Stosowanie alprazolamu w leczeniu drżenia samoistnego

Drżenie samoistne (ang. essential tremor, ET) jest najczęściej występującym zaburzeniem ruchu. Mimo to, że jego wpływ na długość życia jest łagodny, to zazwyczaj ma charakter progresywny i potencjalnie prowadzący do niepełnosprawności. Leczenie opiera się głównie na stosowaniu środków farmakologicznych (propranololu i prymidonu - jako leczenia pierwszego rzutu), które mogą być nieskuteczne u 25% do 55% pacjentów. Sugeruje się, że alprazolam może być potencjalnie skuteczny w leczeniu ET. Autorzy tego przeglądu starali się ocenić skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku w tej grupie osób. Do przeglądu włączono jedno badanie z randomizacją, w którym porównano stosowanie alprazolamu i placebo u 24 osób z drżeniem samoistnym głowy i/lub kończyn. Alprazolam spowodował zmniejszenie nasilenia drżenia, ale jego stosowanie wiązało się z dużą częstością występowania działań niepożądanych. Jednak mała liczba badań i liczne ograniczenia metodologiczne w jednym włączonym badaniu uniemożliwiają wyciągnięcie jednoznacznych wniosków dotyczących profilu korzyści i ryzyka tego sposobu leczenia. Konieczne są dalsze badania w celu potwierdzenia skuteczności i oceny długoterminowego bezpieczeństwa stosowania alprazolamu w leczeniu pacjentów z ET.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Karolina Kosowska Redakcja: Karolina Moćko

Tools
Information