Inozytol w leczeniu kobiet z zespołem policystycznych jajników i obniżoną płodnością

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy analizy, czy kobiety z zespołem policystycznych jajników (PCOS) i trudnościami z zajściem w ciążę odniosłyby korzyści z przyjmowania suplementów zawierających inozytol.

Wprowadzenie

Kobiety z PCOS mogą mieć większe trudności z zajściem w ciążę, co wynika z ich schorzenia. Pacjentkom z zaburzeniami płodności proponowane są różne rodzaje leczenia. Jednym z nich jest stosowanie suplementów. Ogólnie uważa się, że inozytol jest jednym z suplementów zwiększającym szanse na zajście w ciążę. Obecnie nie jest jasne, czy przyjmowanie inozytolu faktycznie ułatwia zajście w ciążę oraz czy jego stosowanie może dawać jakiekolwiek działania niepożądane.

Data wyszukiwania danych

Wyszukiwano badań opublikowanych do lipca 2018 r.

Charakterystyka badań

Znaleźliśmy w sumie 13 randomizowanych badań kontrolnych obejmujących 1472 kobiet o obniżonej płodności i PCOS. We wszystkich uczestnikami były pacjentki z PCOS mające trudności z zajściem w ciążę. Wszystkie kobiety objęte były standardową opieką prenatalną. Dodatkowo kobiety przyjmowały myo-inozytol (odmianę inozytolu), w porównywaniu z pacjentkami nie otrzymującymi leczenia lub przyjmującymi melatoninę, metforminę, cytrynian klomifenu lub D-chiro-inozytol (inną formę inzytolu). W 11 badaniach pacjentki były także poddane zapłodnieniu in vitro (IVF) lub intracytoplazmicznemu zapłodnieniu pojedynczym plemnikiem (ICSI). W pozostałych dwóch badaniach u kobiet prowadzono stymulację jajeczkowania.

Główne wyniki

Myo inozytol i kwas foliowy versus standardowe leczenie kwasem foliowym jako przygotowanie do zapłodnienia in vitro (dane naukowe niskiej lub bardzo niskiej jakości)

Dostępnych było zaledwie kilka badań, zaś jakość ich danych była niska lub bardzo niska. W oparciu o aktualnie dostępne dane nie wykazano, że przyjmowanie myo-inozytolu zwiększa szanse na zajście w ciążę lub urodzenie dziecka u kobiet z PCOS. Wyniki sugerują, że szansa na urodzenie dziecka u kobiet ze standardowym leczeniem samym kwasem foliowym w przygotowaniu do IVF wynosiła 12%, a szansa na urodzenie dziecka u pacjentek stosujących myo-inozytol mogła wynosić zarówno 9%, jak i sięgać aż 51%. Nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy myo-inozytol zmniejszał współczynnik poronień, ponieważ wyniki były oparte jedynie na dwóch badaniach. W jednym z nich odsetek poronień był wyjątkowo wysoki u kobiet nie przyjmujących myo-inozytolu. Z tego powodu nie jesteśmy pewni, że wyniki były prawdziwym efektem leczenia. Myo-inozytol może powodować niewielką lub żadną różnicę w odsetku ciąż mnogich.

Nie można było ocenić korzyści lub szkód płynących z przyjmowania myo-inozytolu u kobiet poddawanych stymulacji jajeczkowania, ponieważ zidentyfikowaliśmy tylko dwa badania na ten temat, a w każdym stosowano inne metody porównawcze.

Jakość danych naukowych

Dane naukowe oceniono jako niskiej lub bardzo niskiej jakości z powodu niejasnych zasad przeprowadzania badań, a także małej liczby badań, które można było włączyć do przeglądu. Ponadto informacje dotyczące problemów istotnych dla par z obniżoną płodnością były skąpe. Dotyczyły jedynie szans na urodzenie dziecka w trakcie leczenia myo-inozytolem oraz potencjalnych szkodliwych skutków ubocznych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Adamczyk-Karwowska Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information