Stosowanie leków przeciwdepresyjnych w zapobieganiu depresji zimowej

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Dlaczego ten przegląd jest ważny?

Wiele osób zamieszkujących północną półkulę ziemi cierpi z powodu depresji zimowej (synonim depresji sezonowej - przyp. tłum.), która występuje w wyniku zmniejszenia ekspozycji na światło słoneczne. Kobiety stanowią trzy czwarte osób dotkniętych depresją sezonową. Apatia, przejadanie się, sięganie po węglowodany i obniżenie nastroju są typowymi objawami depresji sezonowej. U niektórych osób depresja zimowa postępuje i zmienia się w dużą depresję, która w sposób istotny wpływa na codzienne życie osób chorych. U nawet dwóch trzecich osób objawy depresji występują każdej zimy.

Kto będzie zainteresowany wynikami tego przeglądu?

• Każdy, kto doświadczył depresji zimowej.

• Członkowie rodzin i przyjaciele osób, które cierpiały na depresję zimową.

• Lekarze rodzinni, psychiatrzy i farmaceuci.

Specjaliści pracujący w poradniach zdrowia psychicznego dla dorosłych.

Na jakie pytania odpowiada ten przegląd?

W związku z sezonowością depresji i dużym wskaźnikiem nawrotu, leczenie przeciwdepresyjne w okresie jesiennym i zimowym może pomóc w zapobieganiu obniżenia nastroju. Celem tego przeglądu było zbadanie, czy korzyści ze stosowania leków przeciwdepresyjnych przewyższają szkody, gdy stosuje się je u zdrowych osób z wywiadem depresji zimowej, aby zapobiec wystąpieniu depresji następnej zimy. Do tej pory kwestia ta nie została zbadana w ramach przeglądu systematycznego.

Jakie badania włączono do tego przeglądu?

Autorzy przeglądu przeszukali bazy danych do sierpnia 2015 r., aby znaleźć badania dotyczące stosowania leków przeciwdepresyjnych w zapobieganiu depresji zimowej. Spośród 2986 rekordów, autorzy przeglądu znaleźli trzy badania z randomizacją, obejmujące 1100 osób leczonych bupropionem o przedłużonym uwalnianiu (tylko jeden z wielu dostępnych leków przeciwdepresyjnych, ale jedyny zarejestrowany w zapobieganiu depresji zimowej) lub placebo. Nie odnaleźliśmy badań dotyczących stosowania innych leków przeciwdepresyjnych.

Na co wskazują dane naukowe przeglądu?

Wyniki wskazują, że stosowanie leków przeciwdepresyjnych może zapobiec depresji zimowej u około jednej na osiem osób. Pozostałe siedem osób doświadczyło depresji zimowej pomimo leczenia, lub nie cierpiałoby z powodu depresji zimowej w ogóle. U osób stosujących leki przeciwdepresyjne odnotowano nieco większe ryzyko bólu głowy, nudności i bezsenności w porównaniu z osobami, które nie przyjmowały tych leków.

Lekarze powinni omówić z pacjentami korzyści i wady stosowania leków przeciwdepresyjnych i innych potencjalnych rodzajów leczenia, takich jak terapia światłem, psychoterapia lub zmiana stylu życia w profilaktyce depresji zimowej. Z powodu braku dostępnych badań porównujących te formy leczenia, należy wziąć pod uwagę preferencje pacjenta.

Jakie powinny być następne kroki?

Autorzy przeglądu zalecają, aby przyszłe badania obejmowały bezpośrednie porównania leków przeciwdepresyjnych z innymi metodami leczenia, takimi jak terapia światłem, psychoterapia lub inne leki, w celu ustalenia najlepszego postępowania w zapobieganiu depresji zimowej.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Kołcz

Share/Save