ประโยชน์และความเสี่ยงของ erythromycin ที่ให้ก่อนการส่องกล้องสำหรับผู้ที่มีเลือดออกในลำไส้คืออะไร

ใจความสำคัญ

• Erythromycin อาจปรับปรุงคุณภาพการมองเห็นของกระเพาะอาหาร และอาจลดความจำเป็นในการถ่ายเลือดลงเล็กน้อย

• จำเป็นต้องมีการศึกษาที่ใหญ่ขึ้นและออกแบบมาอย่างดี เพื่อให้การประมาณประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากขนาดยาอีริโทรมัยซินที่แตกต่างกันในผู้ที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนได้ดีขึ้น

บทนำสู่หัวข้อการทบทวน

ระบบทางเดินอาหารส่วนบนประกอบด้วยหลอดอาหาร (ท่ออาหาร) กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น (ส่วนแรกของลำไส้เล็ก) ผู้ที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนจำเป็นต้องทำการส่องกล้อง (ซึ่งแพทย์จะสอดท่อยาวที่ยืดหยุ่นได้พร้อมแสงและกล้องวิดีโอลงไปที่คอและผ่านหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น) เพื่อวินิจฉัยและรักษาสาเหตุของเลือดออก อย่างไรก็ตาม การระบุสาเหตุของเลือดออกอาจเป็นเรื่องยากหากมีอาหารหรือเลือดอยู่ในกระเพาะอาหาร Erythromycin เป็นยาที่เพิ่มการหดตัวของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร ทำให้อวัยวะต่างๆ ขับสิ่งที่มีอยู่เร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม เราไม่ทราบว่า erythromycin ที่ได้รับก่อนการส่องกล้องส่วนบนนั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการขับอาหารหรือเลือดออกจากกระเพาะอาหารและทำให้ผลลัพธ์ของการส่องกล้องดีขึ้นหรือไม่

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่า erythromycin ดีกว่ายาหลอก (การรักษาแบบหลอกๆ) หรือยาอื่นๆ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ต่อไปนี้หรือไม่

• การตายที่เกิดจากเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน
• เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง
• การเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดๆ
• เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่ร้ายแรง
• ง่ายต่อการดูกระเพาะอาหารในระหว่างการส่องกล้อง
• เลือดออกซ้ำ
• ต้องการถ่ายเลือด
• ต้องการขั้นตอนการช่วยชีวิต (เช่น การผ่าตัด)

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ตรวจสอบการใช้ Eruthromycin เปรียบเทียบกับการไม่รักษา ยาหลอก หรือยาอื่นๆ ในผู้ใหญ่ที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนที่ได้รับการส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารส่วนบน เราเปรียบเทียบและสรุปผลลัพธ์และให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาด

เราพบอะไร

เรารวบรวมสิ่งที่ค้นพบจากการศึกษา 11 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ 878 คนที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย และมีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 53 ปีถึง 64 ปี การศึกษาได้ดำเนินการในหลายประเทศ พวกเขาเปรียบเทียบ erythromycin กับยาหลอก การล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก (ฉีดและดูดน้ำหรือน้ำเกลือออกทางสายที่สอดเข้าทางจมูกและสอดปลายเข้าไปในกระเพาะอาหาร) และ metoclopramide (ยาที่เร่งการขับออกจากกระเพาะอาหาร)

ผลลัพธ์หลัก

Erythromycin เทียบกับยาหลอก

การศึกษา 3 ฉบับ (255 คน) เปรียบเทียบ erythromycin กับยาหลอก ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการตกเลือด เราไม่ทราบว่า erythromycin มีผลต่อเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง การเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดๆ ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย หรือเลือดออกซ้ำหรือไม่ Erythromycin อาจทำให้มองเห็นกระเพาะอาหารได้ง่ายขึ้นในระหว่างการส่องกล้อง และอาจทำให้การถ่ายเลือดลดลงเล็กน้อย

Erythromycin ร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก เทียบกับไม่มีการแทรกแซง / ยาหลอกร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก

การศึกษา 6 ฉบับ (408 คน) เปรียบเทียบอีรีโทรไมซินร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก เปรียบเทียบกับ ไม่ได้รับการรักษา/ยาหลอกร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการตกเลือด และไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่พึงประสงค์ เราไม่ทราบว่า erythromycin ร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูกเมื่อเทียบกับการไม่รักษา/ยาหลอกร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูกมีผลต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุใด ๆ ความสะดวกในการมองเห็นกระเพาะอาหาร เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง เลือดออกซ้ำ หรือการถ่ายเลือด

