Hydromorfon w leczeniu bólu nowotworowego

Wprowadzenie

U ponad 75% osób z chorobą nowotworową występuje ból. Około 30% do 50% z nich cierpi na ból o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, co może mieć negatywny wpływ na życie codzienne. Ból nowotworowy jest niepokojącym objawem, który ma tendencję do narastania wraz z postępem choroby. Hydromorfon może łagodzić te objawy.

W leczeniu bólu związanego z chorobą nowotworową stosuje się zazwyczaj leki takie jak: morfina, oksykodon, fentanyl i hydromorfon. Celem niniejszego przeglądu była ocena skuteczności hydromorfonu w łagodzeniu objawów związanych z bólem nowotworowym o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.

Wyniki

W kwietniu 2016 r. poszukiwaliśmy badań klinicznych dotyczących stosowania hydromorfonu u osób z bólem nowotworowym o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Odnaleźliśmy cztery małe, ale dobrze zaprojektowane badania obejmujące 604 osoby dorosłe (żadne z badań nie dotyczyło dzieci) porównujące hydromorfon z oksykodonem lub morfiną.

Opierając się na danych naukowych niskiej jakości nie odnaleźliśmy różnic w intensywności bólu pomiędzy poszczególnymi grupami leczenia, a u większości osób nastąpiło złagodzenie bólu. Wydaje się, że hydromorfon działa podobnie skutecznie jak morfina i oksykodon. Występowały pewne działania niepożądane takie jak: dezorientacja, zaparcia i biegunka, ale generalnie nie było różnicy między osobami stosującymi hydromorfon i tymi przyjmującymi morfinę lub oksykodon.

Wnioski

Badania nie dostarczyły wystarczających danych naukowych wysokiej jakości, aby wyciągnąć wiążące wnioski. Jednak na podstawie dostępnych danych niskiej jakości wydaje się, że hydromorfon działał podobnie jak morfina i oksykodon oraz powodował podobne działania niepożądane. Hydromorfon powodował utrzymującą się ulgę w bólu nocnym i mógłby być brany pod uwagę do stosowania u osób z chorobą nowotworową, u których ból prowadzi do zaburzeń snu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information
Share/Save