Glasovni zapis: Vitamin C u prevenciji kardiovaskularnih bolesti

Mnogi ljudi uzimaju vitamin C s ciljem sprječavanja, liječenja ili olakšanja simptoma u raznim stanjima. O učincima ovog vitamina na dijabetes, trudnoću i neka plućna oboljenja postoje od prije Cochraneovi sustavni pregledi kojima je u ožujku 2017. nadodan i pregled u kojem se razmatra može li vitamin spriječiti kardiovaskularne bolesti. Što o tom istraživanju kaže prvi autor, Lena Al-Khudairy s Medicinskog fakulteta u Warwicku u Velikoj Britaniji prevela je Ivana Marasović Šušnjara iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

- Pročitajte prijepis

Irena: Mnogi ljudi uzimaju vitamin C s ciljem sprječavanja, liječenja ili olakšanja simptoma u raznim stanjima. O učincima ovog vitamina na dijabetes, trudnoću i neka plućna oboljenja postoje od prije Cochraneovi sustavni pregledi kojima je u ožujku 2017. nadodan i pregled u kojem se razmatra može li vitamin spriječiti kardiovaskularne bolesti. Što o tom istraživanju kaže prvi autor, Lena Al-Khudairy s Medicinskog fakulteta u Warwicku u Velikoj Britaniji prevela je Ivana Marasović Šušnjara iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Ivana: Vitamin C je esencijalan mikronutrijent koji ima snažno antioksidacijsko djelovanje s potencijalnim zdravstvenim prednostima za velik broja stanja. Stoga su autori ovog sustavnog pregleda željeli istražiti njegov učinak na prevenciju kardivaskularnih bolesti kao i samih bolesti srca koje danas predstavljaju globalno zdravstveno opterečenje i najčešći su pojedinačni uzrok smrti uzrokujući 3 od 10 smrtnih slučajeva u 2008. godini.
Dodatan razlog zbog kojeg su autori željeli napraviti sustavni pregled je što postoje mnogi dokazi iz ne-randomiziranih studija koji upućuju na povezanost između unosa vitamina C i kardiovaskularnog zdravlja ili zdravlja srca, za razliku od randomiziranih u kojima se to nije moglo jasno potvrditi.
Pronašli su samo 8 takvih studija, koje su uključile više od 15.000 ljudi, provedenih u SAD, Europi i Južnoj Africi. U navedenim studijama uspoređivane su skupine u kojima je uziman samo vitamin C u osoba s kardiovaskularnim i srčanim bolestima te u zdravih pojedinaca sa skupinama koje su uzimale placebo ili lažni lijek. Nastojali su istražiti učinke na važne kliničke ishode kao što je srčani i moždani udar te smrtni ishod, no samo je jedno istraživanje prikazalo ovakve ishode i nije pronašlo nikakavu povezanost s učinkom uzimanja vitamina C. To je bilo veliko istraživanje, s više od 14.000 sudionika i provodilo se više od 8 godina. Međutim, uključilo je odabranu populaciju sredovječnih muškaraca pa se rezultati nisu mogli generalizirati na ostalo stanovništvo.
Ostalih sedam istraživanja bila su mnogo manjeg obuhvata i kraće su trajala. Analizirani su učinci vitamina C na pokazatelje kao što su krvni tlak i razine lipida s nedosljednim rezultatima, trenutno bez mogućnosti donošenja čvrstih zaključaka.
Sve u svemu, kvaliteta dokaza u navedenim istraživanjima bila je niska ili vrlo niska što upućuje na potrebu provedbe kvalitetnijih, sveobuhvatnijh, dugotrajnijih istraživanja. No, dok se takva istraživanja ne provedu autori smatraju da ne mogu nikome preporučiti kupnju vitamina C pogotovo s ciljem prevencije kardiovaskularnih bolesti jer do danas za to ne postoje čvrsti dokazi. Međutim, u dvije studije u kojima su postojale nuspojave nije bilo razlike između skupina koje su izimale vitamin C u odnosu na placebo, što je u skladu s drugim istraživanjima koje pokazuju da su nuspojave uzimanja vitamina C rijetke. Stoga, budući da uzimanje vitamina C vjerojatno neće prouzročiti neku štetu, a dokazano je da ima neke druge prednosti, ljudi ga mogu ako žele i dalje koristiti.

Irena: Ako želite detaljno pročitati o dokazima o utjecaju vitamina C na kardiovaskularne bolesti, ovaj Cochrane pregled može se pronaći online na Cochrane Library.com pretraživanjem izraza „vitamin C i kardiovaskularne bolesti“.

Podcast translated by Ivana Marasović Šušnjara
Translated podcast edited by Matko Marušić
Translated Podcast read by Irena Zakarija-Grković and Ivana Marasović Šušnjara
Translated Podcast recorded by Teo Peričić

Zatvorite transkript