آیا انجام مداخلات آموزش سلامت منجر به درمان زودهنگام زنان مبتلا به نشانه‌های سرطان آندومتر (رحم) می‌شود

پیشینه
سرطان آندومتر (رحم) ناشی از رشد غیرقابل کنترل سلول‌های غیرطبیعی در لایه پوششی رحم است. تشخیص این بیماری در مراحل اولیه آن (فقط رحم مبتلا به سرطان است، بدون آنکه به بافت‌های اطراف گسترش یابد) شایع است، زیرا بیشتر زنان مبتلا به این بیماری دچار خونریزی غیرطبیعی واژینال می‌شوند و به پزشک خود مراجعه می‌کنند. با این حال، مدیریت تاخیری سرطان آندومتر هم‌چنان رخ می‌دهد. این مسئله به‌ویژه برای زنان پس از یائسگی یا در سن یائسگی یک مشکل به شمار می‌رود. ارائه اطلاعات آموزشی به زنان و ارائه‌دهندگان مراقبت‌های سلامت در مورد نشانه‌های مربوط به سرطان آندومتر ممکن است باعث افزایش آگاهی در مورد این بیماری و کاهش تاخیر در درمان آن شود. ما این مرور را انجام دادیم تا بتوانیم این موضوع را ارزیابی کنیم كه آموزش در مورد سرطان آندومتر منجر می‌شود تا زنان دارای نشانه‌های سرطان آندومتر به پزشک خود مراجعه كرده و زودتر از مواقعی كه هیچ نوع آموزشی دریافت نمی‌کنند، برای درمان ارجاع داده شوند یا خیر.

هدف مطالعه مروری
ما این مرور را انجام دادیم تا بتوانیم این موضوع را ارزیابی کنیم كه آموزش در مورد سرطان آندومتر منجر می‌شود تا زنان دارای نشانه‌های سرطان آندومتر به پزشک خود مراجعه كرده و زودتر از مواقعی كه هیچ نوع آموزشی دریافت نمی‌کنند، برای درمان ارجاع داده شوند یا خیر.

یافته‌های اصلی
ما قصد داشتیم کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده (مطالعاتی که در آنها افراد یا گروهی از افراد به‌طور تصادفی به دو یا چند گروه اختصاص می‌یابند و به طور متفاوتی درمان می‌شوند) را وارد کنیم. در صورت عدم وجود کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل ‌شده، قصد داشتیم مطالعاتی را وارد مرور کنیم که در آن شرکت‌کنندگان تصادفی‌سازی نشده بودند اما شامل ارزیابی مزایای آموزش سلامت در مقایسه با عدم ارائه آموزش سلامت بودند. ما به جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی علمی پرداختیم و عناوین و چکیده‌های 4880 مقاله احتمالا مرتبط را بررسی و متن کامل 16 مورد از این منابع را ارزیابی کردیم. اما، هیچ مطالعه‌ای را پیدا نکردیم که معیارهای ورود ما را داشته باشد.

نتیجه‌گیری‌‌ها
در حال حاضر هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ارائه آموزش سلامت به ارائه‌دهندگان مراقبت‌های سلامت، یا افراد یا هر دو، مراجعه و ارجاع زودهنگام زنان دارای نشانه‌ها سرطان آندومتر را ارتقا می‌بخشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر شواهدی وجود ندارد که اثربخشی ارائه مداخلات آموزش سلامت را به ارائه‌دهندگان مراقبت‌های سلامت، یا افراد، یا هر دو، بر ترویج مراجعه و ارجاع زودهنگام زنان دارای نشانه‌های سرطان آندومتر نشان دهد. RCTهایی با کیفیت بالا برای ارزیابی اینکه مداخلات آموزش سلامت باعث افزایش مراجعه و ارجاع زودهنگام می‌شوند یا خیر، مورد نیاز است. اگر نشان داده شود كه مداخلات آموزش سلامت می‌توانند تاخير را در درمان سرطان آندومتر كاهش دهند، براي تعيين اینکه کدام دسته از مداخلات بیشترین اثربخشی را دارند، انجام مطالعات بيشتر ضروری خواهد بود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

تشخیص سرطان آندومتر (رحم) به‌طور معمول در مراحل اولیه انجام می‌شود، زیرا بیشتر زنان مبتلا به این بیماری دچار خونریزی غیرطبیعی واژینال می‌شوند و این باعث می‌شود که آن‌ها به دنبال مشاوره پزشکی باشند. با این وجود، تاخیر در مراجعه و ارجاع می‌تواند منجر به تاخیر در تشخیص و مدیریت بیماری، و در نتیجه منجر به پیامدهای نامطلوب درمان شود. این مساله به‌ویژه برای زنان قبل از سن یائسگی و حول و حوش یائسگی یک مشکل به شمار می‌رود. ارائه اطلاعات آموزشی به زنان و ارائه‌دهندگان مراقبت‌های سلامت در مورد نشانه‌های مربوط به سرطان آندومتر ممکن است باعث افزایش آگاهی در مورد این بیماری و کاهش تاخیر در درمان آن شود.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی مداخلات آموزش سلامت با هدف قرار دادن ارائه‌دهندگان مراقبت‌های سلامت، یا جمعیت عادی، یا هر دو، برای ترویج مراجعه و ارجاع زودهنگام در زنان دارای نشانه‌های سرطان آندومتر.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL؛ MEDLINE؛ و Embase را جست‌وجو کردیم. ما هم‌چنین پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی، چکیده مقالات مربوط به جلسات علمی، و فهرست منابع مقالات مروری را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

قصد داشتیم کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) را، هم تصادفی‌سازی شده به‌صورت جداگانه و هم RCTهای خوشه‌ای، وارد کنیم. در صورت عدم وجود RCTها، قصد داشتیم تا مطالعات غیرتصادفی‌سازی شده (NRS) را با طراحی خوب با یک مقایسه موازی برای ارزیابی مزایای هر نوعی از مداخله‌های آموزش سلامت، وارد کنیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به ارزیابی این موضوع پرداختند که مطالعات بالقوه مرتبط، معیارهای ورود را به این مرور داشتند یا خیر، اما هیچ موردی یافت نشد.

نتایج اصلی: 

جست‌وجوی جامع در منابع علمی نتایج زیر را به همراه داشت: CENTRAL (1022 منبع)؛ MEDLINE (2874 منبع)، و Embase (2820 منبع). پس از حذف داده‌های تکراری، عناوین و چکیده 4880 منبع را غربالگری کرده و 4864 مورد را که معیارهای ورود را به مرور نداشتند، خارج کردیم. از 16 منبع که به‌طور بالقوه معیارهای ورود را به مرور داشتند، هر 16 گزارش را پس از مرور متون کامل از مطالعه خارج کردیم. ما هیچ کارآزمایی در حال انجامی را شناسایی نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information