پشتیبانی تلفنی از زنان در دوران بارداری و تا شش هفته پس از زایمان

پشتیبانی تلفنی ممکن است برای زنان مبتلا به مشکلات خاص در دوران بارداری و در شش هفته اول پس از تولد نوزاد مفید باشد، اما مشخص نیست کدام مداخلات می‌توانند مفید، کدام یک ممکن است بی‌اثر، و کدام یک می‌توانند مضر باشند.

ارتباط تلفنی به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک شکل مفید از پشتیبانی در مراقبت سلامت پذیرفته شده، و بسیاری از مداخلات مبتنی بر تلفن در حال حاضر در مراقبت حین زایمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این مرور نتایج 27 کارآزمایی تصادفی‌سازی شده را با بیش از 12,000 زن وارد کردیم. همه کارآزمایی‌ها پشتیبانی تلفنی را در برابر مراقبت معمول (بدون پشتیبانی تلفنی بیشتر) مورد بررسی قرار دادند. در دو کارآزمایی، زنان پیام‌های متنی خودکار را دریافت کردند. ما هیچ کارآزمایی را برای مقایسه انواع مختلف پشتیبانی تلفنی (به‌عنوان مثال، پیام متنی در برابر تماس‌های تک-به-تک) شناسایی نکردیم. همه کارآزمایی‌ها به جز یک مورد در کشورهای با منابع و درآمد بالا انجام شدند. اکثر مطالعات پشتیبانی ارائه‌ شده را از طریق مکالمات تلفنی بین زنان و متخصصان سلامت بررسی کردند، اگرچه تعداد کمی از کارآزمایی‌ها پشتیبانی تلفنی را از همتایان خود وارد کردند. بسیاری از نتایج توصیف‌ شده در این مرور براساس یافته‌های فقط یک یا دو مطالعه است. به‌طور کلی، نتایج متناقض و بی‌نتیجه بودند. پشتیبانی تلفنی ممکن است رضایت کلی زنان را از مراقبت از آن‌ها در دوران بارداری و دوران پس از زایمان افزایش دهد؛ اگرچه نتایج هر دو دوره فقط از دو مطالعه به‌دست آمدند. هیچ شواهد پایداری برای تایید اینکه پشتیبانی تلفنی باعث کاهش اضطراب در دوران بارداری یا پس از تولد نوزاد می‌شود، وجود ندارد. شواهد به‌دست آمده از دو کارآزمایی نشان داد که زنان دریافت‌ کننده حمایت، در دوره پس از زایمان دارای میانگین نمرات افسردگی پائین‌تری بودند، اما شواهد روشنی مبنی بر اینکه زنانی که مورد حمایت قرار گرفتند، کمتر احتمال داشت که مبتلا به افسردگی تشخیص داده شوند، وجود نداشت. نتایج حاصل از کارآزمایی‌هایی که از طریق پشتیبانی تلفنی شیردهی را تشویق می‌کردند نیز متناقض و ناسازگار بود، هر چند شواهد اندکی وجود داشت که نشان می‌داد پشتیبانی تلفنی ممکن است مدت زمان شیردهی را افزایش دهد. شواهد محکمی به دست نیامد که نشان دهد زنان دریافت‌ کننده پشتیبانی تلفنی کمتر احتمال داشت در پایان دوران بارداری یا در دوران پس از زایمان سیگار بکشند.

در مورد پیامدهای نوزادان، مانند زایمان زودرس و وزن نوزاد هنگام تولد، به‌طور کلی، شواهد اندکی وجود داشت. اگر شواهدی وجود داشت، تفاوت‌های واضحی بین گروه‌ها مشاهده نشد.

در مورد مزیت استفاده از پشتیبانی تلفنی قطعیتی وجود ندارد و علیرغم به دست آمدن برخی از یافته‌های دلگرم کننده، شواهد کافی برای توصیه به استفاده معمول از پشتیبانی تلفنی در زنان برای دسترسی به خدمات زایمان وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

علیرغم مشاهده برخی از یافته‌های دلگرم کننده، شواهد کافی برای توصیه به استفاده معمول از پشتیبانی تلفنی در زنان برای دسترسی به خدمات حین زایمان وجود ندارد، زیرا شواهد به‌دست آمده از کارآزمایی‌های وارد شده قوی یا سازگار نیستند. اگرچه مزایایی از لحاظ کاهش نمرات افسردگی، طول مدت شیردهی و افزایش رضایت کلی مشاهده شد، کارآزمایی‌های فعلی شواهد کافی و قوی را ارائه نمی‌دهند که این رویکرد در منابع گنجانده شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

ارتباط تلفنی به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان شکل مفیدی از پشتیبانی طی مراقبت سلامت پذیرفته شده است. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد پشتیبانی تلفنی ممکن است در زمینه‌های خاصی از مراقبت‌های حین زایمان، مانند پشتیبانی از شیردهی و برای زنانی که در معرض خطر ابتلا به افسردگی قرار دارند، مفید باشد. انواع زیادی از مداخلات مبتنی بر تلفن وجود دارد که در حال حاضر در مراقبت حین زایمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین موقع آن رسیده که بررسی کنیم کدام مداخلات می‌توانند دارای مزیت باشند، کدام یک بی‌اثر و کدام یک ممکن است مضر باشند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات پشتیبانی تلفنی در مقایسه با مراقبت معمول در دوران بارداری و شش هفته اول پس از تولد، بر پیامدهای مادر و نوزاد.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین (23 ژانویه 2013) و فهرست منابع تمام مطالعات بازیابی‌ شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای را وارد کردیم، که به مقایسه پشتیبانی تلفنی با مراقبت معمول و روزمره یا با مداخله حمایتی دیگری پرداختند که زنان باردار و زنان را در شش هفته اول پس از زایمان هدف قرار دادند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

