Produkty z konopi indyjskich u osób z przewlekłym neuropatycznym bólem

Podsumowanie

Brakuje danych naukowych dobrej jakości potwierdzających, że produkty na bazie konopi łagodzą przewlekły ból neuropatyczny.

Wprowadzenie

Ból neuropatyczny jest spowodowany uszkodzeniem nerwów. Różni się on od impulsów bólowych przekazywanych zdrowymi nerwami z uszkodzonej tkanki (np. w wyniku upadku, skaleczenia lub choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych). W leczeniu bólu neuropatycznego stosowane są inne leki niż w terapii bólu spowodowanego uszkodzeniem tkanki.

Zasugerowano, że produkty na bazie konopi (marihuana do stosowania w celach medycznych; przyp.tłum.) mogą być skuteczne w leczeniu bólu neuropatycznego. Należą do nich susz konopny (w inhalacji), jak również różne aerozole i tabletki zawierające składniki aktywne uzyskane z rośliny bądź wyprodukowane syntetycznie.

Niektóre osoby z bólem neuropatycznym twierdzą, że produkty na bazie konopi są u nich skuteczne, co jest często podkreślane w mediach.

Charakterystyka badań

W listopadzie 2017 roku poszukiwaliśmy badań klinicznych, w których u pacjentów dorosłych z bólem neuropatycznym stosowano leki na bazie konopi. Przeanalizowaliśmy 16 badań obejmujących łącznie 1750 osób. Badania trwały od 2 do 26 tygodni. W badaniach porównywano różne leki na bazie konopi. W 10 badaniach analizowano spray do jamy ustnej zawierający tetrahydrokannabinol (THC) pochodzenia roślinnego, który jest głównym psychoaktywnym składnikiem konopi oraz kannabidiol (CBD), przeciwzapalną substancję zawartą w konopiach w porównaniu z „fałszywym” lekiem (placebo). W dwóch badaniach porównywano susz konopny w postaci leku wziewnego i THC z placebo, a w kolejnym badaniu kannabinoid syntetyczny naśladujący efekty THC (nabilon) z placebo. W jednym z badań nabilon porównano ze środkiem przeciwbólowym (dihydrokodeina).

Najważniejsze wyniki i jakość danych naukowych

Jakość danych została oceniona według następującej skali: bardzo niska, niska, umiarkowana i wysoka. Bardzo niska jakość danych oznacza, że jesteśmy bardzo niepewni otrzymanych wyników. Wysoka jakość danych oznacza, że mamy bardzo dużą pewność co do otrzymanych wyników.

Nie stwierdziliśmy danych naukowych wysokiej jakości.

Wszystkie leki na bazie konopi analizowane łącznie przyniosły lepszy efekt niż placebo w postaci znaczącego i umiarkowanego złagodzenia bólu oraz ogólnej poprawy stanu zdrowia. Łączna analiza leków na bazie konopi wykazała większą ich skuteczność niż placebo w zmniejszeniu natężenia bólu, problemach ze snem oraz poprawie stanu psychicznego (dane od bardzo niskiej do umiarkowanej jakości).

Nie stwierdzono różnicy między lekami na bazie konopi analizowanymi łącznie a placebo pod względem poprawy jakości życia związanej ze zdrowiem, przerwania leczenia z powodu jego nieskuteczności lub częstości poważnych skutków ubocznych (dane niskiej jakości).

Więcej osób zgłaszało objawy, takie jak senność, zawroty głowy i problemy psychiczne (np. dezorientacja) podczas stosowania leków na bazie konopi niż placebo (dane niskiej jakości). Stwierdzono dane umiarkowanej jakości wskazujące, że więcej osób w grupie leczonych kannabinoidami przerywało terapię z powodu działań niepożądanych niż w grupie placebo.

Kannabinoidy ziołowe nie różniły się od placebo w odniesieniu do zmniejszenia natężenia bólu oraz liczby osób, które zrezygnowały z leczenia z powodu działań niepożądanych (dane bardzo niskiej jakości).

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Kapica Redakcja: Piotr Szymczak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information