Glicerynowe środki przeczyszczające w profilaktyce lub leczeniu nietolerancji karmienia u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową

Pytanie przeglądu: Czy glicerynowe środki przeczyszczające (lewatywy/czopki) są bezpieczne i skuteczne w zapobieganiu lub leczeniu nietolerancji karmienia u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową?

Wprowadzenie: Dzieci urodzone przedwcześnie są zagrożone wystąpieniem nietolerancji karmienia. Do czynników ryzyka zaliczamy niedojrzałą ruchliwość jelit oraz zwiększoną lepkość smółki (pierwsze stolce w życiu noworodka o zwiększonej lepkości i gęstości; przyp.tłum.). Poprawa pasażu smółki może u niemowląt urodzonych przedwcześnie przyczynić się do lepszej tolerancję pokarmów oraz skrócić czas dożylnego podawania płynów.

Charakterystyka badań: Nasz przegląd odnalazł trzy badania dotyczące stosowania glicerynowych czopków w zapobieganiu nietolerancji karmienia u wcześniaków.

Kluczowe wyniki: Profilaktyczne wykonywanie lewatywy z gliceryny u niemowląt przedwcześnie urodzonych nie skraca czasu do rozpoczęcia pełnego karmienia ani nie skraca czasu do wypisu ze szpitala. Jednak dostępne dane są zbyt ograniczone, aby móc sformułować wiarygodne wnioski.

Wnioski: Nasz przegląd obecnie dostępnych danych dotyczących glicerynowych środków przeczyszczających nie potwierdza ich rutynowego profilaktycznego stosowania w praktyce klinicznej. Potrzebne są dodatkowe badania, aby ocenić skuteczność i bezpieczeństwo glicerynowych środków przeczyszczających w zapobieganiu lub leczeniu nietolerancji karmienia u niemowląt z bardzo niską masą urodzeniową.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Tools
Information