمات، توان‌بخشی از راه دور را فرصتی برای در دسترس قرار دادن خدمات می‌دانند. اما ارائه‌دهندگان هنگام ارزیابی اینکه بیماران تمرینات خود را به درستی انجام می‌دهند یا خیر، به مشکلات عملی اشاره می‌کنند. ارائه‌دهندگان و بیماران نیز وقفه‌های ایجاد شده را توسط اعضای خانواده توصیف می‌کنند.

علاوه بر این، ارائه‌دهندگان خدمات از کمبود تجهیزات، زیرساخت و تعمیر و نگهداری وسایل شکایت داشته و بیماران به مشکلات قابلیت استفاده و ناامیدی از فناوری دیجیتال اشاره می‌کنند. ارائه‌دهندگان خدمات در مورد اینکه توان‌بخشی از راه دور برای آنها مقرون به صرفه است یا خیر، نظرات متفاوتی دارند. اما بسیاری از بیماران توان‌بخشی از راه دور را مقرون به صرفه و صرفه‌جویی در هزینه می‌بینند، اگر تجهیزات و زیرساخت‌ها فراهم شده باشد.

بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات پیشنهاد می‌کنند که توان‌بخشی از راه دور می‌تواند ماهیت رابطه آنها را تغییر دهد. به عنوان مثال، برخی از بیماران توضیح می‌دهند که چگونه توان‌بخشی از راه دور منجر به برقراری ارتباط راحت‌تر و آسان‌تر می‌شود. دیگر بیماران احساس می‌کنند که هنگام دریافت خدمات توان‌بخشی از راه دور احساس رها شدن دارند.

بیماران، اعضای خانواده و ارائه‌دهندگان خدمات به فناوری‌هایی با کاربرد آسان و آموزش و پشتیبانی بیشتر اشاره می‌کنند. آنها هم‌چنین پیشنهاد می‌دهند که حداقل چند جلسه حضوری با ارائه‌دهنده ضروری است. آنها احساس می‌کنند که خدمات توان‌بخشی از راه دور به تنهایی می‌تواند ایجاد ارتباطات معنی‌دار را دشوار کند. هم‌چنین توضیح می‌دهند که برخی از خدمات به دستان فرد ارائه‌دهنده خدمات نیاز دارند. ارائه‌دهندگان خدمات بر اهمیت شخصی‌سازی خدمات بر اساس نیازها و شرایط هر فرد تاکید می‌کنند.

این سنتز شواهد تا چه زمانی به‌روز است؟

برای شناسایی مطالعات منتشر شده تا 16 جون 2022 جست‌وجو کردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این ترکیب چندین عامل را شناسایی کرد که می‌توانند بر اجرای موفقیت‌آمیز خدمات توان‌بخشی و توان‌بخشی از راه دور در منزل شخصی فرد بیمار تاثیر بگذارند. اینها شامل عواملی بودند که پیاده‌سازی برنامه‌ها را تسهیل می‌کنند، اما عواملی هم هستند که می‌توانند این فرآیند را به چالش بکشند. ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت سلامت، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ممکن است از در نظر گرفتن این عوامل هنگام طراحی و اجرای برنامه‌ها سود ببرند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

برای افزایش دسترسی افراد به خدمات توان‌بخشی، به‌ویژه در زمینه همه‌گیری کووید-19، باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان ارائه این خدمات را با شرایط موجود تطبیق داد. این شامل استفاده از توان‌بخشی در منزل و توان‌بخشی از راه دور (telerehabilitation) است. خدمات توان‌بخشی مبتنی بر منزل ممکن است به گزینه‌های پُر استفاده در روند بهبودی بیماران تبدیل شود، نه تنها به عنوان راه حلی برای غلبه بر موانع دسترسی، بلکه به عنوان مکملی برای ارائه معمول توان‌بخشی حضوری در شرایط بستری. با بهبود قابلیت استفاده و در دسترس بودن فناوری‌های ارتباطی، توان‌بخشی از راه دور نیز قابل اجراتر می‌شود.

اهداف: 

شناسایی عواملی که بر سازماندهی و ارائه توان‌بخشی حضوری در منزل و توان‌بخشی از راه دور منزل-محور برای افراد نیازمند توان‌بخشی تاثیر می‌گذارد.

روش‌های جست‌وجو: 

ما PubMed؛ Global Health؛ پورتال منطقه‌ای VHL؛ Epistemonikos؛ Health Systems Evidence؛ و EBM Reviews هم‌چنین پیش‌چاپ‌ها (preprints)، مخازن منطقه‌ای، و وب‌سایت‌های سازمان‌های توان‌بخشی را برای یافتن مطالعات واجد شرایط، از زمان آغاز به کار بانک اطلاعاتی تا تاریخ جست‌وجو در جون 2022 بررسی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

مطالعاتی را وارد کردیم که از روش‌های کیفی برای جمع‌آوری و آنالیز داده‌ها استفاده کردند؛ و تجربیات، ادراکات و رفتارهای بیماران، مراقبان، ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت سلامت و دیگر ذینفعان را در مورد ارائه خدمات توان‌بخشی حضوری در منزل و توان‌بخشی از راه دور مبتنی بر منزل بررسی کردند که به نیازهای بیماران در مراحل مختلف شرایط سلامت آنها پاسخ می‌دهند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از یک رویکرد نمونه‌گیری هدفمند استفاده کرده و نمونه‌گیری حداکثر تنوع را در یک چارچوب نمونه‌گیری چهار مرحله‌ای اعمال کردیم. یک آنالیز چارچوب موضوعی را با استفاده از چارچوب CFIR (چارچوب تلفیقی برای تحقیقات پیاده‌سازی (Consolidated Framework for Implementation Research)) به عنوان نقطه شروع انجام دادیم. اعتماد خود را به یافته‌ها با استفاده از رویکرد GRADE-CERQual (Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative research) ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

