درمان آنتی‌بیوتیکی برای مایکوباکتریای غیر-توبرکلوز در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک

مایکوباکتریای غیر-توبرکلوز باکتری‌هایی هستند از همان خانواده توبرکلوز و معمولا در خاک و آب یافت می‌شوند. این باکتری‌ها را می‌توان در ریه‌های افراد مبتلا به فیبروز سیستیک پیدا کرد و می‌توانند عملکرد ریه آنها را بدتر کنند. اگرچه دستورالعمل‌هایی برای استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان عفونت ریه ناشی از این باکتری‌ها وجود دارد، این توصیه‌ها مختص افراد مبتلا به فیبروز سیستیک نیستند. هم‌چنین مشخص نیست که موثرترین آنتی‌بیوتیک‌ها کدام هستند. هدف اصلی این مرور تعیین این موضوع بود که درمان با ترکیبات مختلف آنتی‌بیوتیکی برای عفونت مایکوباکتریایی غیر-توبرکلوز باعث بهبود عملکرد ریه یا موجب کاهش فراوانی عفونت‌های قفسه سینه در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک می‌شود یا خیر. ما یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده را پیدا کردیم اما شامل هم افراد مبتلا و هم افراد غیر-مبتلا به فیبروز سیستیک بودند و ما نتوانستیم اطلاعات مخصوص افراد مبتلا به فیبروز سیستیک را به دست آوریم، بنابراین اطلاعاتی از آن وارد این مرور نشد. تا زمانی که چنین اطلاعاتی در دسترس قرار گیرند، پزشکان باید از دستورالعمل‌های فعلی برای تشخیص و درمان عفونت‌های ریه ناشی از مایکوباکتریای غیر-توبرکلوز در جمعیت عمومی پیروی کنند.

سوال مطالعه مروری

ما شواهد مربوط به استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها را برای درمان عفونت مایکوباکتریایی غیر-توبرکلوز در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک مرور کردیم.

پیشینه

مایکوباکتریای غیر-توبرکلوز باکتری‌هایی هستند از همان خانواده توبرکلوز و معمولا در خاک و آب یافت می‌شوند. این باکتری‌ها را می‌توان در ریه‌های افراد مبتلا به فیبروز سیستیک پیدا کرد و می‌توانند عملکرد ریه آن‌ها را بدتر کنند. اگرچه دستورالعمل‌هایی برای استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها در درمان عفونت ریه ناشی از این باکتری‌ها وجود دارد، این توصیه‌ها مختص افراد مبتلا به فیبروز سیستیک نیستند. هم‌چنین مشخص نیست که موثرترین آنتی‌بیوتیک‌ها کدام هستند. هدف اصلی این مرور نشان دادن این موضوع بود که درمان عفونت مایکوباکتریایی غیر-توبرکلوز با ترکیبات مختلف آنتی‌بیوتیکی باعث بهبود عملکرد ریه یا کاهش فراوانی عفونت‌های قفسه سینه در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک می‌شود یا خیر.

تاریخ جست‌و‌جو

شواهد تا این تاریخ به‌روز است: 24 فوریه 2020.

ویژگی‌های مطالعه

ما یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده را پیدا کردیم اما شامل هم افراد مبتلا و هم افراد غیر-مبتلا به فیبروز سیستیک بود و ما نتوانستیم اطلاعات مخصوص افراد مبتلا به فیبروز سیستیک را به دست آوریم، بنابراین اطلاعاتی از آن وارد این مرور نشد.

