Stosowanie salbutamolu (albuterolu) w leczeniu przejściowych zaburzeń oddychania u noworodków

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Pytanie przeglądu Czy stosowanie salbutamolu skraca czas tlenoterapii oraz zmniejsza ryzyko konieczności wspomagania oddychania u noworodków z przejściowymi zaburzeniami oddychania (transient tachypnoë of the newborns)?

Wprowadzenie: Przejściowe zaburzenia oddychania (przyspieszenie częstości oddechów) u noworodków charakteryzuje się zwiększoną liczbą oddechów (powyżej 60 oddechów na minutę) oraz występowaniem objawów niewydolności oddechowej (problemów z oddychaniem) i najczęściej pojawia się w ciągu 2 pierwszych godzin po porodzie u noworodków urodzonych w 34 tygodniu ciąży lub później. Mimo, że przejściowe zaburzenia oddychania u noworodków zazwyczaj ustępują bez konieczności leczenia, to wiąże się z występowaniem świszczącego oddechu w późniejszym dzieciństwie. Koncepcja stosowania salbutamolu w leczeniu przemijającej niewydolności oddechowej u noworodków oparta jest na wynikach badań, które wskazują, że stosowanie tzw. leków β-adrenergicznych, takich jak epinefryna (znana również jako adrenalina) może przyspieszać usuwanie płynu z małych jamek w płucach zwanych pęcherzykami płucnymi. Przegląd ten obejmuje krytyczną ocenę dostępnych danych naukowych dotyczących skuteczności stosowania salbutamolu w leczeniu przejściowych zaburzeń oddychania u noworodków.

Charakterystyka badania: W wyniku wyszukiwania medycznej literatury w marcu 2016 r., zidentyfikowaliśmy i włączyliśmy do przeglądu trzy badania kliniczne, obejmujące łącznie 140 noworodków, w których porównano skuteczność stosowania salbutamolu i placebo. W dwóch badaniach oceniano stosowanie pojedynczej dawki leku w nebulizacji (lek podawany w postaci delikatnej mgiełki), a w jednym badaniu oceniano stosowanie dwóch różnych dawek leku. Odnaleźliśmy jedno dodatkowe badanie, które jest w toku.

Wyniki: Stosowanie salbutamolu skraca czas tlenoterapii u noworodków z przejściowymi zaburzeniami oddychania (odnotowano w jednym badaniu); natomiast nie wpływa na ryzyko konieczności wspomagania oddychania lub ryzyko wystąpienia innych ważnych punktów końcowych.

Wnioski: Wyniki niniejszego przeglądu systematycznego były podobne w zakresie zarówno korzyści jak i szkód wynikających ze stosowania salbutamolu i nie pozwalają na sformułowanie ostatecznej odpowiedzi na pytanie zadane w przeglądzie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko