Faktor yang mempengaruhi penyediaan perkhidmatan pemulihan berasaskan rumah untuk orang yang memerlukan pemulihan: sintesis bukti kualitatif

Matlamat sintesis bukti kualitatif Cochrane ini adalah untuk meneroka faktor yang mempengaruhi perkhidmatan pemulihan yang disampaikan di rumah sendiri. Sintesis melihat perkhidmatan yang disampaikan secara peribadi serta perkhidmatan yang disampaikan melalui telerehabilitasi. Kami menganalisis data daripada 53 kualitatif kajian untuk menjawab soalan ini.

Mesej utama

Pemulihan berasaskan rumah, dihantar secara bersemuka atau melalui telerehabilitasi, boleh dialami sebagai lebih mudah diakses dan lebih mudah daripada perkhidmatan berasaskan kemudahan. Pesakit, petugas kesihatan dan ahli keluarga juga menerangkan bagaimana perkhidmatan berasaskan rumah boleh mengubah sifat perhubungan mereka dan boleh mempunyai implikasi praktikal dan sumber yang boleh menjadi positif dan negatif.

Apakah yang dikaji dalam sintesis ini?

Pandemik COVID-19 telah membawa kepada tumpuan yang lebih kuat terhadap penjagaan kesihatan di rumah. Ini termasuk penyampaian perkhidmatan pemulihan di rumah yang dihantar sendiri atau menggunakan telerehabilitasi. Perkhidmatan pemulihan di rumah mungkin menjadi pilihan biasa dalam proses pemulihan pesakit, sama ada bukannya perkhidmatan berasaskan kemudahan atau sebagai pelengkap kepada perkhidmatan ini. Telerehabilitasi juga menjadi lebih biasa apabila akses orang ramai kepada teknologi digital meningkat.

Apakah penemuan utama sintesis ini?

Kami menganalisis 53 kajian kualitatif di mana pesakit menerima perkhidmatan pemulihan di rumah mereka sendiri. Dalam beberapa kajian, petugas kesihatan menyampaikan perkhidmatan secara peribadi. Dalam kajian lain, petugas kesihatan menyampaikan perkhidmatan melalui telerehabilitasi menggunakan teknologi digital. Kajian itu meneroka pandangan dan pengalaman pesakit, keluarga dan petugas kesihatan. Semua kajian adalah dari negara-negara berpendapatan tinggi.

Penemuan kami menyerlahkan beberapa faktor yang boleh mempengaruhi organisasi dan penyampaian pemulihan berasaskan rumah. Kami berkeyakinan sederhana atau tinggi dalam penemuan-penemuan berikut.

Ini termasuk penyampaian perkhidmatan pemulihan di rumah sendiri atau menggunakan telerehabilitasi

Pesakit menjalani perkhidmatan di rumah sebagai kemudahan dan kurang mengganggu aktiviti harian mereka. Pesakit dan petugas kesihatan juga mencadangkan bahawa perkhidmatan ini boleh menggalakkan pengurusan diri pesakit dan boleh membuatkan mereka berasa diberi kuasa tentang proses pemulihan. Tetapi pesakit, ahli keluarga dan petugas kesihatan menerangkan isu privasi dan kerahsiaan apabila perkhidmatan disediakan di rumah. Ini termasuk peningkatan privasi untuk dapat bersenam di rumah tetapi juga kehilangan privasi apabila kehidupan rumah seseorang dapat dilihat oleh orang lain.

Pesakit dan petugas kesihatan juga menerangkan faktor lain yang boleh menjejaskan kejayaan perkhidmatan pemulihan di rumah. Ini termasuk sokongan daripada petugas kesihatan dan ahli keluarga, komunikasi yang baik dengan petugas kesihatan, keperluan yang dibuat untuk pesakit dan persekitaran mereka, dan peralihan daripada perkhidmatan hospital ke rumah.

Telerehabilitasi secara khusus

Pesakit, ahli keluarga dan petugas kesihatan melihat telerehabilitasi sebagai peluang untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih tersedia. Tetapi petugas kesihatan menunjukkan masalah praktikal apabila menilai sama ada pesakit melakukan senaman mereka dengan betul. Petugas kesihatan dan pesakit juga menerangkan gangguan daripada ahli keluarga.

Di samping itu, petugas kesihatan mengadu tentang kekurangan peralatan, infrastruktur dan penyelenggaraan dan pesakit merujuk kepada isu kebolehgunaan dan kekecewaan dengan teknologi digital. Petugas kesihatan mempunyai pendapat berbeza tentang sama ada telerehabilitasi menjimatkan kos untuk mereka. Tetapi ramai pesakit melihat telerehabilitasi sebagai berpatutan dan menjimatkan kos jika peralatan dan infrastruktur telah disediakan.

Pesakit dan petugas kesihatan mencadangkan bahawa telerehabilitasi boleh mengubah sifat perhubungan mereka. Sebagai contoh, sesetengah pesakit menerangkan bagaimana telerehabilitasi membawa kepada komunikasi yang lebih mudah dan lebih santai. Pesakit lain menggambarkan perasaan ditinggalkan apabila menerima perkhidmatan telerehabilitasi.

Pesakit, ahli keluarga dan petugas kesihatan memerlukan teknologi yang mudah digunakan dan lebih banyak latihan dan sokongan. Mereka juga mencadangkan bahawa sekurang-kurangnya beberapa sesi bersemuka dengan petugas kesihatan adalah perlu. Mereka merasakan bahawa perkhidmatan telerehabilitasi sahaja boleh menyukarkan untuk membuat sambungan yang bermakna. Mereka juga menjelaskan bahawa sesetengah perkhidmatan memerlukan tangan petugas kesihatan. Petugas kesihatan menyerlahkan kepentingan memperibadikan perkhidmatan mengikut keperluan dan keadaan setiap orang.

Sejauh manakah sintesis ini terkini?

Kami telah mencari kajian-kajian yang diterbitkan sehingga tarikh 16 Jun 2022.

Nota terjemahan: 

Diterjemahkan oleh Wan Anisa Azman (KP Kok Lanas). Disunting oleh Norhayati Mohd Noor (Universiti Sains Malaysia). Untuk sebarang pertanyaan berkaitan terjemahan ini sila hubungi cochane@rcsiucd.edu.my

Tools
Information