Hormony bioidentyczne a objawy naczynioruchowe związane z menopauzą (uderzenia gorąca i poty nocne)

Pytanie przeglądu
W tym przeglądzie badań oceniono skuteczność i bezpieczeństwo bioidentycznej terapii hormonalnej (BHT) w porównaniu z brakiem leczenia lub niebioidentyczną terapią hormonalną (HT) na objawy naczynioruchowe występujące podczas okresu menopauzy.

Wprowadzenie
Różne terapie hormonalne są dostępne w leczeniu objawów naczynioruchowych związanych z menopauzą. Hormony bioidentyczne mają taki sam skład chemiczny jak hormony produkowane przez ciało człowieka. Kilka rodzajów hormonów jest dobrze sprawdzonych i dostępnych na receptę. Wiele kobiet wybiera bioidentyczną terapię hormonalną zakładając, że będzie ona bezpieczniejsza niż inne rodzaje terapii hormonalnych. Oceniliśmy dostępne dane naukowe, ponieważ nie jest jasne, czy BHT jest lepsza i bezpieczniejsza od innych rodzajów terapii hormonalnej.

Charakterystyka badań
Ten przegląd badań zawiera 23 badania kliniczne z randomizacją przeprowadzone do lipca 2015 r. W badaniach wzięło udział 5779 kobiet w okresie menopauzy, które doświadczały uderzeń gorąca. Większość badań (20/23) obejmowała tylko kobiety z umiarkowanymi lub ciężkimi uderzeniami gorąca. W żadnym z badań nie oceniano potów nocnych jako oddzielnego objawu.

Główne wyniki
Dane naukowe niskiej do umiarkowanej jakości wskazują, że bioidentyczna terapia hormonalna różnego rodzaju i w różnych dawkach jest skuteczniejsza niż placebo w zmniejszaniu nasilenia uderzeń gorąca o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu u kobiet w okresie menopauzy. Dane naukowe o niskiej do umiarkowanej jakości wskazują na większy odsetek działań niepożądanych, takich jak ból głowy, krwawienia z dróg rodnych, nadwrażliwość piersi i reakcje skórne w grupie BHT. Istnieją dane sugerujące, że BHT w większych dawkach wiąże się z większą skutecznością, ale też z większym ryzykiem działań niepożądanych. Nie ma obecnie dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa BHT w odniesieniu do długoterminowych wyników, takich jak: zawał serca, udar mózgu i rak piersi. Wszystkie kobiety z zachowaną macicą, które przyjmują estrogen w jakiejkolwiek postaci, wymagają równoczesnego podawania progestagenu, ponieważ terapia samym estrogenem wiąże się z przerostem błony śluzowej macicy.

Nie ma dobrych danych potwierdzających różnicę w skuteczności pomiędzy BHT, a skoniungowanymi estrogenami końskimi (CEE), a wyniki w odniesieniu do działań niepożądanych są niespójne. Jakość danych naukowych jest zbyt niska, aby wyciągnąć przekonujące wnioski dotyczących tego porównania.

Jakość danych naukowych
Głównymi przyczynami ograniczeń w odniesieniu do jakości danych naukowych było ryzyko błędu systematycznego (głównie z powodu braku informacji o metodologii badań), nieścisłości danych i brak danych nadających się do analizy.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Marta Stankiewicz Redakcja: Piotr Szymczak, Wiktoria Leśniak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information