Rehabilitacja kardiologiczna oparta na ćwiczeniach fizycznych u dorosłych ze stabilną dławicą piersiową

Pytanie badawcze

Czy rehabilitacja kardiologiczna oparta na ćwiczeniach fizycznych pomaga poprawić stan zdrowia u chorych ze stabilną dławicą piersiową?

Wprowadzenie

Stabilna dławica piersiowa to forma przewlekłej choroby serca, która wiąże się ze złym stanem zdrowia i zwiększoną liczbą zgonów. Rehabilitacja kardiologiczna oparta na ćwiczeniach fizycznych to program pomagający pacjentom z chorobą serca poprawić ich stan zdrowia. Zwykle program obejmuje ćwiczenia fizyczne i otrzymywanie porad dotyczących sposobu poprawy stanu zdrowia i odbywa się w szpitalach, społeczności lub w domu. The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) w Wielkiej Brytanii obecnie nie zaleca prowadzenia programów rehabilitacji kardiologicznej u chorych ze stabilną dławicą piersiową, podczas gdy europejskie i amerykańskie wytyczne zalecają rehabilitację kardiologiczną. W tym przeglądzie przyjrzymy się, czy rehabilitacja kardiologiczna jest pomocna u chorych ze stabilną dławicą piersiową. W szczególności oceniamy, czy rehabilitacja kardiologiczna pomaga w zmniejszeniu ryzyka zgonu, potrzeby zabiegów chirurgicznych, nawracających zawałów serca, korzystania z opieki zdrowotnej i kosztów; oraz w poprawie jakości życia, poziomów sprawności fizycznej i objawów dławicy piersiowej.

Charakterystyka badań

Dane naukowe są aktualne do dnia 2 października 2017 r. Włączyliśmy 7 badań, w których łącznie 581 uczestników ze stabilną dławicą piersiową przydzielono losowo do grupy, w której otrzymywali rehabilitację kardiologiczną albo do grupy, w której nie stosowano ćwiczeń fizycznych. Stwierdziliśmy, że obecnie nie trwają żadne badania dotyczące rehabilitacji kardiologicznej u chorych ze stabilną dławicą piersiową. Średnia wieku uczestników wynosiła od 50 do 66 lat. Większość osób włączonych do badań stanowili mężczyźni w średnim wieku. Większość badań przeprowadzono w krajach europejskich i jedno badanie w Indiach. Rehabilitacja kardiologiczna najczęściej była prowadzona w warunkach łączonych, tj. w domu i ośrodku rehabilitacyjnym lub w szpitalu. Czas trwania programów rehabilitacji kardiologicznej wahał się od 6 tygodni do 1 roku.

Najważniejsze wyniki

Nie ma wystarczających danych naukowych, aby ocenić wpływ rehabilitacji kardiologicznej opartej na ćwiczeniach fizycznych na najważniejsze dla pacjentów wyniki: ryzyko zgonu, zawału serca lub przyszłej operacji serca oraz na jakość życia. Może wystąpić niewielka poprawa sprawności fizycznej po rehabilitacji kardiologicznej opartej na ćwiczeniach, w porównaniu ze standardową opieką. Nie ma danych naukowych dotyczących powrotu do pracy.

Jakość danych naukowych

Z powodu niedostatecznego raportowania, dużego ryzyka błędu systematycznego i małej liczby badań klinicznych i uczestników uwzględnionych w tym przeglądzie, oceniliśmy jakość danych naukowych jako niską do bardzo niskiej dla wszystkich wyników. Dla danych naukowych o niskiej jakości nasze zaufanie do wyniku jest ograniczone, a dla danych o bardzo niskiej jakości mamy bardzo małe zaufanie do wyniku.

Wnioski

Potrzebujemy więcej badań wysokiej jakości w bardziej reprezentatywnych populacjach chorych ze stabilną dławicą piersiową. Te badania powinny zbierać wyniki istotne dla pacjentów i osób podejmujących decyzje w systemie ochrony zdrowia. Wówczas będziemy w stanie lepiej ocenić wpływ rehabilitacji kardiologicznej opartej na ćwiczeniach fizycznych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczyła : Magdalena Tiesler; Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information