Kreatyna w chorobie Parkinsona

Choroba Parkinsona jest jednym z najbardziej powszechnych zaburzeń degeneracyjnych układu nerwowego. Istotną rolę w jej patogenezie (mechanizmie rozwoju) ogdrywają zaburzenia czynności mitochondriów. Wykazano, że kreatyna może poprawiać czynność mitochondriów, a zatem być użyteczna w leczeniu choroby Parkinsona. Badacze z Cochrane Collaboration przeanalizowali dane naukowe (dostępne do 10 listopada 2013) odpowiadające na pytanie, czy kreatyna, stosowana samodzielnie albo jako leczenie uzupełniające, może być skuteczna i bezpieczna w leczeniu pacjentów z chorobą Parkinsona.

Uwzględniono dwa badania z randomizacją (losowym doborem pacjentów do grupy badanej i kontrolnej) , które porównywały stosowanie kreatyny z placebo u łącznie 194 osób z chorobą Parkinsona. Wpływ kreatyny na poprawę funkcji motorycznych (czynności ruchowych), dziennej aktywności (czynności życia codziennego) oraz jakości życia po roku bądź dwóch latach leczenia choroby Parkinsona był wątpliwy z powodu niskiej jakości badań oraz małej liczby uczestników. Poważne zdarzenia niepożądane, które wystąpiły podczas badań, nie były prawdopodobnie związane ze stosowaniem kreatyny. Niemniej jednak w jednym z badań stwierdzono częstsze występowanie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (biegunek, nudności i zaparć) w grupie otrzymującej kreatynę.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Kurnik Edycja: Miłosz Jankowski

Tools
Information