Wywołanie porodu w terminie lub blisko terminu w celu poprawy efektów zdrowotnych u kobiet z cukrzycą przedciążową i ich dzieci

Na czym polega problem?

Celem niniejszego przeglądu Cochrane była ocena, czy zaplanowana indukcja porodu w terminie lub blisko terminu w porównaniu z oczekiwaniem na spontaniczne jego rozpoczęcie, wpływa na zdrowie kobiet z cukrzycą przedciążową i ich nowo narodzonych dzieci. Przegląd dotyczy kobietach, u których cukrzyca została zdiagnozowana przed zajściem w ciążę. Indukcja porodu oznacza wywołanie porodu lub poród przez cesarskie cięcie, a "w terminie lub blisko terminu" oznacza poród między 37. a 40. tygodniem ciąży.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, poszukiwano wszystkich istotnych badań (data wyszukiwania: 15 sierpnia 2017 roku) w celu późniejszego zebrania i analizy ich wyników.

Dlaczego to jest ważne?

Kobiety chore na cukrzycę (typu 1 lub 2), które zachodzą w ciążę są bardziej narażone na wystąpienie powikłań zdrowotnych w porównaniu z kobietami zdrowymi. Ich dzieci mogą urodzić się większe oraz mieć większe ryzyko zgonu na późniejszych etapach ciąży. Z tego powodu wielu lekarzy zaleca, aby u kobiet chorych na cukrzycę ciążę kończyć w sposób planowany (zazwyczaj poprzez wywołanie porodu) w terminie lub blisko terminu (między 37. a 40. tygodniem ciąży) zamiast oczekiwać na spontaniczny poród lub opóźniać go do 41. tygodnia ciąży (jeśli nie ma problemów zdrowotnych). Wywołanie porodu wiąże się ze zwiększonym odsetkiem użycia kleszczy lub próżnociągu położniczego, a kobietom często trudno pogodzić się z informacją o wywoływaniu akcji porodowej. Cesarskie cięcie jest poważną operacją, która może doprowadzić do utraty krwi, zakażenia lub zwiększać ryzyko problemów z przyszłymi porodami. Wczesny poród może także zwiększyć ryzyko wystąpienia problemów z oddychaniem u dzieci. Ważne jest, by wiedzieć, jaki sposób zakończenia ciąży ma lepszy wpływ na wyniki zdrowotne u kobiet z cukrzycą ciążową i ich dzieci.

Jakie dane naukowe znaleźliśmy?

Nie odnaleziono badań odpowiadających na postawione pytanie badawcze.

Co to oznacza?

Z uwagi na brak badań z randomizacją nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy kobiety z wcześniej zdiagnozowaną cukrzycą i ich dzieci uzyskują lepsze efekty zdrowotne w przypadku zaplanowanego porodu (wywołania porodu lub porodu przez cesarskie cięcie między 37. a 40. tygodniem ciąży) w porównaniu ze spontanicznym porodem lub jego opóźnieniem do 41. tygodnia (jeśli nie ma problemów zdrowotnych). Należy przeprowadzić więcej badań, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Edyta Ryczek Redakcja: Anna Bagińska, Małgorzata Kołcz

Tools
Information