Wpływ suplementów diety na bazie lipidów na zdrowie niemowląt i małych dzieci

Pytanie badawcze

Jaki wpływ mają suplementy diety na bazie lipidów (ang. lipid-based nutrient supplements, LNS) podawane z żywnością uzupełniającą na wyniki w zakresie zdrowia, odżywienie i rozwoju niemowląt i małych dzieci?

Wprowadzenie

Suplementy LNS są produktami odżywczymi dostarczającymi energię, minerały i witaminy, co może wpłynąć na wzrost u dzieci. Dostarczają one witaminy, minerały i energię w postaci białek i niezbędnych kwasów tłuszczowych. Naszym celem była ocena wpływu suplementów LNS podawanych jednocześnie z żywieniem uzupełniającym, w porównaniu z brakiem interwencji, stosowaniem mikroelementów w proszku (mieszanka witamin i minerałów dodawana do żywności) lub innej żywności fortyfikowanej u zdrowych dzieci.

Charakterystyka badań

Przegląd obejmuje 17 badań (z 54 doniesień), w których wzięło udział 23 200 dzieci. Cztery z analizowanych badań przeprowadzono w Malawi, trzy w Bangladeszu, dwa w Ghanie i po jednym w Burkina Faso, na Haiti, w Hondurasie, Czadzie, Kongo, Kenii, Nigrze, Peru, Gwatemali i Indonezji. Cztery badania obejmowały kobiety w ciąży, którym podawano suplementy LNS oraz żywienie uzupełniające w okresie ciąży i po porodzie, a następnie stosowano suplementację u niemowląt od szóstego miesiąca życia. W innych badaniach dzieciom po szóstym miesiącu życia podawano suplementy LNS oraz żywienie uzupełniające. Żadne z uwzględnionych badań nie zostało przeprowadzone w sytuacji nagłego przypadku.

Główne wyniki

Wyniki tego przeglądu wskazują, że suplementy LNS stosowane w połączeniu z żywieniem uzupełniającym mogą stanowić skuteczną metodę wspomagającą wzrost dzieci. Mogą one zmniejszyć liczbę przypadków dzieci zbyt niskich (zahamowanie wzrostu), mających niską masę ciała w stosunku do wieku (umiarkowana niedowaga) oraz tych, których waga jest zbyt niska w stosunku do wzrostu (umiarkowane zahamowanie przyrostu masy ciała) lub cierpiących na anemię. Dodatkowo, suplementy LNS w połączeniu z żywnością uzupełniającą prawdopodobnie poprawiają wskaźniki wzrostu i masy ciała w stosunku do wieku oraz obwód środkowej części ramienia u dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy bez dodatkowych działań niepożądanych. Taka interwencja wydaje się być bardziej skuteczna, kiedy stosuje się ją przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Dane naukowe wskazują również, że suplementy LNS w połączeniu z żywnością uzupełniającą w porównaniu z innymi produktami fortyfikowanymi, mogą zmniejszyć odsetek umiarkowanego niedoboru wzrostu i niedowagi.

Ponadto, LNS w połączeniu z żywieniem uzupełniającym w porównaniu z mikroelementami w proszku mogą być bardziej skuteczne w zmniejszeniu odsetka niedowagi oraz poprawie wzrostu i masy ciała.

Jakość danych naukowych

Ogólnie stwierdziliśmy w większości badań duże ryzyko błędu stronniczości w odniesieniu do zaślepiania uczestników i personelu ze względu na naturę interwencji. Oceniliśmy jakość danych naukowych dla większości wyników jako niską lub umiarkowaną.

Aktualność danych naukowych

Dane są aktualne do października 2018 r.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Katarzyna Kijowska Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information