Jakie interwencje promują aktywność fizyczną u osób cierpiących na choroby nerwowo-mięśniowe?

Pytanie badawcze

Szukaliśmy danych naukowych na temat sposobów zwiększenia aktywności fizycznej u osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi. Do przeglądu włączono tylko te badania, w których oceniano aktywność fizyczną. By odpowiedzieć na wyżej postawione pytanie badawcze, zebrano i przeanalizowano wszystkie badania dotyczące tego zagadnienia.

Wprowadzenie

Aktywność fizyczna to każdy rodzaj czynności dnia codziennego, taki jak praca, podróżowanie czy ćwiczenia. Z uwagi na powszechnie znane korzyści zdrowotne, w międzynarodowych wytycznych zaleca się, aby każdy regularnie wykonywał dostateczną ilość aktywności fizycznej. Wytyczne te odnoszą się do osób z problemami zdrowotnymi, włączając w to osoby z chorobami nerwowo-mięśniowymi, wpływającymi na funkcjonowanie mięśni i nerwów. Jednak wiele osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi zmaga się z niepełnosprawnością i przeszkodami, które uniemożliwiają podjęcie większej aktywności fizycznej. Co więcej, badania naukowe niekiedy nie biorą pod uwagę populacji osób z dolegliwościami zdrowotnymi.

Charakterystyka badań

Do niniejszego przeglądu włączono 13 badań (12 badań obejmowało 795 uczestników; w 1 badaniu liczby uczestników nie sprecyzowano). Badania dotyczyły głównie dorosłych będących w stanie chodzić, aczkolwiek w pytaniu badawczym niniejszego przeglądu uwzględniono osoby w każdym wieku zdolne do poruszania się z pomocą lub bez niej. Tylko w jednym badaniu za cel wskazano zwiększenie aktywności fizycznej. W większości badań skupiono się na ocenie wpływu interwencji związanych z aktywnością fizyczną na inne aspekty zdrowia, sprawności fizycznej i samopoczucia. Interwencje obejmowały ćwiczenia wspomagane i inne rodzaje aktywności fizycznej, zalecenia dotyczące zwiększenia aktywności fizycznej i leczenie oparte na rozmowach, które dotyczyły zmiany zachowań związanych z codzienną aktywnością fizyczną. W większości interwencji wsparcie zapewnili fizjoterapeuci oraz inni specjaliści z dziedziny zdrowia i fitness.

Wyniki i wiarygodność danych naukowych

Badania naukowe dotyczyły dorosłych z dziewięcioma różnymi rodzajami chorób nerwowo-mięśniowych. We wszystkich 13 badaniach planowano pomiar aktywności fizycznej, jednak wyniki 6 z nich nie zostały odnotowane lub nie nadawały się do użytku. Odnaleźliśmy istotne różnice w zakresie interwencji i standardowej opieki świadczonej w różnych placówkach. Zaobserwowaliśmy również różnice pod względem sposobu pomiaru i raportowania wyników. Brakujące informacje na temat aktywności fizycznej mogły wpływać na wyniki przeglądu. Odnośnie czasu spędzonego na aktywności fizycznej, nie mamy pewności czy którakolwiek z interwencji rozpowszechniła aktywność fizyczną u osób z chorobą nerwowo-mięśniową. Nie jesteśmy także pewni jaki wpływ na jakość życia i ewentualne szkody wywarły interwencje dotyczące aktywności fizycznej. Jednak nie odnaleźliśmy danych naukowych na to, że interwencje w zakresie aktywności fizycznej w większym stopniu przyczyniały się do wystąpienia poważnych szkód. Nasza niepewność co do wiarygodności danych naukowych wynika z tego, że badania zostały niepoprawnie zaprojektowane, ich wyniki były nieprecyzyjne lub nie dotyczyły bezpośrednio postawionego pytania badawczego.

Dane naukowe są aktualne do 30 kwietnia 2020 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Justyna Osowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information