‌نتایج کلیدی

تا زمانی که داده‌های کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده برای افراد مبتلا به فیبروز سیستیک در دسترس قرار بگیرند، پزشکان باید از دستورالعمل‌های فعلی برای تشخیص و درمان عفونت‌های ریه ناشی از مایکوباکتریای غیر-توبرکلوز در جمعیت عمومی استفاده کنند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور هیچ شواهدی را از اثربخشی درمان‌های مختلف ضد-میکروبی برای بیماری ریوی مایکوباکتریایی غیرتو-برکلوز در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک پیدا نکرد. تا زمانی که چنین شواهدی در دسترس قرار بگیرند، پزشکان باید از دستورالعمل‌های بالینی منتشر شده برای تشخیص و درمان بیماری‌های ریوی ندولار یا برونشیکتاتیک ناشی از مایکوباکتریوم اویوم کمپلکس یا مایکوباکتریوم ابسسوس در بیماران مبتلا به فیبروز سیستیک پیروی کنند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مایکوباکتریای غیر-توبرکلوز، مایکوباکتریایی به جز مایکوباکتریوم توبرکلوز کمپلکس (پیچیده) هستند، و اغلب در محیط یافت می‌شوند. گونه‌های مایکوباکتریایی غیر-توبرکلوز (معمولا مایکوباکتریوم اویوم (Mycobacterium avium) کمپلکس و مایکوباکتریوم ابسسوس (Mycobacterium abscessus)) از دستگاه تنفسی تقریبا 5% تا 40% از افراد مبتلا به فیبروز سیستیک جدا می‌شوند؛ آنها می‌توانند باعث بیماری ریوی در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک شوند که منجر به کاهش سریع در عملکرد ریه و حتی مرگ‌ومیر در شرایط خاص می‌شوند. اگرچه برای درمان ضد-میکروبی بیماری ریوی مایکوباکتریایی غیر-توبرکلوز دستورالعمل‌هایی وجود دارد، این توصیه‌ها مختص به افراد مبتلا به فیبروز سیستیک نیستند و مشخص نیست کدام رژیم درمان آنتی‌بیوتیکی ممکن است در درمان این افراد بیشترین اثربخشی را داشته باشند. این یک به‌روزرسانی از مرور قبلی است.

اهداف: 

هدف مرور ما، مقایسه درمان آنتی‌بیوتیکی با عدم درمان آنتی‌بیوتیکی، یا مقایسه ترکیبات متفاوت درمان آنتی‌بیوتیکی، در درمان عفونت‌های ریوی مایکوباکتریایی غیر-توبرکلوز در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک بود. هدف اولیه، ارزیابی تاثیر درمان بر عملکرد ریه و تشدیدهای حملات ریوی و اندازه‌گیری حوادث جانبی بودند. اهداف ثانویه، عبارت بودند از بررسی اثرات درمان بر مقدار باکتری در خلط، کیفیت زندگی، مورتالیتی، پارامترهای تغذیه‌ای، بستری شدن در بیمارستان و استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های فیبروز سیستیک در کاکرین را جست‌وجو کردیم که شامل جست‌وجوها در بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی و جست‌وجوی دستی مجلات و کتاب‌های خلاصه مقالات کنفرانس‌ها بود. تاریخ آخرین جست‌وجو: 24 فوریه 2020.

ما هم‌چنین یک پایگاه ثبت کارآزمایی‌های در حال انجام و فهرست منابع مقالات و مرورهای مرتبط را جست‌وجو کردیم. تاریخ آخرین جست‌وجو: 21 مارچ 2019.

معیارهای انتخاب: 

هر کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای که به مقایسه آنتی‌بیوتیک‌های مایکوباکتریای غیر-توبرکلوز با عدم درمان آنتی‌بیوتیکی، هم‌چنین مقایسه یک رژیم آنتی‌بیوتیکی مایکوباکتریای غیر-توبرکلوز با رژیم آنتی‌بیوتیکی مایکوباکتریای غیر-توبرکلوز دیگر در افراد مبتلا به فیبروز سیستیک پرداخت.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها گردآوری نشدند، زیرا در یک کارآزمایی که در این جست‌وجو شناسایی شد، داده‌های اختصاصی افراد مبتلا به فیبروز سیستیک قابل بازیابی از شرکت‌های دارویی نبودند.

نتایج اصلی: 

یک کارآزمایی تکمیل شده از طریق جست‌وجوها شناسایی شد، اما داده‌های مختص افراد مبتلا به فیبروز سیستیک از شرکت دارویی به دست نیامدند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information