Interwencje oparte na poczuciu humoru u chorych na schizofrenię

Pytanie badawcze

Czy interwencje oparte na poczuciu humoru są skuteczne w leczeniu chorych na schizofrenię?

Wprowadzenie

Schizofrenia jest poważną chorobą psychiczną. Jest to zaburzenie myślenia, a mianowicie mocno utrwalone fałszywe przekonania, obecne pomimo istnienia dowodów przeciwnych, utrata więzi z rzeczywistością i zmieniona percepcja. Objawy te są dalej sklasyfikowane jako (1) objawy pozytywne, takie jak bezładna mowa, urojenia lub błędne i uporczywe myśli; oraz (2) objawy negatywne – brak emocji lub ograniczona mowa oraz zaburzenia funkcji poznawczych, w tym uwagi, pamięci i kontroli zachowania. Standardowe leczenie schizofrenii to podawanie leków przeciwpsychotycznych. Leczenie za pomocą interwencji opartych na poczuciu humoru, takich jak oglądanie humorystycznych filmów, zabawnych nagrań wideo lub komedii zostało zaproponowane jako dodatkowe leczenie schizofrenii, promujące zdrowie i dobre samopoczucie poprzez stymulowanie odkrywania, wyrażania i doceniania irracjonalności lub niespójności sytuacji życiowych w sposób połączony z zabawą.

Poszukiwanie danych naukowych

W lutym 2021 roku przeprowadziliśmy elektroniczne wyszukiwanie badań z randomizacją, w których chorzy na schizofrenię otrzymali interwencje oparte na poczuciu humoru jako dodatek do standardowej opieki albo jedynie standardową opiekę, inną interwencję psychologiczną lub kontrolowano ich stan zdrowia. Znaleźliśmy 8 badań i sprawdziliśmy czy spełniają kryteria włączenia do naszego przeglądu.

Odnalezione dane naukowe

Trzy badania, które spełniały kryteria włączenia do przeglądu i dwa badania o niskiej jakości (obejmujące łącznie 96 uczestników) dostarczyły użytecznych danych. W porównaniu z aktywną kontrolą, stosowanie interwencji opartych na poczuciu humoru może nie przynieść poprawy w zakresie objawów pozytywnych i lęku, ale może wiązać się z poprawą w zakresie objawów depresji. Jednak w porównaniu ze standardową opieką, stosowanie interwencji opartej na poczuciu humoru może nie przynieść poprawy w zakresie objawów depresyjnych. Aktualne dane naukowe są bardzo ograniczone i mają niską lub bardzo niską jakość. Nie mamy pewności, czy stosowanie interwencji opartych na poczuciu humoru może prowadzić do istotnej klinicznie poprawy stanu psychicznego lub jakości życia u chorych na schizofrenię.

Wnioski

Nie ma wystarczających danych naukowych uzasadniających stosowanie interwencji opartych na poczuciu humoru u chorych na schizofrenię.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Sabina Pham Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information