Wpływ wzbogacania żywności podstawowej w cynk na stan zdrowia

Wprowadzenie

Uważa się, że zjawisko występowania niedoboru cynku jest szeroko rozpowszechnione na całym świecie, szczególnie wśród dzieci i kobiet żyjących w krajach o niskich i średnich dochodach. Produkty zbożowe są bogate w błonnik pokarmowy i fityniany, które zmniejszają wchłanianie cynku z przewodu pokarmowego. Dieta ludzi żyjących w gospodarstwach domowych o niskich dochodach bogata jest w zbożowe produkty spożywcze, dlatego też, osoby te bardziej narażone są na rozwój niedoboru cynku. Wzbogacanie podstawowych produktów spożywczych w cynk lub cynk w połączeniu z innymi witaminami i minerałami zaproponowano jako interwencję, której celem jest zwiększenie spożycia cynku w populacji.

Cel przeglądu

Zbadano wpływ wzbogacania żywności podstawowej w cynk na stężenia tego pierwiastka we krwi oraz efekty zdrowotne w populacji ogólnej powyżej drugiego roku życia.

Charakterystyka badania

Do przeglądu włączono osiem badań (709 uczestników); siedem badań pochodziło z krajów o średnim dochodzie z Azji, Afryki, Europy i Ameryki Łacińskiej, gdzie zjawisko niedoboru cynku jest problemem zdrowia publicznego.

Główne wyniki i jakość badań

Wpływ wzbogacania żywności cynkiem na częstość występowania jego niedoboru jest niepewny. Wzbogacanie żywności w cynk może nieznacznie poprawiać stężenie tego pierwiastka we krwi badanej populacji, jeśli jest on jedynym mikroelementem wykorzystanym do wzbogacania diety. Cynk dodawany do żywności w połączeniu z innymi mikroelementami może wpływać tylko nieznacznie na poziom tego pierwiastka we krwi lub ostatecznie nie przynosić efektu. Wzbogacanie żywności w cynk może spowodować niewielką lub zupełnie pomijalną różnicę w częstości występowania niedowagi czy zahamowania rozwoju. Skutki wzbogacania żywności cynkiem na inne efekty zdrowotne, włączając wyniszczenie i wpływ na masę ciała/wzrost, są nieznane. Wzbogacanie żywności cynkiem wydaje się nie mieć żadnego negatywnego wpływu na wskaźniki odżywienia żelazem lub miedzią. Większość badań włączonych do niniejszego przeglądu obejmowała niewielką liczbę uczestników a wyniki oceniono jako obciążone małym lub niejasnym ryzykiem błędu. Były też pewne niespójności w wynikach pomiędzy badaniami.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Paulina Rolska

Tools
Information