ایجاد محدودیت در دسترسی به ابزار برای پیشگیری از خودکشی در جاده‌ها

چرا این مطالعه مروری مهم است؟

تمایز خودکشی در ترافیک جاده‌ای از تلفات ناشی از تصادفات وسیله نقلیه موتوری دشوار است، بنابراین، هیچ آمار رسمی از این روش خودکشی وجود ندارد. محدود کردن دسترسی به روش‌های کشنده که برای خودکشی استفاده می‌شوند (که محدودیت ابزاری نامیده می‌شود) یک استراتژی جهانی یا جمعیتی مهم برای یا پیشگیری از خودکشی برشمرده می‌شود. در حالی‌که شواهد موجود نشان می‌دهد محدود کردن دسترسی به ابزار مورد نیاز برای خودکشی، یک رویکرد مؤثر در جهت پیشگیری از انجام آن است، شواهد برای پیشگیری از خودکشی در جاده‌ها به خوبی مشخص نشده است. بنابراین، هدف از این مرور، بررسی تاثیر ایجاد محدودیت در دسترسی به ابزاری است که برای خودکشی در جاده‌ها از آنها استفاده می‌شود.

جست‌وجوی شواهد

ما چندین بانک اطلاعاتی پزشکی را را برای یافتن مطالعاتی جست‌وجو کردیم که تأثیر محدود کردن دسترسی را به ابزار مورد نیاز برای خودکشی در جاده‌ها ارزیابی کردند. ما بانک‌های اطلاعاتی را تا مارچ 2020 جست‌وجو کردیم. ما همچنین پایگاه‌های بین‌المللی ثبت کارآزمایی را برای مطالعات منتشر نشده و در حال انجام جست‌وجو کردیم. پیامدهای اصلی مورد نظر ما شامل خودکشی و اقدام به خودکشی یا خود-آزاری می‌شدند.

‌نتایج کلیدی

هیچ مطالعه واجد شرایطی برای گنجاندن در مرور پیدا نشد. در نتیجه، ما نمی‌توانیم در مورد اثربخشی مداخلات ایجاد محدودیت در دسترسی به ابزار مورد نیاز برای خودکشی در جاده‌ها نتیجه‌گیری کنیم. تشخیص قصد انجام خودکشی یک مشکل اساسی در تلفات تصادفات جاده‌ای است، بنابراین معیارهای عینی واضحی برای مقیاس‌بندی، مطالعه و درک این روش خودکشی با دقت بیشتری مورد نیاز است. بهبود آگاهی از خودکشی در جاده‌ها، در فعالیت‌های پیشگیری کننده از خودکشی، همچنین، گنجاندن آن در سیاست‌های دولتی پیشگیری از خودکشی در آینده لازم است. انجام مطالعات قوی در زمینه بررسی اثربخشی مداخلات برای پیشگیری از خودکشی در جاده‌ها به سرعت مورد نیاز هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور سیستماتیک، کمبود تحقیقات انجام شده را پیرامون خودکشی‌ها در ترافیک جاده‌ای و نیاز به انجام مطالعات قوی را در آینده برجسته می‌کند که هدف آنها بررسی اثربخشی مداخلات برای پیشگیری از خودکشی در جاده‌ها باشد. تشخیص خودکشی یک مساله اساسی است؛ بنابراین، برای مقیاس‌بندی و مطالعه دقیق‌تر این روش، نیاز به معیارهای عینی واضحی وجود دارد. در زمان فقدان هر گونه شواهد اساسی در این زمینه، ما از آگاهی‌رسانی بیشتر در مورد خودکشی‌ها در ترافیک جاده‌ای و گنجاندن آن در سیاست‌های دولتی پیشگیری از خودکشی حمایت می‌کنیم. تحقیقات بیشتر در مورد اقدامات موثر، به ویژه مواردی که به انطباق راننده نیاز ندارند، نیز مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

انجام خودکشی در ترافیک‌های جاده‌ای معمول است. با این حال، به دلیل دشواری در تمایز میان تلفات ناشی از تصادفات وسیله نقلیه موتوری و خودکشی واقعی، هیچ آمار رسمی از این روش خودکشی در دست نیست. محدود کردن دسترسی به ابزار مورد نیاز برای انجام خودکشی، یک رویکرد مهم جهانی یا مبتنی بر جمعیت برای پیشگیری از خودکشی است که شواهد روشنی از اثربخشی آن وجود دارد. با این‌ حال، شواهد مربوط به محدودیت‌های اعمال شده در دسترسی به این ابزار به منظور پیشگیری از خودکشی در جاده‌ها به‌خوبی اثبات نشده است. ما یک مرور سیستماتیک را برای ارزیابی تأثیر محدودیت‌ها بر در دسترس بودن، یا دسترسی به، ابزار خودکشی در جاده‌ها انجام دادیم.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی مداخلات برای محدود کردن در دسترس بودن، یا دسترسی به، ابزار خودکشی در جاده‌ها.

روش‌های جست‌وجو: 

ما کتابخانه کاکرین، MEDLINE؛ Embase؛ PsycINFO، و بانک اطلاعاتی Transport Research International Documentation (TRID) را از زمان آغاز به کار آن تا مارچ 2020 جست‌وجو کردیم. برای شناسایی مطالعات منتشر نشده و در حال انجام، جست‌وجوهای بیشتری را در پلت‌فرم بین‌المللی پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی (ICTRP) سازمان جهانی بهداشت و ClinicalTrials.gov انجام دادیم. ما هیچ محدودیتی را در مورد تاریخ، زبان، یا وضعیت انتشار در این جست‌وجوها اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات واجد شرایط، عبارت بودند از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی یا شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised or quasi-randomised controlled trials)، مطالعات مداخله‌ای کنترل‌شده بدون تصادفی‌سازی، مطالعات قبل-و-بعد، یا مطالعاتی که از طراحی‌های سری زمانی منقطع استفاده کردند، که مداخلات را برای محدود کردن در دسترس بودن، یا دسترسی به، ابزار خودکشی در جاده‌ها ارزیابی کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور، چکیده و متن کامل مقالات را از نظر داشتن معیارهای ورود غربالگری کردند. دو نویسنده مرور تصمیم داشتند تا مستقل از هم داده‌ها را استخراج و خطر سوگیری (bias) را در مطالعات وارد شده ارزیابی کنند. با این حال، هیچ مطالعه واجد شرایطی برای گنجاندن در مرور پیدا نشد.

نتایج اصلی: 

ما هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که معیارهای ورود را برای این مرور داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information