Nadomjesci vitamina C za sprječavanje bolesti srca i krvnih žila

Dosadašnje spoznaje

Srčano-žilne bolesti (kardiovaskularne bolesti, KVB) skupina su bolesti koje pogađaju srce i krvne žile. KVB su velik problem u cijelom svijetu i njihova se učestalost razlikuje između regija u čemu uvelike sudjeluju faktori među kojima je i prehrana. Takvi su faktori važni jer se mogu mijenjati da pomognu u sprječavanju i liječenju KVB. Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je studije koje su ispitale učinkovitost uzimanja vitamina C kao pojedinačnog dodatka prehrani za smanjenje kardiovaskularne smrti, svih uzroka smrti, ne-smrtonosnih ishoda (kao što je srčani udar, moždani udar i angina) i KVB faktore rizika kod zdravih odraslih osoba i odraslih osoba s visokim rizikom od KVB.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretražene su znanstvene baze podataka kako bi se pronašla randomizirana kontrolirana ispitivanja (klinička ispitivanja gdje su ljudi raspodijeljeni nasumice u skupine koje primaju jednu ili više terapija), a u kojima je ispitivan učinak uzimanja vitamina C kao dodatka prehrani kod zdravih odraslih osoba ili onih s visokim rizikom za razvoj KVB. Nismo uključili ljude koji su već imali KVB ( npr. srčani udar i moždani udar). Dokazi se odnose na studije objavljene do svibnja 2016.

Ključni rezultati

Ukupno je osam istraživanja zadovoljilo naše kriterije za uključenje u ovaj pregled. Jedno veliko istraživanje koje je ispitivalo učinke vitamina C kao dodatka prehrani na rizik od glavnih kardiovaskularnih događaja (smrtnih i ne-smrtnih) nije pronašlo korisne učinke. Istraživanje je provedeno s liječnicima muškarcima srednje i starije dobi u SAD-u, tako da nije sigurno da li bi se ovakvi učinci pokazali i kod drugih skupina ljudi. Sedam istraživanja je ispitivalo učinke vitamina C kao dodatka prehrani na rizik faktore KVB. Nismo mogli usporediti ova istraživanja zbog toga što je mnogo informacija nedostajalo i zbog toga što je bilo razlika između istraživanja u smislu regrutacije sudionika, doze vitamina C i trajanja istraživanja. U svakom slučaju, učinci vitamina C kao dodatka prehrani na razine lipida i krvni tlak pokazali su se nedosljedni i potrebna su dodatna ispitivanja u ovom području. Četiri uključena istraživanja nisu spominjala izvore financiranja, dva istraživanja su potvrdila nekomercijalne izvore financiranja, dok su preostala dva imala komercijalne (industrijske) i ne-komercijalne izvore financiranja.

Kvaliteta dokaza

Dokaz je bio niske ili vrlo niske kvalitete za glavne kardiovaskularne događaje (srčani udar, moždani udar, angina i ugradnja premosnice), za sve uzroke smrtnosti i kardiovaskularnu smrtnost općenito. Dokaz je bio niske kvalitete jer se nije mogao primijeniti na opću populaciju (uključivanje samo muških liječnika u SAD-u) i zbog ograničenosti studija s vitaminom C na sprječavanje KVB.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jasna Safić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information