วิธีที่ดีที่สุดในการใช้นิโคตินทดแทนเพื่อเลิกบุหรี่คืออะไร

ใจความสำคัญ

การใช้แผ่นแปะนิโคตินร่วมกับการบำบัดทดแทนนิโคติน (NRT) ประเภทอื่น (เช่น หมากฝรั่งหรือยาอม) มีแนวโน้มที่จะช่วยให้ผู้คนเลิกบุหรี่ได้มากกว่าการใช้ NRT ประเภทเดียวเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ เรายังพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเลิกบุหรี่ได้เท่ากันไม่ว่าจะใช้แผ่นแปะนิโคตินหรือ NRT ประเภทอื่น เช่น หมากฝรั่ง ยาอม หรือสเปรย์ฉีดจมูก

จำเป็นต้องมีการศึกษาคุณภาพสูงเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดแผ่นแปะ NRT ระยะเวลาของการใช้ NRT ประเภทของ NRT ที่ออกฤทธิ์เร็ว และการใช้ NRT ก่อนวันเลิกบุหรี่ เพื่อให้ทราบว่าการรักษาใดได้ผลดีที่สุดในการช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ การศึกษาเหล่านี้ควรรายงานผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการถอนตัวเนื่องจากการรักษา

นิโคตินทดแทนบำบัดคืออะไร

การบำบัดด้วยนิโคตินทดแทน (NRT) เป็นยาที่ให้นิโคตินที่ส่งไปยังสมอง มีจำหน่ายในรูปแบบแผ่นแปะผิวหนัง หมากฝรั่ง สเปรย์ฉีดจมูกและช่องปาก ยาสูดพ่น ยาอมและยาเม็ด จุดมุ่งหมายของ NRT คือการแทนนิโคตินที่ผู้ที่สูบบุหรี่มักจะได้รับจากบุหรี่ ดังนั้นความอยากที่จะสูบบุหรี่จึงลดลงและสามารถหยุดสูบบุหรี่ได้อย่างสมบูรณ์ เราทราบดีว่า NRT ช่วยเพิ่มโอกาสในการเลิกบุหรี่ และผู้คนใช้มันเพื่อเลิกบุหรี่

เราต้องการค้นหาอะไร

NRT สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ ในปริมาณที่แตกต่างกัน และระยะเวลาที่แตกต่างกัน บางคนเริ่มใช้ NRT ก่อนเลิกสูบบุหรี่ ในขณะที่บางคนรอจนถึงวันเลิกสูบ การตรวจสอบนี้ดูที่รูปแบบ ปริมาณ ระยะเวลา และตารางเวลาต่างๆ ของ NRT ที่ใช้เพื่อช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ ดังนั้น เราจึงสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นว่าวิธีใดที่ได้ผลดีที่สุดในการช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่เป็นเวลา 6 เดือนหรือนานกว่านั้น นอกจากนี้ เรายังต้องการทราบด้วยว่าการรักษาใดๆ เหล่านี้เกี่ยวข้องกับหัวใจ (เกี่ยวกับหัวใจ) หรือผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงหรือไม่ และมีใครหยุดเข้าร่วมในการศึกษาเนื่องจากการรักษาด้วย NRT ที่พวกเขาถูกแนะนำให้ใช้

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ดูการใช้ NRT เพื่อช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่และติดตามผู้คนเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน

สิ่งที่เราพบ

เราพบการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ 68 ฉบับ ที่ดำเนินการในผู้เข้าร่วม 43,327 คน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่ต้องการเลิกบุหรี่

ผลลัพธ์หลัก

ผู้ที่สูบบุหรี่มีโอกาสเลิกบุหรี่ได้เท่ากันไม่ว่าจะใช้แผ่นแปะนิโคตินหรือ NRT ประเภทอื่น เช่น หมากฝรั่ง ยาอม หรือสเปรย์ฉีดจมูก การใช้แผ่นแปะนิโคตินร่วมกับ NRT ประเภทอื่น (เช่น หมากฝรั่งหรือยาอม) ทำให้มีโอกาสเพิ่มขึ้น 17% ถึง 37% ที่คนจะเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ มากกว่าการใช้ NRT ประเภทเดียวเพียงอย่างเดียว

