Fizjoterapia klatki piersiowej w zapaleniu płuc u dzieci

Pytanie badawcze

Dokonaliśmy przeglądu dostępnych danych naukowych dotyczących wpływu stosowania różnych rodzajów fizjoterapii klatki piersiowej u dzieci z zapaleniem płuc.

Wprowadzenie

Zapalenie płuc to rodzaj choroby płuc, który stanowi najczęstszą na świecie przyczynę zgonów wśród dzieci w wieku do 5 lat. Fizjoterapia klatki piersiowej może przyczynić się do powrotu dzieci do zdrowia, ponieważ umożliwia udrożnienie dróg oddechowych, a tym samym wspomaga oddychanie.

Data wyszukiwania

Dane są aktualne na dzień 22 lutego 2018 roku.

Charakterystyka badań

Do przeglądu włączono 6 badań z udziałem 559 dzieci z zapaleniem płuc w wieku od 29 dni do 12 lat. Niniejszy przegląd stanowi aktualizację przeglądu opublikowanego w 2013 roku. W porównaniu z poprzednią wersją przeglądu, w obecnym uwzględniono 3 nowe badania.

Badania przeprowadzono w szpitalach w Bangladeszu, Brazylii, Chinach, Egipcie i RPA.

Zapalenie płuc opisywano jako umiarkowane do ciężkiego w 3 badaniach. W pozostałych nie określono jego ciężkości. Wszystkie badania obejmowały dzieci, które otrzymały fizjoterapię oraz dzieci, które jej nie otrzymały. Wszyscy uczestnicy badań otrzymali również standardowe leczenie zapalenia płuc.

W badaniach oceniano liczbę zgonów, długość pobytu dzieci w szpitalu, czas potrzebny do uzyskania prawidłowych wyników badań (niewystępowanie objawów zapalenia płuc) oraz działania niepożądane.

Źródła finansowania badań

W 4 badaniach podano źródła finansowania (agencja ds. zdrowia dzieci, uniwersytet, rządowe granty badawcze). Pozostałe dwa zespoły nie podały źródeł finansowania swoich badań.

Najważniejsze wyniki

W jednym z badań wykazano mniejszą liczbę zgonów u dzieci, u których utrzymywano stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych metodą bubble CPAP (bCPAP). Stosowanie technik fizjoterapii (bCPAP, wspomaganego drenażu autogenicznego i konwencjonalnej fizjoterapii klatki piersiowej) nie skracało czasu pobytu w szpitalu. W 2 badaniach odnotowano poprawę w zakresie wysycenia krwi tlenem po zastosowaniu fizjoterapii klatki piersiowej (CPAP i konwencjonalnej fizjoterapii). Nie zaobserwowano wyraźnej poprawy w funkcjonowaniu układu oddechowego po zastosowaniu konwencjonalnej fizjoterapii klatki piersiowej. Na podstawie dostępnych danych naukowych nie można potwierdzić, czy u dzieci z zapaleniem płuc fizjoterapia klatki piersiowej jest korzystna, czy nie.

Jakość danych naukowych

Ogólna jakość danych naukowych została oceniona jako niska ze względu na zastosowanie nieodpowiednich metod badań, złe zaprojektowanie badań, rozbieżne wyniki między badaniami, a także ze względu na niewielką liczbę danych.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Aleksandra Piętka Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information