Erythromycin เทียบกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก

การศึกษา 4 ฉบับ (287 คน) เปรียบเทียบ erythromycin กับการล้างท่อทางจมูก ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการตกเลือด และไม่มีเหตุการณ์รุนแรงที่ไม่พึงประสงค์ เราไม่ทราบว่า erythromycin เมื่อเทียบกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูกมีผลต่อการเสียชีวิตจากสาเหตุใด ๆ ความสะดวกในการดูกระเพาะอาหาร เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่รุนแรง เลือดออกซ้ำ หรือการถ่ายเลือด

Erythromycin ร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก เทียบกับ metoclopramide ร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก

การศึกษา 1 ฉบับ (30 คน) เปรียบเทียบ erythromycin ร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูกด้วย metoclopramide ร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก เราไม่ทราบว่า erythromycin ร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูกมีผลต่อผลลัพธ์ใด ๆ ที่รายงานหรือไม่

ข้อสรุปของเรา

เนื่องจากขาดหลักฐานที่แน่ชัด ประโยชน์และโทษของอีริโทรมัยซินก่อนการส่องกล้องเพื่อหาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนยังไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม erythromycin เมื่อเทียบกับยาหลอกอาจทำให้มองเห็นกระเพาะอาหารได้ง่ายขึ้นระหว่างการส่องกล้อง และอาจลดการถ่ายเลือดเล็กน้อย จำเป็นต้องมีการศึกษาที่ใหญ่ขึ้นและออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้การประเมินประโยชน์และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นของอีริโทรมัยซินในผู้ที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนได้ดีขึ้น

ข้อจำกัด ของหลักฐานคืออะไร

เรามีความเชื่อมั่นน้อยมากในหลักฐานต่างๆ เนื่องจากผลการวิจัยมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละการศึกษา และการศึกษามีคนจำนวนน้อย รายงานบางฉบับไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าการศึกษาดำเนินการอย่างไร หรือผู้ที่เข้าร่วมทราบว่าใครได้รับยาชนิดใด ซึ่งอาจส่งผลต่อผลลัพธ์หรือไม่ การวิจัยเพิ่มเติมมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงผลของเรา

หลักฐานนี้ทันสมัยแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนตุลาคม 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราไม่แน่ใจว่าการให้ erythromycin ก่อนการส่องกล้องในผู้ที่มี UGIH มีประโยชน์หรือโทษทางคลินิกหรือไม่ อย่างไรก็ตาม erythromycin เมื่อเทียบกับยาหลอกอาจปรับปรุงการมองเห็นของเยื่อบุกระเพาะอาหารและส่งผลให้การถ่ายเลือดลดลงเล็กน้อย

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การส่องกล้องส่วนบนเป็นการรักษาขั้นสุดท้ายสำหรับภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน (UGIH) อย่างไรก็ตาม มากถึง 13% ของผู้ที่ได้รับการส่องกล้องส่วนบนจะมองเห็นเยื่อบุกระเพาะอาหารได้ไม่ครบถ้วนในการนำเสนอ Erythromycin ทำหน้าที่เป็นตัวรับ motilin agonist ในระบบทางเดินอาหารส่วนบน (GI) และเพิ่มการบีบตัวในกระเพาะอาหาร ซึ่งอาจนำไปสู่การมองเห็นที่มีคุณภาพดีขึ้นและประสิทธิภาพการรักษาที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ erythromycin ใน UGIH

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และโทษของ Erythromycin ก่อนการส่องกล้องในผู้ใหญ่ที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนเฉียบพลัน เปรียบเทียบกับการรักษาอื่นหรือไม่มีการรักษา/ยาหลอก

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการค้นหามาตรฐานของ Cochrane วันที่ค้นหาล่าสุดคือ 15 ตุลาคม 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่ตรวจสอบอีรีโทรไมซินก่อนการส่องกล้องเปรียบเทียบกับการรักษาอื่น ๆ หรือไม่มีการรักษา/ยาหลอกก่อนการส่องกล้องในผู้ใหญ่ที่มี UGIH เฉียบพลัน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือ 1. การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ UGIH และ 2. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ผลลัพธ์รองของเราคือ 1. การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ 2. การมองเห็นเยื่อบุกระเพาะอาหาร 3. เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง 4. เลือดออกซ้ำ 5. การรับเลือด และ 5. การช่วยชีวิตที่รุกราน เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs 11 ฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วม 878 คน อายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 53.13 ปี ถึง 64.5 ปี และผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (72.3%) RCT 1 ฉบับ ศึกษาอาการเลือดออกที่ไม่ใช่เส้นเลือดขอด การศึกษา 1 ฉบับ ศึกษาเฉพาะเลือดออกในเส้นเลือดขอด และการศึกษา 8 ฉบับศึกษาทั้ง 2 สาเหตุ เรากำหนดผลลัพธ์ระยะสั้นเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายใน 1 สัปดาห์หลังการส่องกล้องครั้งแรก

