Techniki deeskalacyjne a agresja lub pobudzenie o podłożu psychotycznym

Pytanie przeglądu

Czy techniki deeskalacyjne są skuteczne w opanowaniu agresji lub pobudzenia wywołanego psychozą?

Wprowadzenie

Agresja to chęć wyrządzenia szkody, niezależnie od tego, czy będzie wyrażona słownie czy na poziomie zachowania i niezależnie od tego, czy występuje krzywda fizyczna.

Deeskalacja jest interwencją psychospołeczną mającą na celu opanowanie agresywnego lub pobudzonego zachowania. Obejmuje techniki, które pomagają osobie agresywnej lub pobudzonej w samodzielnej kontroli swoich emocji tak, aby zahamować eskalację zachowań agresywnych.

Wyszukiwanie

Przeprowadzono elektroniczne wyszukiwanie (ostatnie wyszukiwanie: kwiecień 2016) badań z randomizacją, w których osoby z psychozą przejawiające zachowania agresywne lub pobudzone otrzymywały leczenie obejmujące techniki deeskalacyjne, standardową opiekę lub inną interwencję w celu opanowania agresji. Wyszukano 345 badań, które zostały sprawdzone przez autorów przeglądu.

Wyniki

Nie znaleziono badań spełniających kryteriów przeglądu. Obecnie nie ma dostępnych danych opartych na badaniach naukowych, które oceniają skuteczność technik deeskalacyjnych w radzeniu sobie z agresją lub pobudzeniem.

Wnioski

Nie jest jasne, dlaczego nie istnieją żadne badania z randomizacją dotyczące tego tematu. Kilka kwestii, takich jak koszty badania, zagadnienia etyczne, trudności z rekrutacją osób do badań, a także możliwość właściwej oceny efektów technik deeskalacyjnych, może mieć znaczenie. Tymczasem techniki te są obecnie stosowane bez żadnych naukowych dowodów potwierdzających ich skuteczność.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Sułkowska Redakcja: Małgorzata Kołcz

Tools
Information