ผู้ที่ใช้แผ่นแปะนิโคตินในขนาดที่สูงกว่า (แผ่นแปะขนาด 25 มก. ติดเป็นเวลา 16 ชั่วโมง หรือแผ่นแปะขนาด 21 มก. ติดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง) มีแนวโน้มที่จะเลิกบุหรี่ได้มากกว่าผู้ที่ใช้แผ่นแปะขนาดต่ำกว่า (แผ่นแปะขนาด 15 มก. ติดเป็นเวลา 16 ชั่วโมงหรือ 14 mg ติดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง) อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าผู้ที่ใช้แผ่นแปะขนาด 42 มก. หรือ 44 มก. มีแนวโน้มที่จะเลิกบุหรี่มากกว่าผู้ที่ใช้แผ่นแปะขนาด 21 มก. หรือ 22 มก. (24 ชั่วโมง)

การเริ่มใช้ NRT ก่อนวันเลิกอาจช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเลิกบุหรี่เทียบกับการใช้หลังจากวันที่เลิกท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเสริมข้อสรุปนี้

นอกจากนี้ เรายังดูว่าควรใช้ NRT นานเท่าใด ควรใช้ NRT ตามกำหนดเวลาหรือตามความต้องการ และดูว่ามีคนเลิกสูบบุหรี่มากขึ้นหรือไม่เมื่อ NRT ให้บริการฟรี เทียบกับที่ต้องจ่ายเงินเอง จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตอบคำถามนี้

การศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาถึงความปลอดภัยของ NRT เมื่อมีการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัย พวกเขาพบว่ามีคนเพียงไม่กี่คนที่ได้รับผลกระทบในทางลบ

ผลลัพธ์เหล่านี้เชื่อถือได้แค่ไหน

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงว่า:

- NRT แบบผสมทำงานได้ดีกว่า NRT รูปแบบเดียว และ 
- ไม่มีความแตกต่างระหว่าง NRT ประเภทต่างๆ (เช่น หมากฝรั่งหรือแผ่นแปะ)

ซึ่งหมายความว่าการวิจัยในอนาคตไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงข้อสรุปนี้ได้ เนื่องจากหลักฐานอ้างอิงจากผู้เข้าร่วมจำนวนมากและจากการศึกษาที่ดำเนินการอย่างดี

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลาง ต่ำ หรือต่ำมากสำหรับคำถามอื่นๆ ทั้งหมดที่เราพิจารณา ซึ่งหมายความว่าการค้นพบของเราอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการทำการศึกษาใหม่ ในกรณีส่วนใหญ่ เนื่องจากมีการศึกษาไม่เพียงพอ มีปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบการศึกษาที่มีอยู่ และ/หรือการศึกษาเหล่านี้มีขนาดเล็กเกินไป

ในแง่ของความปลอดภัยของวิธีต่างๆ ในการใช้ NRT เราให้คะแนนหลักฐานสำหรับผลลัพธ์นี้มีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมาก เนื่องจากการศึกษาจำนวนมากไม่ได้รายงานเกี่ยวกับความปลอดภัย การศึกษาขนาดใหญ่ที่กล่าวถึงในการทบทวนแยกต่างหากแสดงหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงว่า NRT ปลอดภัยที่จะใช้สำหรับการเลิกบุหรี่