سه نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات شناسایی‌ شده رااز طریق استراتژی جست‌وجو ارزیابی کرده، استخراج داده‌‌ها را انجام داده و خطر سوگیری (bias) را بررسی کردند. داده‌ها توسط یک نویسنده مرور وارد و توسط نویسنده دوم کنترل شدند. در صورت لزوم، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش‌ها یا نتایج، با نویسندگان کارآزمایی تماس گرفتیم.

نتایج اصلی: 

ما داده‌های 27 کارآزمایی تصادفی‌سازی شده را شامل 12,256 زن وارد کرده‌ایم. همه کارآزمایی‌ها پشتیبانی تلفنی را در برابر مراقبت معمول (بدون پشتیبانی تلفنی بیشتر) مورد بررسی قرار دادند. ما هیچ کارآزمایی را برای مقایسه انواع مختلف پشتیبانی تلفنی (به‌عنوان مثال، پیام متنی در برابر تماس‌های تک-به-تک (one-to-one calls)) شناسایی نکردیم. همه کارآزمایی‌ها به جز یک مورد در کشورهای با منابع و درآمد بالا انجام شدند. اکثر مطالعات پشتیبانی ارائه‌ شده را از طریق مکالمات تلفنی بین زنان و متخصصان سلامت بررسی کردند، اگرچه تعداد کمی از کارآزمایی‌ها پشتیبانی تلفنی را از همتایان خود وارد کردند. در دو کارآزمایی، زنان پیام‌های متنی خودکار را دریافت کردند. بسیاری از مداخلات با هدف رسیدگی به مشکلات خاص سلامت انجام شده و داده‌های مربوط به پیامدهای رفتاری را مانند ترک سیگار و از سرگیری آن (هفت کارآزمایی) یا ادامه شیردهی (هفت کارآزمایی) را گردآوری کردند. مطالعات دیگر مداخلات حمایتی را بررسی کردند که هدف آن‌ها زنانی بودند که در معرض خطر بسیار بالای افسردگی پس از زایمان (دو کارآزمایی) یا زایمان زودرس (دو کارآزمایی) قرار داشتند؛ بقیه مداخلات به‌منظور ارائه پشتیبانی و مشاوره عمومی‌تر به زنان طراحی شدند.

برای اکثر پیامدهای از پیش تعیین شده ما، مطالعات معدودی داده‌ای را ارائه کردند و بسیاری از نتایج توصیف شده در این مرور مبتنی بر یافته‌های فقط یک یا دو مطالعه بود. در کل، نتایج ناهمگون و بی‌نتیجه بودند، اگرچه شواهد اندکی وجود داشت که نشان می‌داد پشتیبانی تلفنی ممکن است یک مداخله امیدوار کننده باشد. نتایج حاکی از آن است که پشتیبانی تلفنی ممکن است رضایت کلی زنان را از مراقبت از آن‌ها در دوران بارداری و دوران پس از زایمان افزایش دهد، اگرچه نتایج هر دو دوره فقط از دو مطالعه به‌دست آمدند. هیچ شواهد پایداری مبنی بر تایید این موضوع که پشتیبانی تلفنی باعث کاهش اضطراب مادران در دوران بارداری یا پس از تولد نوزاد می‌شود، وجود نداشت، هر چند تفسیر نتایج مربوط به پیامدهای اضطراب آسان نبود زیرا داده‌ها در نقاط زمانی مختلف و با استفاده از ابزار اندازه‌گیری مختلف گردآوری شدند. شواهد به‌دست آمده از دو کارآزمایی نشان داد زنان در معرض خطر بالای افسردگی که پشتیبانی دریافت کردند، در دوره پس از زایمان دارای میانگین نمرات افسردگی پائین‌تری بودند، اما شواهد روشنی وجود نداشت که نشان دهد زنانی که مورد حمایت قرار گرفتند، کمتر احتمال داشت مبتلا به افسردگی تشخیص داده شوند. نتایج حاصل از کارآزمایی‌هایی که از طریق پشتیبانی تلفنی شیردهی را تشویق می‌کردند نیز متناقض و ناسازگار بودند، اگرچه شواهد نشان می‌دهند پشتیبانی تلفنی ممکن است مدت زمان شیردهی را افزایش دهد. شواهد محکمی به دست نیامد که نشان دهد زنان دریافت‌ کننده پشتیبانی تلفنی کمتر احتمال داشت در پایان دوران بارداری یا در دوران پس از زایمان سیگار بکشند.

در مورد پیامدهای نوزادان، مانند زایمان زودرس و وزن نوزاد هنگام تولد، به‌طور کلی، شواهد اندکی وجود داشت. اگر شواهدی وجود داشت، تفاوت‌های واضحی بین گروه‌ها مشاهده نشد. نتایج حاصل از دو کارآزمایی نشان می‌دهد کودکانی که مادران آن‌ها پشتیبانی دریافت ‌کردند، احتمالا کمتر در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (neonatal intensive care unit; NICU) بستری شدند، اگرچه درک مکانیسم‌های اساسی این یافته آسان نیست.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information