Suplementacja witaminy C w profilaktyce chorób układu krążenia.

Wprowadzenie

Choroby sercowo-naczyniowe (ChSN) obejmują szereg różnych schorzeń serca oraz naczyń krwionośnych. ChSN stanowią poważny problem zdrowotny na całym świecie, zróżnicowany w poszczególnych regionach, co jest częściowo związane z dietą. Taki czynnik jak dieta jest ważny, ponieważ może być modyfikowany w celu zapobiegania i leczenia ChSN. W niniejszym przeglądzie oceniono skuteczność suplementacji samej witaminy C w zakresie zmniejszenia ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zgonu z jakiejkolwiek przyczyny, innych zdarzeń sercowo-naczyniowych niezakończonych zgonem (takich jak zawał serca, udar mózgu, dławica piersiowa) oraz czynników ryzyka ChSN u zdrowych dorosłych i dorosłych osób obciążonych dużym ryzykiem ChSN.

Charakterystyka badań

Przeszukaliśmy naukowe bazy danych pod kątem badań z randomizacją (badania kliniczne, w których badani są przydzielani losowo do dwóch lub więcej grup) dotyczących wpływu suplementacji witaminy C u zdrowych dorosłych i dorosłych obciążonych dużym ryzykiem rozwoju ChSN. Nie włączaliśmy osób z rozpoznaną ChSN (taką jak zawał serca czy udar mózgu). Dane naukowe są aktualne do maja 2016 roku.

Główne wyniki

Kryteria włączenia spełniło osiem badań. W jednym dużym badaniu oceniano wpływ suplementacji witaminy C na ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (zakończonych lub niezakończonych zgonem) i nie stwierdzono korzystnych efektów. To badanie przeprowadzono jednak wśród amerykańskich lekarzy (mężczyzn) w średnim i starszym wieku, więc nie jest pewne, czy efekty byłyby takie same w innych grupach osób. W siedmiu badaniach oceniano wpływ stosowania suplementów zawierających witaminę C na czynniki ryzyka ChSN. Nie udało nam się ocenić łącznie wyników z tych badań z powodu braku wielu informacji i stwierdzonych różnic pod względem rekrutacji uczestników, dawki witaminy C i czasu trwania badań. Ogólnie wyniki dotyczące wpływu suplementacji witaminy C na stężenie lipidów we krwi (poziomu cholesterolu; przyp.tłum.) i ciśnienie tętnicze są niespójne, konieczne jest zatem przeprowadzenie dalszych badań. W czterech z włączonych badań nie podano informacji na temat źródła finansowania, dwa badania były finansowane z niekomercyjnych grantów, a pozostałe ze źródeł komercyjnych (przemysł farmaceutyczny) i niekomercyjnych (granty).

Jakość danych naukowych

Dane naukowe były niskiej lub bardzo niskiej jakości dla większości poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (zawał serca, udar mózgu, dławica piersiowa, operacja wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych), zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Niska jakość danych wynikała z tego, że wyników badań nie można było odnieść do populacji ogólnej (ponieważ objęły wyłącznie lekarzy- mężczyzn w USA) oraz z małej liczby badań dotyczących wpływu suplementacji witaminy C na zapobieganie wystąpienia ChSN.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Piotr Komorek Redakcja: Piotr Szymczak, Karolina Moćko

Tools
Information