เพื่อป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหาร

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเชื้อ Helicobacter pylori ในคนที่สุขภาพดีทั่วไป และ การรักษาผู้ติดเชื้อด้วยการใช้ยาปฏิชีวนะ สามารถลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารลงได้

ความเป็นมา

Helicobacter pylori ( H. pylori ) เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในเยื่อบุของกระเพาะอาหารโดยที่คนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่าตนเองกำลังติดเชื้อ ผู้ที่ติดเชื้อ H. pylori มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าคนที่ไม่ได้ติดเชื้อ ด้วยเหตุผลนี้ H. pylori จึงจัดเป็นสารก่อมะเร็ง (ก่อให้เกิดมะเร็ง) ต่อมนุษย์ ทั่วโลก ในทุกๆปีมีคนที่เสียชีวิตจากมะเร็งกระเพาะอาหาร เพราะเนื่องจากว่าเวลาที่พบว่าผู้ป่วยเป้นโรคนี้ มักพบตอนที่เป็นระยะลุกลามแล้ว อย่างไรก็ตามการติดเชื้อ H. pylori สามารถรักษาได้ง่ายด้วยยาปฏิชีวนะหนึ่งสัปดาห์

ลักษณะของการศึกษา

การค้นหาวรรณกรรมจนถึงวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2020 พบการศึกษาทั้งหมด 7 เรื่อง (มีผู้เข้าร่วม 8323 คน, การศึกษา 4 เรื่อง มีความเสี่ยงต่ำต่อการมีอคติ) มีการศึกษา 6 เรื่องทำในเอเชีย

ผลการศึกษาที่สำคัญ

เราพบว่ายาปฏิชีวนะสำหรับ H. pylori มีประโยชน์เพียงเล็กน้อยในการป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหาร (68 (1.6%) จากผู้เข้าร่วม 4206 คน ที่ได้รับการรักษาและกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในเวลาต่อมาเทียบกับ 125 คน (3.0%) จาก 4117 คน ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาโดยใช้ยาหลอก) ในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งกระเพาะอาหาร (36 (1.1%) จาก 3154 คน เมื่อเทียบกับ 59 คน (1.9%) จาก 3147 คน); แต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าจะเพิ่มหรือลดจำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุใด ๆ หรือเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหาร ข้อมูลเกี่ยวกับผลข้างเคียงของการรักษามีการรายงานที่ไม่สมบูรณ์

คุณภาพของหลักฐานงานวิจัย

การศึกษา 4 เรื่อง ที่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำ การศึกษา 1 เรื่อง มีความเสี่ยงของการมีอคติที่ไม่ชัดเจน และ การศึกษา 2 เรื่อง มีความเสี่ยงของการมีอคติสูง การศึกษา 1 เรื่อง มีความเสี่ยงของการมีอคติสูงเนื่องจากไม่มีการใช้ยาหลอกในการรักษา ดังนั้นส่วนของการทดลองนี้จึงไม่มีการปกปิดและการศึกษาอื่น ๆ มีความเสี่ยงของการมีอคติสูงเนื่องจากความไม่สอดคล้องในการรายงานข้อมูล ณ 2 จุดการติดตาม เราไม่สามารถแก้ไขความคลาดเคลื่อนนี้ได้แม้จะติดต่อผู้ประพันธ์ ดังนั้นเราจึงลดระดับคุณภาพของหลักฐานจากระดับสูงลงมาอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากมีความเสี่ยงของการมีอคติที่ร้ายแรง

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราพบหลักฐานที่แน่ชัดว่าการค้นหาและกำจัด เชื้อ H. pylori ช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในคนเอเชียที่ไม่มีอาการ แต่เราไม่สามารถคาดการณ์ข้อมูลเหล่านี้กับประชากรกลุ่มอื่นได้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นสาเหตุสำคัญอันดับที่ 3 ของการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลก ผู้ที่ติดเชื้อ Helicobacter pylori มีโอกาสสูงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อ การกำจัด เชื้อ H. pylori ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการในประชากรทั่วไปอาจลดอุบัติการณ์ของมะเร็งกระเพาะอาหาร แต่ขนาดของผลกระทบนี้ยังไม่ชัดเจน

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลของการกำจัด เชื้อ H. pylori ในผู้ป่วยที่ไม่มีอาการในประชากรทั่วไปในการลดอุบัติการณ์ของมะเร็งกระเพาะอาหาร

วิธีการสืบค้น: 

