Terapija visokotlačnim kisikom za djecu i odrasle s poremećajima autističnog spektra (ASD)

Dosadašnje spoznaje

Poremećaj autističnog spektra (ASD) povezan je s problemima u društvenoj komunikaciji i ograničenim ponašanjima. Terapija visokotlačnim (hiperbaričnim) kisikom predložena je kao lijek za navedene simptome ASD-a. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature razmotrili smo dokaze za učinak terapije visokotlačnim (hiperbaričnim) kisikom među djecom i odraslima s ASD. Također smo procijenili dokaze o sigurnosti terapije visokotlačnim kisikom.

Istraživačko pitanje

Poboljšava li terapija visokotlačnim kisikom društvenu komunikaciju i ostale aspekte funkcioniranja kod djece i odraslih s ASD i koliko je ta terapija sigurna?

Obilježja uključenih istraživanja

Pretražili smo elektronične baze podataka i pronašli randomizirana kontrolirana istraživanja (u kojima su sudionici nasumično razvrstani u jednu od dvije ili više terapijskih grupa) sa sudionicima koji su primali terapiju visokotlačnim kisikom ili sobni zrak ili nikakvu terapiju kao kontrolna skupina.

Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do prosinca 2015.

Ključni rezultati

Pronašli smo jednu, manju studiju provedenu na 60 djece koja je procjenjivala vrijednost terapije visokotlačnim kisikom za ASD.

Nisu pronađeni dokazi da je terapija visokotlačnim kisikom popravila društvenu interakciju, probleme u ponašanju, govornu ili jezičnu komunikaciju niti mentalno funkcioniranje kod djece s ASD-om. Djeca koja su primila terapiju visokotlačnim (hiperbaričnim) kisikom pokazala su povećanu učestalost barotrauma uha u usporedbi s onima u kontrolnoj skupini.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je niska. Dokazi nisu dovoljni kako bi se potvrdilo da je terapija visokotlačnim kisikom učinkovita kod pojedinaca s ASD.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Lucija Ana Trtanj
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information