Rehabilitacja kardiologiczna oparta o wysiłek fizyczny dla pacjentów po przeszczepieniu serca

Pytanie badawcze

Chcieliśmy się dowiedzieć, czy po przeszczepieniu serca ćwiczenia fizyczne w porównaniu z ich brakiem wpływają na odsetek zgonów, hospitalizacji i szkodliwych skutków, wydolność wysiłkową, jakość życia związaną ze zdrowiem, czas powrotu do pracy oraz jakie są koszty.

Wprowadzenie

Przeszczep serca uważa się za najlepszą terapię u niektórych osób z chorobami serca, w przypadku których leczenie zachowawcze nie jest w stanie zatrzymać postępu choroby. Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej zalecają ćwiczenia fizyczne dla osób po przeszczepieniu serca, pomimo niewielkiej informacji ilości na temat odległych korzyści lub szkód.

Okres wyszukiwania

Przeprowadziliśmy wyszukiwanie za okres do czerwca 2016 roku.

Charakterystyka badania

Szukaliśmy badań z randomizacją (losowy przydział uczestników do jednej z dwóch lub więcej grup) obejmujących osoby po przeszczepie serca, mających co najmniej 18 lat, w których porównywano skuteczność programów rehabilitacji obejmujących ćwiczenia fizyczne i bez tych ćwiczeń lub zawierających ćwiczenia innego rodzaju lub o innej intensywności.

Główne wyniki

Uwzględniliśmy 10 badań, obejmujących 300 osób po przeszczepie serca. W dziewięciu badaniach porównywano ćwiczenia fizyczne z ich brakiem, w jednym badaniu porównywano skutki treningu przerywanego o dużej intensywności i treningu ciągłego o umiarkowanej intensywności.

Ustaliliśmy, że rehabilitacja kardiologiczna oparta o ćwiczenia fizyczne doprowadziła do zwiększenia wydolności wysiłkowej u biorców przeszczepu serca w porównaniu z pacjentami, u których nie stosowano ćwiczeń. Udowodniono zwiększenie wydolności wysiłkowej po treningu przerywanym o dużej intensywności w porównaniu z ćwiczeniami ciągłymi o umiarkowanej intensywności. W czterech badaniach oceniano jakość życia związaną ze zdrowiem, jednak w większości analizowanych aspektów (18/21) nie stwierdzono różnic pomiędzy grupami stosującymi ćwiczenia lub ich nie stosującymi, a także między grupami mającymi ćwiczenia o dużej lub umiarkowanej intensywności.

W jednym badaniu zgłoszono jedno zdarzenie niepożądane.

Ryzyko błędu systematycznego w analizowanych badaniach oceniono jako małe lub niejasne; ocena ponad połowy uwzględnionych badań była trudna z uwagi na słabą sprawozdawczość.

Źródła finansowania badań

Sześć z dziesięciu badań zawierało informacje o źródłach finansowania. W żadnym z nich nie podano finansowania przez agencje mające komercyjny interes w wykorzystaniu wyników badań.

Jakość danych

Słaba sprawozdawczość lub niewystarczająca liczba uczestników badań sprawiła, że jakość danych oceniono jako średnią w przypadku analizy wydolności wysiłkowej i jakości życia związanej ze zdrowiem. Dane naukowe wskazują, że rehabilitacja kardiologiczna oparta o wysiłek fizyczny poprawia wydolność wysiłkową, a ćwiczenia fizyczne nie mają wpływu na jakość życia związaną ze zdrowiem w perspektywie krótkoterminowej (mediana 12 tygodni) u osób po przeszczepieniu serca o stabilnym stanie zdrowia. W celu ustalenia wpływu odległego rehabilitacji na tak ważne aspekty, jak ryzyko zgonu i hospitalizacji, konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Nowicki Redakcja: Piotr Szymczak, Piotr Sawiec

Tools
Information