Erythromycin เปรียบเทียบกับ ยาหลอก

RCTs 3 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 255 คน) เปรียบเทียบ erythromycin กับ ยาหลอก ไม่มีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ UGIH หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบระยะสั้นของอีรีโทรมัยซินเมื่อเทียบกับยาหลอกต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (ความแตกต่างของความเสี่ยง (RD) −0.01, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) −0.04 ถึง 0.02; การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 255 คน; ความเชื่อมั่นต่ำมาก), การตายจากทุกสาเหตุ (RD 0.00, 95% CI −0.03 ถึง 0.03; การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 255 คน; ความเชื่อมั่นต่ำมาก), เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง (RD 0.01, 95% CI −0.03 ถึง 0.05; การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 255 คน มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) และมีเลือดออกซ้ำ (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 0.63, 95% CI 0.13 ถึง 2.90; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 195 คน มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) Erythromycin อาจปรับปรุงการมองเห็นเยื่อบุกระเพาะอาหาร (ความแตกต่างเฉลี่ย (MD) 3.63 คะแนนในระดับลำดับ 16 จุด, 95% CI 2.20 ถึง 5.05; MD ที่สูงขึ้นหมายถึงการมองเห็นที่ดีขึ้น; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 195 คน ความเชื่อมั่นต่ำ) Erythromycin อาจส่งผลให้การถ่ายเลือดลดลงเล็กน้อย (MD −0.44 หน่วยมาตรฐานของเลือด, 95% CI −0.86 ถึง −0.01; การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 255 คน; ความเชื่อมั่นต่ำ)

Erythromycin ร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก เทียบกับไม่มีการแทรกแซง / ยาหลอกบวกกับการล้างท่อทางจมูก

RCTs 6 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 408 คน) เปรียบเทียบ erythromycin ร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูกด้วย เทียบกับไม่มีการแทรกแซง / ยาหลอกบวกกับการล้งท่อทางจมูก ไม่มีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ UGIH และไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบระยะสั้นของอีรีโทรไมซินร่วมกับการล้างท่อทางจมูก เมื่อเทียบกับการไม่แทรกแซง/ยาหลอกร่วมกับการล้างท่อทางจมูกต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ (RD −0.02, 95% CI −0.08 ถึง 0.03; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 238 คน ความเชื่อมั่นต่ำมาก) การมองเห็นภาพเยื่อบุกระเพาะอาหาร (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) 0.48 คะแนนในมาตราส่วนลำดับ 10 จุด 95% CI 0.10 ถึง 0.85 ค่า SMD ที่สูงขึ้นหมายถึงการเห็นภาพที่ดีขึ้น การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 170 คน ความเชื่อมั่นต่ำมาก), เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง (RD 0.00, 95% CI −0.05 ถึง 0.05; การศึกษา 6 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 408 คน; ความเชื่อมั่นต่ำมาก), เลือดออกซ้ำ (RR 1.13, 95% CI 0.63 ถึง 2.02; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 169 คน; ความเชื่อมั่นต่ำมาก) และการถ่ายเลือด (MD −1.85 หน่วยมาตรฐานของเลือด, 95% CI −4.34 ถึง 0.64; การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 180 คน; ความเชื่อมั่นต่ำมาก)

Erythromycin เทียบกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก

RCTs 4 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 287 คน) เปรียบเทียบ erythromycin กับ การล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก ไม่มีการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ UGIH และไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบระยะสั้นของอีรีโทรมัยซินเมื่อเทียบกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูกต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ (RD 0.02, 95% CI −0.05 ถึง 0.08; การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 213 คน; ความเชื่อมั่นต่ำมาก) การเห็นภาพเยื่อบุกระเพาะอาหาร (RR 1.19, 95% CI 0.79 ถึง 1.79; การศึกษา 2 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 198 คน ความเชื่อมั่นต่ำมาก) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง (RD −0.10, 95% CI −0.34 ถึง 0.13; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 213 คน ความเชื่อมั่นต่ำมาก), เลือดออกซ้ำ (RR 0.77, 95% CI 0.40 ถึง 1.49; การศึกษา 1 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 169 คน มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) และการถ่ายเลือด (ค่ามัธยฐาน 2 หน่วยมาตรฐานของเลือด, ช่วงระหว่างควอไทล์ 0 ถึง 4 ในทั้งสองกลุ่ม; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 169 คน ;ความเชื่อมั่นต่ำมาก)

Erythromycin ร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูกเทียบกับ metoclopramide ร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก

RCT 1 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 30 คน) เปรียบเทียบอีรีโทรมัยซินร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก กับ metoclopramide ร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูก หลักฐานมีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับผลของอีริโทรไมซินร่วมกับการล้างกระเพาะอาหารผ่านสายทางจมูกต่อผลลัพธ์ที่รายงานทั้งหมด (เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง การเห็นภาพเยื่อบุกระเพาะอาหาร เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง และการถ่ายเลือด)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 3 เมษายน 2023

Tools
Information