Jak skuteczne są leki stosowane w leczeniu ataków migreny przedsionkowej?

Najważniejsze informacje

Nie jest jasne, czy jakiekolwiek leki są skuteczne w leczeniu ataków migreny przedsionkowej.

Istnieje niewiele badań, w których oceniano możliwe korzyści i szkody związane z przyjmowaniem leków w momencie ataku. Dostępne badania są niewielkie, a ich wyniki niejednoznaczne.

Konieczne są dalsze prace w tej dziedzinie, aby pomóc ustalić, czy istnieją jakiekolwiek metody leczenia, które można zastosować w celu złagodzenia objawów ataku migreny przedsionkowej.

Co to migrena przedsionkowa?

Migrena (czasami znana jako „klasyczna migrena”) jest powszechną chorobą, która powoduje nawracające bóle głowy. Migrena przedsionkowa jest stanem pokrewnym, w którym głównymi objawami są nawracające epizody silnych zawrotów głowy lub uczucia wirowania w głowie. Epizody te są często związane z bólem głowy lub z innymi objawami podobnymi do migreny (takimi jak wrażliwość na światło lub dźwięk, nudności i wymioty). Jest to stosunkowo powszechne schorzenie, które dotyka do 1 na 100 osób i może mieć poważny wpływ na codzienne życie.

W jaki sposób leczy się migrenę przedsionkową?

Kluczowe podejścia w leczeniu obejmują próby zapobiegania atakom (leczenie zapobiegawcze), jak również zabiegi mające na celu złagodzenie objawów ataku. Nie ma powszechnie zalecanych metod leczenia objawów migreny przedsionkowej. Pacjentom czasami zaleca się przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu migrenowego bólu głowy. Zakłada się, że leki te mogą również działać w przypadku migreny przedsionkowej.

Czego chcieliśmy się dowiedzieć?

Chcieliśmy się dowiedzieć:

- czy istnieją dowody na to, że jakiekolwiek leki łagodzą lub zatrzymują ataki migreny przedsionkowej;

- czy leczenie może spowodować jakiekolwiek szkody dla pacjenta.

Co zrobiliśmy w tym celu?

Poszukiwano badań z udziałem dorosłych, w których porównywano różne leki z niestosowaniem leczenia lub leczeniem placebo. Zastosowaliśmy standardowe metody oceny jakości danych naukowych. Oceniliśmy nasze zaufanie do dowodów na podstawie takich czynników, jak metody badań, liczba uczestników i spójność wyników w poszczególnych badaniach.

Czego się dowiedzieliśmy?

Znaleźliśmy 2 badania, które objęły łącznie 133 osoby (75% kobiet). Oba badania dotyczyły konkretnego rodzaju leków znanych jako tryptany. Dane naukowe wskazują, że przyjmowanie tryptanów może mieć bardzo niewielki wpływ na liczbę osób, u których objawy zawrotów głowy uległy poprawie. Istnieją jednak problemy z dowodami, co oznacza, że nie mamy pewności co do tego wyniku.

Jedno z badań dotyczyło skutków ubocznych związanych z tym lekiem i wykazało, że u nikogo nie wystąpiły poważne skutki uboczne. Ponieważ jednak w badaniu wzięło udział tylko 114 osób, było ono zbyt małe, by właściwie to ocenić. Dlatego też nie jesteśmy pewni, czy może istnieć ryzyko wystąpienia szkód związanych z przyjmowaniem tych leków.

Jakie są ograniczenia prezentowanych danych naukowych?

Mamy bardzo małe zaufanie do dowodów, ponieważ przeprowadzone badania były niewielkie. Wystąpiły również pewne problemy z przeprowadzeniem badań, co oznacza, że wyniki mogą być niewiarygodne. Wiemy, że tryptany mogą powodować pewne skutki uboczne u osób, które stosują je w przypadku migreny, ale nie byliśmy w stanie dowiedzieć się, czy te skutki uboczne są również powszechne, gdy leki są stosowane w przypadku migreny przedsionkowej.

Jak aktualne są te dane naukowe?

Powyższe dane naukowe są aktualne do września 2022 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Małgorzata Figel Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information