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้า หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนเมษายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงว่าการใช้ NRT ร่วมกันเทียนกับ NRT รูปแบบเดียวและหมากฝรั่งนิโคติน 4 มก. เทียบกับ 2 มก. อาจส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ เนื่องจากความไม่แม่นยำ หลักฐานจึงมีความมั่นใจในระดับปานกลางสำหรับการเปรียบเทียบขนาดยาแบบแผ่นแปะ มีข้อบ่งชี้บางประการว่าแผ่นแปะนิโคตินและหมากฝรั่งในขนาดต่ำอาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ในขนาดสูง การใช้ NRT ในรูปแบบที่ออกฤทธิ์เร็ว เช่น หมากฝรั่งหรือยาอม ทำให้มีอัตราการเลิกบุหรี่ที่ใกล้เคียงกับแผ่นแปะนิโคติน มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นในระดับปานกลางว่าการใช้ NRT ก่อนเลิกอาจปรับปรุงอัตราการเลิกใช้เมื่อเทียบกับการใช้ตั้งแต่วันที่เลิกเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีวิธีการเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผลการศึกษานี้มีความแน่นอน หลักฐานเปรียบเทียบความปลอดภัยและความทนทานของการใช้ NRT ประเภทต่างๆ นั้นมีจำกัด การศึกษาใหม่ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการรายงาน AEs, SAEs และการถอนตัวเนื่องจากการรักษา

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การบำบัดด้วยนิโคตินทดแทน (Nicotin replacement therapy : NRT) มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนนิโคตินจากบุหรี่ สิ่งนี้ช่วยลดความอยากและอาการถอน และทำให้การเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่ไปสู่การเลิกบุหรี่ง่ายขึ้น แม้ว่าจะมีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงว่า NRT มีประสิทธิผลในการเลิกบุหรี่ในระยะยาว แต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่ารูปแบบ ปริมาณ ระยะเวลาการรักษา หรือระยะเวลาของการใช้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อผลกระทบของมันหรือไม่

วัตถุประสงค์: 

การทบทวนนี้พิจารณาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของชนิด รูปแบบการให้ยา ปริมาณ ระยะเวลาและตารางเวลาของ NRT ที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้การเลิกสูบบุหรี่ในระยะยาว

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาทะเบียนการทดลอง Cochrane Tobacco Addiction Group เพื่อหาเอกสารที่กล่าวถึง NRT ในชื่อเรื่อง บทคัดย่อ หรือคำหลัก ล่าสุดในเดือนเมษายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มในคนที่มีแรงจูงใจที่จะเลิก โดยเปรียบเทียบการใช้ NRT ประเภทหนึ่งกับอีกประเภทหนึ่ง เราคัดออกการศึกษาที่ไม่ได้ประเมินผลลัพธ์ของการเลิกบุหรี่ โดยมีการติดตามผลน้อยกว่า 6 เดือน และองค์ประกอบการแทรกแซงเพิ่มเติมที่ไม่ตรงกันระหว่างกลุ่มต่างๆ การทบทวนแยกต่างหากครอบคลุมการศึกษาเปรียบเทียบ NRT กับการควบคุมหรือการรักษาด้วยยาอื่นๆ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราปฏิบัติตามระเบียบวิธีมาตรฐานของ Cochrane เราวัดการเลิกสูบบุหรี่หลังจากผ่านไปอย่างน้อย 6 เดือน โดยใช้คำจำกัดความที่เข้มงวดที่สุดที่มีอยู่ เราดึงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อหัวใจ (AEs) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (SAE) และการถอนตัวออกจากการศึกษาเนื่องจากการรักษา 

ผลการวิจัย: 

เราพบการศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ 68 ฉบับโดยมีผู้เข้าร่วม 43,327 คน ซึ่ง 5 ฉบับเป็นข้อมูลใหม่สำหรับการอัปเดตนี้ การศึกษาที่เสร็จสมบูรณ์ส่วนใหญ่คัดเลือกผู้ใหญ่จากชุมชนหรือจากคลินิกสุขภาพ เราตัดสินว่าการศึกษา 28 ฉบับจากทั้งหมด 68 ฉบับมีความเสี่ยงของการมีอคติสูง การจำกัดการวิเคราะห์ไว้เฉพาะการศึกษาที่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำหรือไม่ชัดเจน ไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สำหรับการเปรียบเทียบใดๆ อย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการเปรียบเทียบแบบโหลดล่วงหน้า ซึ่งทดสอบผลของการใช้ NRT ก่อนวันเลิกบุหรี่ในขณะที่ยังสูบบุหรี่อยู่ 

มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงว่าการรวม NRT (แบบฟอร์มที่ออกฤทธิ์เร็วและแพทช์) ส่งผลให้มีอัตราการเลิกสูบบุหรี่ในระยะยาวสูงกว่ารูปแบบเดียว (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.27, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 1.17 ถึง 1.37; I 2 = 12%; การศึกษา 16 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 12,169 คน) หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง ถูกจำกัดด้วยความไม่แม่นยำ บ่งชี้ว่าแผ่นแปะ 42/44 มก. มีประสิทธิภาพเท่ากับแผ่นแปะ 21/22 มก. (24 ชั่วโมง) (RR 1.09, 95% CI 0.93 ถึง 1.29; I 2 = 38%; การศึกษา 5 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 1655 คน) และแผ่นแปะ 21 มก. มีประสิทธิภาพมากกว่าแผ่นแปะ 14 มก. (24 ชั่วโมง) (RR 1.48, 95% CI 1.06 ถึง 2.08; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 537 คน) หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง ซึ่งถูกจำกัดด้วยความไม่แม่นยำอีกครั้ง ยังชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของแผ่นแปะ 25 มก. ดีกว่า 15 มก. (16 ชั่วโมง) แต่ขีดจำกัดล่างของ CI ไม่มีความแตกต่าง (RR 1.19, 95% CI 1.00 ถึง 1.41; I 2 = 0%; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 3446 คน)

การศึกษา 9 ฉบับ ทดสอบผลของการใช้ NRT ก่อนวันเลิก (โหลดล่วงหน้า) เปรียบเทียบกับการใช้ตั้งแต่วันเลิกบุหรี่เป็นต้นไป มีหลักฐานที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง ถูกจำกัดโดยความเสี่ยงของอคติ ของผลดีของการโหลดล่วงหน้าต่อการเลิกบุหรี่ (RR 1.25, 95% CI 1.08 ถึง 1.44; I 2 = 0%; การศึกษา 9 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 4395 คน)

หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นสูงจากการศึกษา 8 ฉบับ ชี้ให้เห็นว่าการใช้ NRT ที่ออกฤทธิ์เร็วหรือแผ่นแปะนิโคตินอย่างใดอย่างหนึ่งส่งผลให้มีอัตราการเลิกบุหรี่ในระยะยาวที่ใกล้เคียงกัน (RR 0.90, 95% CI 0.77 ถึง 1.05; I 2 = 0%; การศึกษา 8 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 3319 คน)

เราไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของระยะเวลาของการใช้แผ่นแปะนิโคติน (หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ); ระยะเวลาของการใช้ NRT ร่วมกัน (หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำและต่ำมาก); หรือประเภท NRT ที่ออกฤทธิ์เร็ว (หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก)

Cardiac AEs, SAEs และการถอนตัวเนื่องจากการรักษา ทั้งหมดวัดด้วยวิธีที่หลากหลายและวัดไม่บ่อยนักในการศึกษาทั้งหมด ส่งผลให้หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำหรือต่ำมากสำหรับการเปรียบเทียบทั้งหมด การเปรียบเทียบส่วนใหญ่ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบต่อผลลัพธ์เหล่านี้ และอัตราการเกิดโดยรวมต่ำ มีรายงานการถอนยามากขึ้นเนื่องจากการรักษาในผู้ที่ใช้สเปรย์ฉีดจมูกเมื่อเทียบกับแผ่นแปะในการศึกษา 1 ฉบับ (RR 3.47, 95% CI 1.15 ถึง 10.46; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 922 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมาก) และในผู้ที่ใช้แผ่นแปะขนาด 42/44 มก. เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นแปะ 21/22 มก. ในการศึกษา 2 ฉบับ (RR 4.99, 95% CI 1.60 ถึง 15.50; I 2 = 0%; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 544 คน; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย พญ ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 14 มกราคม 2024

Tools
Information