Kwasy tłuszczowe omega 3 w zapobieganiu lub opóźnieniu progresji zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem

Pytanie badawcze
Zadaliśmy pytanie, czy zwiększone spożycie kwasów tłuszczowych omega 3 zapobiega lub spowalnia progresję zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem.

Wprowadzenie
Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD, ang. age-related macular degeneration), to choroba oka, która dotyczy centralnej części siatkówki (światłoczuła tkanka znajdująca się na dnie oka). AMD jest związane z utratą ostrości widzenia i utrudnia takie czynności jak: czytanie, prowadzenie samochodu oraz rozpoznawanie twarzy. Ze względu na brak możliwości wyleczenia, zaczęto koncentrować się na roli modyfikowalnych czynników ryzyka, aby zapobiec lub spowolnić progresję AMD. Dane naukowe z badań populacyjnych wskazują, że osoby stosujące dietę z stosunkowo dużą zawartością kwasów tłuszczowych omega 3 (takich jak te pochodzące z olejów rybnych) są mniej narażeni na rozwój AMD.

Charakterystyka badania
Poszukiwaliśmy badań opublikowanych do 2 lutego 2015 r. Zidentyfikowaliśmy dwa badania, które łącznie objęły 2343 uczestników. Badania przeprowadzono w USA i we Francji, i oceniały stosowanie suplementów z oleju rybnego u osób z AMD obciążonych dużym ryzykiem rozwoju choroby do stopnia zaawansowanego. Oceniliśmy, że badania te są obciążone małym ryzykiem błędu systematycznego. Jedno badanie zostało sfinansowane z dotacji rządowych, a drugie badanie było finansowane przez producenta suplementu diety.

Główne wyniki
W badaniach wykazano, że suplementacja omega 3, w okresie do pięciu lat, nie zmniejszyła szybkości progresji choroby do zaawansowanego stadium AMD lub nie zmniejszyła istotnej utraty ostrości widzenia, w porównaniu z placebo. Częstość występowania działań niepożądanych była podobna w grupie interwencji i placebo.

Jakość danych naukowych
Oceniliśmy jakość danych naukowych dotyczących szybkości progresji AMD jako wysokiej jakości, natomiast jakość danych naukowych dotyczących pozostałych wyników była umiarkowana ponieważ oszacowania były nieprecyzyjne.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information