Leczenie psychologiczne w celu zmniejszenia natężenia bólu u chorych po operacjach na otwartym sercu

Wprowadzenie

Ostry ból pooperacyjny jest jedną z najbardziej niepokojących skarg po operacji na otwartym sercu. Ból ten wiąże się z upośledzonym gojeniem się rany, przewlekłym bólem lub depresją. Leczenie psychologiczne ma na celu poprawę wiedzy pacjenta i obniżenie poziomu stresu związanego z operacją, zmianę negatywnych przekonań i poprawę współpracy pacjenta z lekarzem. Celem takiej interwencji jest złagodzenie bólu i obniżenie poziomu lęku oraz przyspieszenie rekonwalescencji po operacji na otwartym sercu.

Jest to aktualizacja przeglądu opublikowanego w 2014 roku, w którym oceniano wpływ leczenia psychologicznego na skuteczne złagodzenie ostrego bólu pooperacyjnego oraz poprawę przebiegu fizycznej i psychicznej rekonwalescencji osób poddawanych operacji na otwartym sercu.

Charakterystyka badań

Autorzy zidentyfikowali 23 badania, obejmujące łącznie 2669 uczestników, w których sprawdzano wpływ leczenia psychologicznego w porównaniu z brakiem tego leczenia na natężenie bólu, przyjmowanie leków przeciwbólowych, poziom stresu, mobilność lub czas do ekstubacji (usunięcia rurki intubacyjnej z dróg oddechowych służącej do wspomagania oddychania; przyp. tłum.) po zabiegu.

Główne wyniki i jakość danych naukowych

Oceniliśmy jakość danych naukowych pochodzących z włączonych badań, używając czterech poziomów jakości: bardzo niska, niska, umiarkowana lub wysoka. Niska jakość danych naukowych oznacza, że dostarczają bardzo mało pewności co do wyników. Wysoka jakość danych naukowych oznacza, że jesteśmy bardzo pewni co do otrzymanych wyników.

Autorzy nie uzyskali odpowiedzi, czy leczenie psychologiczne zmniejsza natężenie bólu, zwiększa mobilność lub skraca czas intubacji (mechaniczego wspomagania oddychania; przyp.tłum.) po operacji na otwartym sercu. Przyczyną niejednoznacznych wniosków była niewystarczająca ilości danych, błędy w metodologii niektórych badań oraz sprzeczność wyników. Jakość danych naukowych zawartych w przeglądzie autorzy ocenili jako bardzo niską do umiarkowanej.

W przypadku oceny wpływu interwencji na obniżenie poziomu stresu, dostępne dane były umiarkowanej jakości. Oznacza to, że można mieć umiarkowaną pewność co do zgodności tych wyników z prawdą, ponieważ niektóre interwencje psychologiczne wyraźnie obniżyły poziom stresu, podczas gdy analiza pozostałych nie potwierdziła tej obserwacji.

Dane w tym przeglądzie są aktualne do lutego 2017 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Dawid Storman Redakcja: Wiktoria Leśniak, Małgorzata Kołcz

Tools
Information