Lakozamid jako leczenie uzupełniające padaczki ogniskowej

Wprowadzenie

Lakozamid jest lekiem przeciwpadaczkowym, który może być stosowany razem z innymi lekami przeciwpadaczkowymi („terapia uzupełniająca”) w leczeniu napadów ogniskowych (napady, które rozpoczynają się w jednym obszarze mózgu). Lek ten może być korzystny dla osób, które przyjmują inne leki przeciwpadaczkowe, ale nadal mają napady drgawkowe. W tym przeglądzie przeanalizowano skuteczność lakozamidu jako leku uzupełniającego u osób z lekooporną padaczką ogniskową.

Badania

Włączyliśmy pięć badań, w których łącznie wzięły udział 2199 osoby. Cztery badania obejmowały osoby dorosłe (w wieku od 16 do 70 lat), a jedno badanie - dzieci (w wieku od 4 do 16 lat). W pięciu badaniach podzielono uczestników na dwie grupy i podawano im lakozamid lub tabletkę cukru (placebo), jako dodatek do dotychczas stosowanych leków przeciwpadaczkowych.

Wyniki

U prawie dwa razy więcej osób przyjmujących lakozamid napady zmniejszyły się o 50% lub więcej w porównaniu do pacjentów przyjmujących placebo. U osób, które przyjmowały lakozamid odnotowano dwukrotnie większe prawdopodobieństwo, że drgawki w ogóle nie wystąpią, w porównaniu z osobami, które przyjmowały placebo. Jednak osoby z grupy otrzymującej lakozamid były bardziej skłonne do odstawienia lakozamidu głównie z powodu skutków ubocznych niż osoby przyjmujące placebo. Osoby przyjmujące lakozamid najczęściej zgłaszały niewyraźne lub podwójne widzenie, problemy z koordynacją, zawroty głowy, senność, nudności i wymioty.

Wyodrębniono i wykluczone dane dotyczące dzieci, aby zbadać działanie lakozamidu tylko u dorosłych, w celu ustalenia, czy włączenie do analizy danych dotyczących dzieci wpłynęło na wyniki. U dorosłych, którzy przyjmowali lakozamid, prawdopodobieństwo nie wystąpienia napadów było czterokrotnie większe niż u dorosłych, którzy przyjmowali placebo.

Jakość danych naukowych

Metody zastosowane w tych pięciu badaniach oceniono jako dobre, a wyniki znalezione w niniejszym przeglądzie charakteryzowały się od umiarkowanej do wysokiej jakości za wyjątkiem wyników badań odnoszących się do niewystępowania napadów, które uznano za niskiej jakości. Oznacza to, że jakość wyników jest dość wysoka, dlatego też jesteśmy bardzo pewni, że wyniki badań są dokładne dla większości z nich z wyjątkiem tych badań odnoszących się do niewystępowania napadów. Zaobserwowano różnicę pomiędzy badaniami przeprowadzonymi na dorosłych i dzieciach a badaniami przeprowadzonymi tylko na dorosłych, co może sugerować, że lakozamid ma inny wpływ na dzieci i na dorosłych. Potrzebne są dalsze badania aby przyjrzeć się długoterminowym efektom stosowania lakozamidu oraz by ocenić, jak lek ten działa u dzieci z padaczką.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Agnieszka Ole Redakcja: Małgorzata Kołcz, Aktualizacja: Katarzyna Hurko, Magdalena Koperny

Tools
Information