Wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA) dla dzieci ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się

Pytanie badawcze

Przeanalizowaliśmy dane naukowe dotyczące wpływu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA), w porównaniu z placebo lub niestosowaniem leczenia, na czytanie, pisanie lub zdolności matematyczne dzieci ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się, w wieku do 18 lat.

Wprowadzenie

Dzieci ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się, to dzieci, których umiejętności w zakresie czytania, ortografii, pisania i matematyki są na znacząco niższym poziomie niż należałoby oczekiwać biorąc pod uwagę wiek dziecka, a problemy te nie są wynikiem niższej inteligencji, niedostatecznego nauczania lub zaniedbania społecznego. U dziecka może występować jeden rodzaj zaburzeń, np. trudności w czytaniu, lub więcej niż jedno, na przykład: trudności w czytaniu i trudności w wykonywaniu działań arytmetycznych. Wraz z określonym zaburzeniem uczenia się u dzieci mogą występować również inne problemy, takie jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD).

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są niezbędne dla prawidłowego rozwoju mózgu i jego funkcjonowania. Najbardziej znane kwasy PUFA to kwasy tłuszczowe omega-3, takie jak kwas dokozaheksaenowy (znany jako DHA), choć również dobrze znane są kwasy tłuszczowe z rodzaju omega-6. Wielonienasycone kwasy tłuszczowe muszą być dostarczane do organizmu z pożywieniem lub w postaci suplementów, ponieważ organizm ludzki nie potrafi ich sam wytworzyć z innych rodzajów tłuszczu. Ponieważ PUFA są potrzebne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju mózgu, mogą one także pomóc dzieciom ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się.

Charakterystyka badania

Dane naukowe są aktualne do listopada 2015 r.

Znaleźliśmy dwa małe badania spełniające naszekryteria włączenia, w których uczestniczyło 116 dzieci. W obu badaniach interwencją ocenianą, było podawanie dzieciom kapsułek zawierających zarówno kwasy omega-3 jak i omega-6 przez okres trzech miesiący. Większość z tych badań obejmowała chłopców w wieku 10 do 18 lat - jedno badanie zostało przeprowadzone w warunkach szkolnych, a drugie w specjalistycznej klinice. Jedno z badań zostało sfinansowane przez firmę, która dostarczyła w badaniu suplementów omega-3 i omega-6.

Inne badanie nie mogło zostać uwzględnione w niniejszym przeglądzie, ponieważ badacze podawali, oprócz PUFA, także karnozynę (aminokwas, który w znacznych ilościach znajduje się w mózgu). Karnozyna i PUFA mogą mieć podobny efekt, nie byłoby więc możliwe rozdzielenie efektów obu składników. Autorzy przeglądu wykluczyli pięć badań, ponieważ nie potwierdzono, że specyficzne zaburzenia uczenia się zostały rozpoznane u włączonych do badania dzieci.

Główne wyniki

W żadnym z włączonych badań nie wykazano wpływu PUFA na zdolności czytania, pisania, umiejętności ortograficzne czy matematyczne dzieci.

Dane naukowe o niskiej jakości (ze względu na niewielką liczbę uczestników badań oraz ryzyko wypaczenia wyników ze względu na ograniczenia metodologiczne) sugerują, że przyjmowanie PUFA nie zwiększało ryzyka niewielkich zaburzeń ze strony układu pokarmowego. Włączone badania nie odnotowały żadnych innych zdarzeń niepożądanych.

W oba badaniach podano informację o zachowaniach związanych z ADHD. Jednak format dostępnych danych nie pozwalał na łatwe połączenie danych lub sformułowanie jakichkolwiek wniosków. Włączone badania nie odnotowywały żadnych innych badanych przez bas dodatkowych wyników.

Wnioski

Dane naukowe nie są wystarczające, aby potwierdzić lub odrzucić zasadność stosowania PUFA u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Joanna Zając Redakcja Magdalena Koperny

Tools
Information