Telefonska potpora za žene tijekom trudnoće i prvih šest tjedana nakon porođaja

Potpora putem telefona može biti korisna za žene s određenim problemima tijekom trudnoće i prvih šest tjedana nakon porođaja, ali nije jasno koje intervencije mogu biti učinkovite, koje nisu učinkovite, a koje mogu biti štetne.

Komunikacija telefonom sve više se prihvaća kao koristan oblik potpore u zdravstvu, te se danas u skrbi za trudnice i majke sve češće koriste telefonske linije potpore.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu uključeni su rezultati iz 27 kliničkih studija, u koje je bilo uključeno više od 12.000 žena. Sva istraživanja ispitala su telefonsku potporu u usporedbi s uobičajenom skrbi (bez dodatne telefonske potpore). U dva istraživanja žene su primale automatizirane tekstualne poruke. Nisu pronađena istraživanja u kojima su međusobno uspoređene različite vrste telefonske potpore (primjerice, primanje poruka na mobitel u usporedbi s telefonskim razgovorom). Svi osim jednog istraživanja provedeni su u bogatijim zemljama. Većina studija istražila je potporu koju ženama putem telefona pružaju zdravstveni profesionalci, dok su u manjem broju istraživanja potporu telefonom pružale žene koje nisu bile zdravstveni djelatnici. Većina rezultata opisanih u ovom sustavnom pregledu odnosi se na rezultate iz svega jedne ili dvije studije, jer su, ukupno promatrano, rezultati bili neujednačeni i nisu dali jasni zaključak.

Utvrđeno je da potpora putem telefona može povećati ukupno zadovoljstvo žene njenom skrbi tijekom trudnoće i nakon porođaja, iako su rezultati za ova dva razdoblja dobiveni u dvjema odvojenim studijama. Nije bilo ujednačenih dokaza koji bi potvrdili da telefonska potpora smanjuje anksioznost tijekom trudnoće ili nakon rođenja djeteta. Dokazi iz dva istraživanja pokazuju da žene koje primaju potporu telefonom imaju manju razinu depresije nakon porođaja, ali bez jasnih dokaza da su žene koje nisu primale potporu telefonom imale veću vjerojatnost da im se dijagnosticira depresija. Rezultati iz istraživanja o poticanju žene na dojenje preko telefona također nisu dali ujednačene rezultate. Nije bilo čvrstih dokaza da je manja vjerojatnost da će žene pušiti do kraja trudnoće ili nakon porođaja ako primaju telefonsku potporu. Za ishode djeteta, kao što su prijevremeno rođenje, ili porođajna težina, bilo je malo dokaza. Kad su ti ishodi i istraženi u studijama, nije bilo jasnih razlika između skupine žena koje su primale telefonsku potporu i onih koje nisu.

Zaključak je da i dalje ostaju dvojbe o koristi telefonske potpore kod trudnica i nakon porođaja. Usprkos određenim ohrabrujućim rezultatima, u ovom trenutku nema dovoljno dokaza da bi se moglo preporučiti uvođenje telefonske potpore za žene koje su trudne ili su upravo rodile.

Tools
Information