تعداد 223 مطالعه را در این مرور وارد کرده و 53 مورد از آنها را برای آنالیز خود نمونه‌برداری کردیم. چهل و پنج مطالعه در کشورهایی با درآمد بالا، و هشت مطالعه در کشورهایی با سطح درآمد پائین و متوسط انجام شدند. بیست مطالعه به ارائه توان‌بخشی حضوری در منزل، 28 مطالعه به ارائه خدمات توان‌بخشی از راه دور در منزل و پنج مطالعه به هر دو روش ارائه خدمات پرداختند. مطالعات عمدتا دیدگاه‌های ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت سلامت، بیماران را با طیف وسیعی از بیماری‌های مختلف، و مراقبان غیر رسمی و اعضای خانواده‌شان را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس ارزیابی‌های GRADE-CERQual، به هشت مورد از یافته‌ها اطمینان بالایی داشته، و در پنج مورد اعتماد متوسطی داشتیم، که نشان می‌دهد به ترتیب با احتمال بالا یا احتمالا این یافته‌ها بازنمایی معقولی هستند از پدیده مورد نظر. دو یافته با اطمینان پائین وجود داشت.

یافته‌هایی با سطح اطمینان بالا و متوسط

خدمات توان‌بخشی در منزل که به صورت حضوری یا از طریق توان‌بخشی از راه دور ارائه می‌شوند

بیماران، دریافت خدمات را در منزل به صورت راحت و با اختلال کمتر در فعالیت‌های روزمره خود توصیف می‌کنند. بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات هم‌چنین پیشنهاد می‌کنند که این خدمات می‌توانند خود-مدیریتی بیماران را تشویق کرده و باعث شوند در مورد فرآیند توان‌بخشی احساس قدرت کنند. اما بیماران، اعضای خانواده، و ارائه‌دهندگان خدمات، مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی و محرمانگی را، هنگامی که خدمات در منزل ارائه می‌شوند، ذکر می‌کنند. اینها شامل افزایش حریم خصوصی برای ورزش کردن در منزل و هم‌چنین از دست دادن حریم خصوصی زمانی است که زندگی شخصی در منزل برای دیگران قابل مشاهده باشد.

بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات هم‌چنین عوامل دیگری را توصیف می‌کنند که می‌توانند بر موفقیت ارائه خدمات توان‌بخشی در منزل تاثیر بگذارند. این موارد شامل حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات و اعضای خانواده، برقراری ارتباط خوب با ارائه‌دهندگان خدمات، الزامات ایجاد شده از بیماران و محیط اطراف آنها، و انتقال از بیمارستان به خدمات در منزل هستند.

توان‌بخشی از راه دور به طور مشخص

بیماران، اعضای خانواده و ارائه‌دهندگان خدمات، توان‌بخشی از راه دور را فرصتی برای در دسترس قرار دادن خدمات می‌دانند. اما ارائه‌دهندگان هنگام ارزیابی اینکه بیماران تمرینات خود را به درستی انجام می‌دهند یا خیر، به مشکلات عملی اشاره می‌کنند. ارائه‌دهندگان و بیماران نیز وقفه‌های ایجاد شده را توسط اعضای خانواده توصیف می‌کنند.

علاوه بر این، ارائه‌دهندگان خدمات از کمبود تجهیزات، زیرساخت و تعمیر و نگهداری وسایل شکایت داشته و بیماران به مشکلات قابلیت استفاده و ناامیدی از فناوری دیجیتال اشاره می‌کنند. ارائه‌دهندگان خدمات در مورد اینکه توان‌بخشی از راه دور برای آنها مقرون به صرفه است یا خیر، نظرات متفاوتی دارند. اما بسیاری از بیماران توان‌بخشی از راه دور را مقرون به صرفه و با قابلیت صرفه‌جویی در هزینه می‌بینند، اگر تجهیزات و زیرساخت‌ها فراهم شده باشد.

بیماران و ارائه‌دهندگان خدمات پیشنهاد می‌کنند که توان‌بخشی از راه دور می‌تواند ماهیت رابطه آنها را تغییر دهد. به عنوان مثال، برخی از بیماران توضیح می‌دهند که چگونه توان‌بخشی از راه دور منجر به برقراری ارتباط راحت‌تر و آسان‌تر می‌شود. دیگر بیماران احساس می‌کنند که هنگام دریافت خدمات توان‌بخشی از راه دور احساس رها شدن دارند.

بیماران، اعضای خانواده و ارائه‌دهندگان خدمات به فناوری‌هایی با کاربرد آسان و آموزش و پشتیبانی بیشتر اشاره می‌کنند. آنها هم‌چنین پیشنهاد می‌دهند که حداقل چند جلسه حضوری با ارائه‌دهنده ضروری است. آنها احساس می‌کنند که خدمات توان‌بخشی از راه دور به تنهایی می‌تواند ایجاد ارتباطات معنی‌دار را دشوار کند. هم‌چنین توضیح می‌دهند که برخی از خدمات به دستان فرد ارائه‌دهنده خدمات نیاز دارند. ارائه‌دهندگان خدمات بر اهمیت شخصی‌سازی خدمات بر اساس نیازها و شرایط هر فرد تاکید می‌کنند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information