Skale oceny endoskopowej przy analizowaniu aktywności wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Co to jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego?

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) jest chorobą zapalną jelita charakteryzującą się długoterminowym (przewlekłym) zapaleniem oraz owrzodzeniami (ranami) w śluzówce (wewnętrzna warstwa) jelita grubego i odbytnicy. Typowe objawy to biegunka, bóle i skurcze brzucha, utrata masy ciała i zmęczenie.

Czym jest skala oceny endoskopowej?

Skala oceny endoskopowej określa aktywność choroby na podstawie tego, co lekarz może zobaczyć podczas badania endoskopowego. Endoskopia to zabieg niechirurgiczny polegający na użyciu małej kamery do oglądania przewodu pokarmowego od wewnątrz. Lekarz wykonujący endoskopię może ocenić aktywność choroby przy pomocy odpowiedniej skali lub może to zrobić inny lekarz, jeśli badanie zostało nagrane lub wykonano zdjęcia.

Powszechnie stosowane skale oceny endoskopowej to indeks Baron’a, indeks Rachmilewitz’a, endoskopowy indeks ciężkości wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (ang. Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity, UCEIS), częściowy indeks endoskopowy kliniki Mayo (ang. Mayo Clinic Endoscopic Subscore) i kolonoskopowy indeks ciężkości wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (ang. Ulcerative Colitis Colonoscopic Index of Serverity).

Co badali naukowcy?

To ważne, aby skale oceny endoskopowej były weryfikowalne, co oznacza, żeby mierzyły to, do czego zostały zaprojektowane. Naukowcy zbadali weryfikowalność (walidację) różnych skal oceny endoskopowej do określenia aktywności WZJG. Pomimo tego, że UCEIS, częściowy indeks endoskopowy kliniki Mayo i kolonoskopowy indeks ciężkości WZJG zostały zweryfikowane w ramach porównania z innymi skalami, żaden z tych instrumentów nie został w pełni zweryfikowany.

Co ustalili badacze?

Naukowcy odkryli, że żadna z obecnie używanych skal oceny endoskopowej nie została w pełni zweryfikowana. Konieczne są dalsze badania właściwości tych skal, biorąc pod uwagę brak w pełni zweryfikowanego endoskopowego narzędzia do oceny aktywności WZJG.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Przemysław Holko Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information