เราระบุการทดลองโดยค้นหาจาก Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; 2020, ฉบับที่ 1), MEDLINE (1946 ถึงกุมภาพันธ์ 2020) และ EMBASE (1974 ถึงกุมภาพันธ์ 2020) เราค้นหารายการอ้างอิงจากการทดลองที่เลือกโดยการค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อระบุการทดลองที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เราค้นหาบทคัดย่อที่ตีพิมพ์เผยแพร่จากการประชุมวิชาการของ United European Gastroenterology Week (ตีพิมพ์ใน Gut ) และ Digestive Disease Week (ตีพิมพ์ใน Gastroenterology ) ระหว่างปี 2001 และ 2019 เราได้ติดต่อสมาชิกของกลุ่มรีวิว Cochrane Upper Gastrointestinal and Pancreatic Diseases และผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นและขอให้พวกเขาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกที่โดดเด่นและบทความใด ๆ ที่ไม่ได้เผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราวิเคราะห์การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ เปรียบเทียบรักษา H. pylori อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์เทียบกับยาหลอกหรือไม่มีการรักษาเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีและไม่มีอาการที่ติดเชื้อ H. pylori การทดลองต้องติดตามผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 2 ปีและต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 2 คนที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร เราให้คำจำกัดความของคำว่ามะเร็งกระเพาะอาหารว่าเป็น Gastric adenocarcinoma รวมถึงลำไส้ (differentiated) หรือกระจาย (undifferentiated) ทั้งชนิดที่สามารถระบุชนิดทางพยาธิวิทยาได้และไม่ได้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร อุบัติการณ์ของมะเร็งหลอดอาหาร การเสียชีวิตจากโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร การเสียชีวิตจากสาเหตุใด ๆ และผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษา

ผลการวิจัย: 

มีการศึกษา 6 เรื่อง ที่เข้าเกณฑ์การคัดเข้าและสามารถดึงข้อมูลได้ในการทบทวนก่อนหน้านี้ หลังจากการค้นหาที่ได้รับการอัปเดตของเราแล้ว พบการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบใหมจำนวน 1 เรื่อง ซึ่งหมายความว่ามีการศึกษาทั้งหมด 7 เรื่องในการทบทวนครั้งนี้ นอกจากนี้ มีการศึกษา 1 เรื่องก่อนหน้านี้ที่ให้ข้อมูลที่เผยแพร่อย่างสมบูรณ์ที่มีการติดตามถึงนานถึง 10 ปี และการทดลองอีกหนึ่งเรื่อง ที่รวมไว้ก่อนหน้านี้ให้ข้อมูลที่เผยแพร่อย่างสมบูรณ์ที่มีการติดตามนานถึง 22 ปี การศึกษา 4 เรื่อง ที่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำ การศึกษา 1 เรื่อง มีความเสี่ยงของการมีอคติที่ไม่ชัดเจน และ การศึกษา 2 เรื่อง มีความเสี่ยงของการมีอคติสูง มีการศึกษา 6 เรื่อง ทำขึ้นในประเทศในเอเชีย

ในการป้องกันการพัฒนาไปเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร การรักษาการติดเชื้อ H. pylori ดีกว่าการรักษาด้วยยาหลอกหรือไม่ได้รับการรักษา (RR 0.54, ช่วงความเชื่อมั่น 95% 0.40 ถึง 0.72, การศึกษา 7 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 8323 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) มีการศึกษา 2 เรื่องเท่านั้นที่รายงานถึงผลของการกำจัด เชื้อ H. pylori ต่อการพัฒนาของมะเร็งหลอดอาหาร ผู้เข้าร่วม 16 คน (0.8%) จาก 1947 คน ได้รับการรักษาเพื่อป้องกันการพัฒนาเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหาร เมื่อเทียบกับ 13 (0.7%) จาก 1941 คน ที่ได้รับการรักษาด้วยยาหลอก (RR 1.22, ช่วงความเชื่อมั่น 95% 0.59 ถึง 2.54 หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) การกำจัด เชื้อ H. pylori ลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งกระเพาะอาหารเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยยาหลอกหรือไม่ได้รับการรักษา (RR 0.61, ช่วงความเชื่อมั่น 95% 0.40 ถึง 0.92, การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 6301 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) มีหลักฐานเพียงเล็กน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยที่รายงานการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ (RR 0.97, ช่วงความเชื่อมั่น 95% 0.85 ถึง 1.12, การศึกษา 5 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 7079 คน, หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) ไม่มีการรายงานเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี วันที่ 9 กรกฏาคม 2020

Tools
Information