Wysokociśnieniowa tlenoterapia dla dzieci i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

Wprowadzenie

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) związane są z problemami w zakresie komunikacji społecznej oraz ograniczonymi wzorcami zachowań. W leczeniu tych objawów ASD proponuje się wysokociśnieniową (hiperbaryczną) tlenoterapię. Przeprowadziliśmy przegląd danych naukowych dotyczących skuteczności wysokociśnieniowej (hiperbarycznej) tlenoterapii stosowanej u dzieci i młodzieży z ASD. Ponadto, na podstawie danych naukowych oceniliśmy bezpieczeństwo wysokociśnieniowej tlenoterapii.

Pytanie badawcze

Czy wysokociśnieniowa tlenoterapia wpływa na poprawę komunikacji społecznej oraz inne aspekty funkcjonowania dzieci i dorosłych z ASD i czy takie leczenie jest bezpieczne?

Charakterystyka badania

Przeszukaliśmy elektroniczne bazy danych w celu odnalezienia badań z randomizacją (w których uczestnicy są losowo przydzielani do jednej lub więcej grup leczenia) obejmujących uczestników otrzymujących wysokociśnieniową tlenoterapię lub terapię tlenem pochodzącym z powietrza w pomieszczeniu w porównaniu z grupą kontrolną bez zastosowanego leczenia.

Dane naukowe są aktualne do grudnia 2015 r.

Główne wyniki

Znaleźliśmy jedno małe badanie obejmujące 60 dzieci z ASD, wśród których oceniano stosowanie wysokociśnieniowej tlenoterapii.

Nie odnaleziono danych naukowych potwierdzających, że wysokociśnieniowa tlenoterapia wpływa na społeczne funkcjonowanie, zaburzenia behawioralne, zdolność mówienia lub komunikacji oraz funkcje umysłowe u dzieci z ASD. Co więcej, u tych dzieci, u których stosowano wysokociśnieniową tlenoterapię w porównaniu z dziećmi z grupy kontrolnej, zaobserwowano częstsze występowanie przypadków barotraumy ucha (uraz ciśnieniowy ucha; przyp. tłum.).

Jakość danych naukowych

Jakość danych naukowych była niska. Dane naukowe są niewystarczające, aby potwierdzić skuteczność stosowania wysokociśnieniowej tlenoterapii jako leczenia u osób z ASD.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information