Zwiększone spożycie owoców i warzyw w zapobieganiu chorobom układu krążenia

Choroby sercowo-naczyniowe (CVD) stanowią globalne obciążenie, którego wielkość jest zróżnicowana pomiędzy regionami. Regionalne zróżnicowanie częściowo wiąże się z nawykami żywieniowymi a niskie spożycie owoców i warzyw jest związane z częstszym występowaniem tych chorób. W niniejszym przeglądzie oceniano skuteczność zwiększenia spożycia owoców i warzyw w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, jako pojedynczej interwencji, bez uwzględnienia wpływu innych wzorców żywieniowych lub innych zmian w stylu życia, u zdrowych osób dorosłych i u osób obciążonych dużym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Znaleźliśmy 10 badań, z udziałem 1730 uczestników, w sześciu badaniach uczestnikom zapewniano owoce i warzywa, aby zwiększyć ich spożycie, a w czterech badaniach oceniano skuteczność udzielania porad dietetycznych dotyczących zwiększenia spożycia owoców i warzyw. Istniały różnice w rodzaju dostarczanych owoców i warzyw, jednak wszystkie tego typu interwencje obejmowały zapewnienie uczestnikom tylko jednego owocu lub warzywa. Pomiędzy badaniami istniały też różnice w ilości owoców i warzyw, jakie były zalecane podczas porad dietetycznych. W niektórych badaniach zalecano uczestnikom spożywanie co najmniej pięć porcji owoców i warzyw dziennie, podczas gdy w innych zalecano co najmniej osiem lub dziewięć porcji na dzień. Czas trwania interwencji wahał się od trzech miesięcy do jednego roku. Działania niepożądane były zgłaszane w trzech, spośród włączonych badań i obejmowały częstsze wypróżnianie, nieświeży oddech i przykry zapach ciała. Żadne z włączonych badań nie trwało na tyle długo, aby można było ocenić wpływ zwiększonego spożycia owoców i warzyw na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca. Nie odnaleziono wystarczająco silnych danych naukowych potwierdzających, że zapewnienie jednego rodzaju owocu lub warzywa korzystnie wpływa na ciśnienie tętnicze krwi i poziom lipidów, gdyż większość badań trwała krótko. Istniały pewne dane naukowe sugerujące korzystny wpływ zaleceń dietetycznych mających na celu zwiększenie konsumpcji owoców i warzyw, ale wniosek ten opiera się na wynikach pochodzących z dwóch badań. Konieczne są dalsze badania w celu potwierdzenia powyższych wniosków.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information