Spożywanie orzechów w w zapobieganiu chorobom układu krążenia

Pytanie badawcze

Celem niniejszego przeglądu Cochrane była odpowiedź na pytanie czy spożywanie orzechów może zapobiegać chorobom układu krążenia.

Wprowadzenie

Choroby układu krążenia to grupa stanów chorobowych dotyczących serca i naczyń krwionośnych. Choroby te są jedną z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Spożywana żywność może wpływać na ryzyko chorób układu krążenia. Uważa się, że spożywanie orzechów regularnie i w relatywnie dużych ilościach (od 50 g do 100 g) może zmniejszać poziom cholesterolu całkowitego oraz lipoprotein o niskiej gęstości (LDL; zły cholesterol).

Charakterystyka badania

Niniejszy przegląd obejmuje badania z randomizacją, które trwały co najmniej 12 tygodni. Uczestnicy badań byli średnio wieku od 37 do 54 lat. Dane są aktualne do 30 lipca 2015 r.

Główne wyniki

Włączyliśmy pięć badań (435 uczestników), w tym w jednym badaniu występowały dwie grupy badane. We wszystkich pięciu badaniach oceniano wpływ spożywania orzechów. Nie odnaleziono badań, w których oceniano wpływ zalecania spożywania większych ilości orzechów. W żadnym z badań nie podano danych o zgonach lub incydentach sercowo-naczyniowych. Dla żadnego z wyników nie wykazano jednoznacznego wpływu na poziom cholesterolu całkowitego i ciśnienia tętniczego krwi. W jednym badaniu raportowano jeden przypadek wystąpienia reakcji alergicznej na orzechy. Trzy badania nie obserwowano istotnego przyrostu masy ciała związanego ze zwiększonym spożyciem orzechów. Nie zaobserwowano żadnych innych działań niepożądanych.

Jakość danych naukowych

Wszystkie włączone badania były małe, obejmujące od 60 do 100 uczestników, charakteryzowały się dużym poziomem zmienności (niejednorodności). Dlatego też wyniki należy interpretować z ostrożnością. Podsumowując, autorzy przeglądu ocenili włączone badania jako obarczone niejasnym ryzykiem błędu systematycznego.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając

Tools
Information