تاثیر مصرف آجیل در پیشگیری از بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی

سوال مطالعه مروری

هدف این مرور کاکرین، پاسخ به این سوال است که خوردن آجیل می‌تواند از بروز بیماری‌های قلبی‌عروقی پیشگیری کند یا خیر.

پیشینه

بیماری‌های قلبی‌عروقی (cardiovascular diseases; CVDs)، گروهی از بیماری‌هایی هستند که بر قلب و عروق خونی تاثیر می‌گذارند. آنها، یکی از علل عمده مرگ‌ومیر در سراسر جهان محسوب می‌شوند. غذایی که می‌خوریم ممکن است بر خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی تاثیر بگذارد. اعتقاد بر این است که آجیل‌، اگر به‌طور منظم و در دوزهای نسبتا بالا (50‌گرم تا 100‌گرم) مصرف شوند، کلسترول تام و کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پائین (LDL) (کلسترول بد) را کاهش می‌دهند.

ویژگی‌های مطالعه

این مرور شامل کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای است که حداقل 12 هفته به طول انجامیدند. میانگین سنی شرکت‌کنندگان، 37 تا 54 سال بود. شواهد تا 30 جولای 2015 به‌روز است.

نتایج کلیدی

پنج کارآزمایی (435 شرکت‌کننده) را وارد کردیم، که یکی از آنها دو بازوی درمانی داشت. هر پنج کارآزمایی، تاثیرات خوردن آجیل را بررسی کردند. هیچ مطالعه‌ای یافت نشد که تاثیر توصیه به خوردن بیشتر آجیل را بررسی کرده باشد. هیچ یک از مطالعات، مرگ‌ومیرها یا حوادث قلبی‌عروقی را گزارش نکردند. هیچ یک از نتایج، تاثیر واضحی را بر سطوح کلسترول تام و فشار خون نشان نمی‌دهند. یک مطالعه، یک مورد واکنش آلرژیک را به آجیل‌ گزارش کرد. سه مطالعه، افزایش وزن قابل‌توجهی را با افزایش مصرف آجیل گزارش نکردند. هیچ موردی از عوارض جانبی دیگر گزارش نشد.

کیفیت شواهد

همه کارآزمایی‌های وارد شده، کوچک هستند، با 60 تا 100 شرکت‌کننده، و دارای سطح بالایی از تنوع (ناهمگونی). بنابراین، نتایج باید با احتیاط تفسیر شوند. به‌طور کلی، کارآزمایی‌های وارد شده را با خطر سوگیری نامشخص در نظر گرفتیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر شواهدی برای تاثیرات مصرف آجیل بر حوادث بالینی CVD در پیشگیری اولیه وجود ندارد و شواهد بسیار محدودی برای تاثیرات آن بر عوامل خطرساز CVD در دست است. هیچ نتیجه‌گیری نمی‌توان داشت و برای پاسخ به سوال مرور، به انجام کارآزمایی‌های طولانی-مدت و با قدرت کافی بیشتر نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

آجیل حاوی شماری از ویژگی‌های تغذیه‌ای است که ممکن است اثر حفاظتی روی قلب داشته باشد. تعدادی از مطالعات اپیدمیولوژیک نشان داده‌اند که مصرف آجیل ممکن است تاثیر مفیدی بر افراد دچار عوامل خطرساز ابتلا به بیماری قلبی‌عروقی (cardiovascular disease; CVD) داشته باشد. با این حال، نتایج حاصل از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) هم‌سویی و سازگاری کمتری دارند.

اهداف: 

تعیین اثربخشی مصرف آجیل در پیشگیری اولیه از بروز CVD.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی زیر را تا 30 جولای 2015 جست‌وجو کردیم: پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE؛ EMBASE؛ Web of Science Core Collection؛ CINAHL؛ بانک اطلاعاتی خلاصه‌های مرور اثرات (Database of Abstracts of Reviews of Effects; DARE)؛ بانک اطلاعاتی ارزیابی اقتصادی (Health Technology Assessment Database; HEED). پایگاه ثبت کارآزمایی‌ها و فهرست منابع مطالعات مروری را برای یافتن مطالعات بیشتر جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیت زبانی را اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

RCTهای مرتبط با توصیه‌های غذایی را برای افزایش مصرف آجیل یا ارائه آجیل برای افزایش مصرف آن وارد کردیم، که به مدت حداقل سه ماه طول کشیده و شامل بزرگسالان سالم یا بزرگسالان در معرض خطر متوسط و بالای CVD بودند. گروه مقایسه عبارت بود از عدم-مداخله یا‌ مداخله حداقلی. پیامدهای مطلوب عبارت بودند از حوادث بالینی CVD و عوامل خطرساز CVD.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم کارآزمایی‌ها را برای ورود به مطالعه انتخاب کرده، داده‌ها را خلاصه کرده، و خطر سوگیری (bias) را در کارآزمایی‌های وارد شده ارزیابی کردند.

نتایج اصلی: 

پنج کارآزمایی (435 شرکت‌کننده تصادفی‌سازی شده) و یک کارآزمایی در حال انجام را وارد کردیم. یک مطالعه در انتظار طبقه‌بندی است. همه کارآزمایی‌ها به جای توصیه‌های غذایی، ارائه آجیل را برای افزایش مصرف بررسی کردند. هیچ یک از کارآزمایی‌های وارد شده در مورد پیامدهای اولیه، یعنی حوادث بالینی CVD، گزارشی را ارائه نکردند، اما کارآزمایی‌ها کوچک و کوتاه-مدت بودند. همه پنج کارآزمایی، در مورد عوامل خطرساز CVD گزارش دادند. چهار مورد از این کارآزمایی‌ها، داده‌هایی را در قالبی قابل-استفاده برای متاآنالیز ارائه کردند، اما ناهمگونی مانع از انجام متاآنالیز برای اکثر آنالیزها شد. اکثر آنها از نظر خطر سوگیری، نامشخص ارزیابی شدند.

تاثیرات متغیر و متناقضی از مصرف آجیل بر عوامل خطرساز CVD (سطوح چربی و فشار خون) وجود داشت. سه کارآزمایی، عوارض جانبی را زیر نظر گرفتند. یک کارآزمایی، واکنش آلرژیک به آجیل‌ را گزارش کرد و سه کارآزمایی، افزایش وزن قابل‌توجهی را با افزایش مصرف آجیل نشان نداد. هیچ‌کدام از کارآزمایی‌های وارد شده در مورد دیگر پیامدهای ثانویه، بروز دیابت نوع 2 به عنوان یک عامل خطرساز اصلی برای CVD، کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و هزینه‌ها، گزارش نکردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information